"crna gora mora da vodi računa o poštovanju odluka Savjeta Evrope"

Vujičić: U Predlogu izmjena ključne stvari nijesu ispoštovane

“Ključne stvari kao što je mandat postojećem sastavu kao i izbor vd VDT nijesu promijenjene i to se kosi ne samo sa mišljenjem VK već i kad je izbor vd VDT-a je u suprotnosti sa Ustavom koji kaže da poslove Državnog tužilaštva vrše rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci”, kazao je Vujičić

18057 pregleda 60 reakcija 19 komentar(a)
Vujičić, Foto: Savo Prelević
Vujičić, Foto: Savo Prelević

U Predlogu izmjena zakona o tužilaštvu ključne stvari kao što je mandat postojećem sastavu Tužilačkog savjeta i izbor vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca nijesu promijenjene, suprotne su mišljenju Venecijanske komisije, ali i Ustavu Crne Gore, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Koordinator programa ljudskih prava i pravde u GA Zoran Vujičić rekao je Prijedlog koji se nalazi u skupštinskoj procedure, izmijenjen u odnosu na onaj o kome se govorilo na dvije javne debate organizovane ovim povodom.

Vujičić je objasnio da se izmjena tiče da jednog kandidata iz reda uglednih pravnika predlažu nevladine organizacije što je dobro rješenje kada se već išlo u povećanje broja uglednih pravnika u Tužilačkom savjetu.

Na pitanje koliku su Predlogom izmjena ispoštovane preporuke Venecijanske komisije (VK), Vujičić je ocijenio da je važan i način na koji će se ključne reforme sprovesti.

“Ključne stvari kao što je mandat postojećem sastavu kao i izbor vd VDT nijesu promijenjene i to se kosi ne samo sa mišljenjem VK već i kad je izbor vd VDT-a je u suprotnosti sa Ustavom koji kaže da poslove Državnog tužilaštva vrše rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci”, kazao je Vujičić agenciji MINA.

On je rekao da ovakvim zakonskim rješenjem i neko van državnog tužilastva može da njime rukovodi, ali da je posebno opasno da se na ovaj način izbjegava izbor kroz kvalifikovanu većinu u Skupštini.

“Kao i mogućnost da se kroz vd stanje rukovodi VDT-om u kontinuitetu, bez želje da se kroz dijalog dođe do najboljeg kandidata i koji će u zakonitoj proceduri biti izabran. Takođe ovakvo tužilaštvo biće zavisno od ove ali i svake buduće vlasti”, ocijenio je Vujačić.

On smatra da javna rasprava o Predlogu izmjena tužilačkih zakona, nije bila klasična javna rasprava već debata gdje su se čuli jako značajne i dobre preporuke da to zakonsko rješenje izdrži test vremena.

Vujičić je ocijenio da rješenje koje je dostavljeno Skupštini pokazuje da nije bilo volje da se i usvoje ključne stvari.

On je rekao da je potrebno da sistemski zakoni kao što je Predlog izmjena Zakona o tužilaštvu i brojni drugi koji zahtijevaju izmjene, da prođu javne rasprave koje podrazumijevaju organizovanje okruglih stolova, tribina, prezentacija i dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku.

Vujičić je kazao da bi javna rasprava po pravilu trebala da počne danom objavljivanja javnog poziva na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave i da traje od 20 do 40 dana, u zavisnosti od značaja i složenosti materije koja je predmet regulisanja nacrta zakona.

On je rekao da mišljenje Venecijanske komisije, u vezi tužilačkih zakona, pravno nije obavezujuće, ali da u praksi skoro da i jeste.

Vujičić je naveo da Crna Gora kao član Savjeta Evrope i kandidat za članstvo u EU posebno mora da vodi računa o poštovanju odluka Savjeta Evrope, a Venecijanska komisija je tijelo SE koje je medju uticajnijim.

“Nazadovanje u pregovorima u momentu kada već osam godina pregovaramo je loše ali ono što dodatno brine je povjerenje i partnerski odnos sa međunarodnom zajednicom koji se gradio i koji može da se ugrozi jednostranim povlačenjem poteza”, zaključio je Vujačić.