Turističku organizaciju teško je pronaći

Kolašinska TO smještena je u neuglednom drvenom objektu sa samo par prostorija. Na toj lokaciji se nalazi još nekoliko vizuelno sličnih ugostiteljskih i zanatskih objekata

7468 pregleda 4 komentar(a)
Neugledna kućica u kojoj je Turistička organizacija, Foto: Dragana Šćepanović
Neugledna kućica u kojoj je Turistička organizacija, Foto: Dragana Šćepanović

Turistička organizacija (TO) Kolašin smještena je, još od osnivanja, u neuglednom drvenom objektu sa samo par prostorija. Na toj lokaciji se nalazi još nekoliko vizuelno sličnih ugostiteljskih i zanatskih objekata, pa je često turistima veliki izazov da pronađu vrata te organizacije.

Samo par desetina metara dalje je mnogo uslovniji, atraktivniji, prostraniji i već par godina prazan objekat bivše Regionalne turističke organizacije (RTO). Ta skupa zgrada je prije više od deceniju i po izgrađen saradnjom Austrijske kancelarije za razvoj Bjelasice i Komova i Opštine. U samom je centru grada, napravljena od kamena i drveta i projektovana tako da štedi energiju.

Već dugo traju i planovi o preseljenju TO u taj objekat. Do sada su neralizovani.

Direktor TO Aleksandar Vlahović kaže da se nada da će njegovi saradnici i on konačno ove godine dočekati da rade u uslovnom prostoru.

“TO je u objektu koji ne ispunjava ni minimum uslova za kvalitetan rad i obavljanje zadataka propisanih zakonom o turističkim organizacijama. Dotrajali objekat u kojem je trenutno TO definitivno ne predstavlja na pravi način turističko mjesto A kategorije i grad koji pretenduje da bude vodeći regionalni turstički centar. U prethodnom periodu imali smo razgovore i obećanje iz Opštine da će se TO tokom ove godine konačno premjestiti na drugu lokaciju - u zgradu bivše RTO“, kaže on.

RTO je prestala da radi prije tri godine, odlukom opština koje su je i osnovale. Odluku za gašenje donijeli su jer “ta organizacija nije ispunila zadatke zbog kojih je osnovana“.

Sporazumom iz aprila 2006. godine, kojim je počeo rad RTO, uz ekspertsku i finansijsku podršku Austrijanaca, bilo je predviđeno i gašenje lokalnih TO i njihovo pretvaranje u informativne centre RTO. To se nije dogodilo, pa su funkcionisale godinama paralelno.

U kolašinskoj Opštini kažu da su imali mnogo muke oko upisa zgrade u katastar nepokretnosti. Iako postoji od 2006. godine, tek lani je postalao formalno opštinsko vlasništvo.

Zgrada RTO, kaže sekretar za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Dragan Bulatović, nije bila upisana u katastar nepokretnosti.

“Parcela na kojoj je izgrađena svojina je države, njom raspolaže Vlade Crne Gore, a upravlja JUSMŠ ‘Braća Selić’. Ovaj Sekretarijat je prvi put pokrenuo rješavanje tih pitanja. Najprije je urađen elaborat objekta, kojim je izvršeno snimanje objekta, obilježavanje i etažna razrada objekta. Nakon toga, pribavljena je i sakupljena dokumentacija u vezi sa gradnjom objekta (građevinska dozvola, upotrebna dozvola)...“, kaže Bulatović.

Uprava za nekretnine 15. maja prošle godine donijela je rješenje kojim je dozvoljena promjena upisa u listu nepokretnosti. Tako je i objekat upisan kao svojina Opštine Kolašin, uz zabilježbu tereta građenja na tuđem zemljištu.

Savremeni objekat zvrji prazan
Savremeni objekat zvrji prazanfoto: Dragana Šćepanović

Bulatović tvrdi da su, poslije upisa, krenuli i sa rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja. Bio je neophodan elaborat parcelacije po DUP-u, kako bi se izdvojila posebna parcela na kojoj se nalazi objekat.

“Elaborat parcelacije je pribavljen, ali je za njegovu ovjeru od strane nadležnog organa potrebna saglasnost vlasnika zemljišta. Shodno tome Sekretarijat je to zatražio od Ministarstva finansija, odnosno Uprave za imovinu i katastar. Tražena saglasnost još nije dobijena. Dalji plan je da se na osnovu dobijene saglasnosti izvrši ovjera elaborata, a onda podnese zahtjev Upravi za nekretnine za parcelaciju po DUP-u. Tada bi bilo moguće da se definiše i posebno izdvoji parcela na kojoj se nalazi objekat“, kaže on.

Poslije toga, objašnjava sekretar za finasije, slijedi postupak rješavanja imovinsko-pravnih pitanja sa nosiocima prava svojine, odnosno raspolaganja, te upravljanja na toj parceli. Takođe i podnošenje zahtjeva za prenos prava raspolaganja na toj parceli Opštini Kolašin.

“Nakon rješavanja svih tih pitanja, objekat RTO će biti adaptiran i stavljen u funkciju. To je sve u skladu sa potrebama, planovima, prioritetitima i organizacijom rada lokalne uprave, opštinskih službi i preduzeća“, zaključuje Bulatović.

Naslijedili zapušteno stanje

Pored zgrade RTO, kako kaže Bulatović, za još mnogo opštinskih zgrada i objekata slijede ili su u toku složeni postupci rješavanja imovinsko-pravnih problema.

“Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin posvećen je i intenzivno se bavi rješavanjem imovinsko-pravnih problema, upisom objekata u katastar nepokretnosti i postupkom legalizacije. To se, pored objekta RTO, odnosi i na ostale zgrade i objekte na kojima je Opština trebalo od početka gradnje da bude upisana u katastar nepokretnosti kao regularni titular prava svojine. Međutim, moram istaći da je u tom dijelu, aktuelna izvršna vlast naslijedila veoma zapušteno stanje. Objekti nijesu upisivani u skladu sa redovnim procedurama, dokumentacija dobrim dijelom nije sačuvana...“, tvrdi sekretar Bulatović.

Kako kaže, postojali su i dalje postoje brojni imovinsko-pravni problemi i neriješeni imovinsko-pravni odnosi kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. On podsjeća za svaki objekat pojedinačno rješavanje tih problema složen i dug proces, te da se mora ići postepeno, kako bi se ispoštovale zakonske procedure.

Bonus video: