I sa vama beton u more teče jednako kao sa DPS-om

Ergo, na Kalardovu se trenutno ne može graditi ama baš ništa, pa ni ponta za koju su gospoda Purić, Radić i Mikijelj u ime Morskog dobra, tako velikodušno, investitoru - divljem graditelju, 9. aprila dali saglasnost da je sanira

7885 pregleda 95 reakcija 10 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Nova rukovodeća DF-u bliska ekipa državnog preduzeća Morsko dobro (JPMD) nastavlja dobro utabanim stazama svojih DPS prethodnika na tim funkcijama, ne obazirući se na važeće propise, ali i zdrav razum i elementarnu inteligenciju šire javnosti kojoj pokušavaju “prodati rog za svijeću“.

Prvo, rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra Srđan Radić koji je u ime JPMD reagovao na moj tekst o divljoj gradnji i betonizaciji mora na Kalardovu koju je aminovalo to preduzeće, morao bi znati da je planski dokumnet na koji se poziva - DSL “Kalardovo, Brdišta, Ostrvo cvijeća“ privremeno stavljen van snage, odnosno po njemu je do daljeg zabranjena gradnja:

“U skladu sa čl. 3 Odluke o izradi izmjena i dopuna DSL ‘Kalardovo - Ostrvo Cvijeća - Brdišta’ (“Službeni list Crne Gore”, br. 025/18), zabranjuje se gradnja“, piše u Registru planske dokumentacije koja je na snazi u Crnoj Gori.

Da ne bi bilo nikakve zabune i da bi me g. Radić dobro razumio, citiran mu i član 3 Odluke o izradi izmjena i dopuna DSL ‘Kalardovo - Ostrvo Cvijeća - Brdišta’’ (“Službeni list Crne Gore”, br. 025/18): “Zabranjuje se građenje na prostoru za koji se izrađuju izmjene i dopune DSL. Zabrana građenja primjenjivaće se do donošenja izmjena i dopuna DSL”.

Ergo, na Kalardovu se trenutno ne može graditi ama baš ništa, pa ni ponta za koju su gospoda Purić, Radić i Mikijelj u ime Morskog dobra, tako velikodušno, investitoru - divljem graditelju, 9. aprila dali saglasnost da je sanira. A on je to brže-bolje iskoristio da improvizovanu kameno-metalno-drvenu pontu ovdje reinkarniše u mnogo trajnijem, robusnijem i većem armirano-betonskom izdanju. Što je sigurno, sigurno je, zar ne?

Ironija situacije u kojoj se g. Radić diči betoniranjem mora uz amin JPMD, a kojega ćemo po njemu, ubuduće sve više biti svjedoci (“U narednom periodu bićete svjedoci čestih promjena na terenu gdje se nebezbjedne lokacije, užasni prizori u prostoru koji negativno utiču na doživljaj svakog turiste koji posjeti destinaciju, pretvaraju u zone od kojih se nećemo stidjeti, niti strahovati da će se neko povrijediti”- citat S. R.) može se mjeriti samo sa tragikom činjenice da Službom za kontrolu morskog dobra odnedavno rukovodi osoba koja očito ne zna da odredi ni strane svijeta, niti da se orijentiše u prostoru.

Kako drugačije nego kao kompletnu izgubljenost, tumačiti tvrdnju g. Radića da se sporna ponta nalazi na istočnom kraju kupališta 9A, a ona se zapravo nalazi na njegovom sasvim suprotnom, dakle zapadnom kraju. Budući da je na grafičkom prilazu kupališta 9A na sajtu Morskog dobra ta ponta van granica kupališta (crveno-bijelih bova koje ga označavaju) ona se devastirana ili ne, stoga i ne smije koristiti za kupanje pa stoga i otpada osnova za davanje saglasnoti za njenu sanaciju (čitaj betoniranje i širenje) a koju su investitoru - divljem graditelju, dala gospoda iz novog rukovodstva Morskog dobra.

I na kraju, toplo preporučujem g. Radiću da prije plasiranja floskula o “sanaciji prostora o trošku investitora“ koju će jelte, JPMD bezrezervno podržati, pogleda što je investitor koga oni podržavaju učinio od prostora na parcelama 626//1 i 627/I KO Đuraševići u zaleđu plaže koju mu je JPMD izdalo. Obje ove parcele su u državnom vlasništvu i u pojasu su morskog dobra o kojem bi, na nesreću svih nas, trebalo da brine JPMD. A svi vidimo kako ono to radi - jednako na štetu javnog interesa i sa starim DPS, i sa novim DF rukovodstvom.

Bonus video: