Samo petina sa novom ličnom ide kod ljekara

Iz Fonda napominju i da to znači da ubuduće prilikom prijave na portalu eZdravlje (ezdravlje.me), umjesto broja zdravstvene knjižice, koriste broj nove lične karte

28643 pregleda 133 reakcija 5 komentar(a)
Ilustracija, Foto: FZO
Ilustracija, Foto: FZO

Tek petina građana koji su stare lične karte zamijenili novim, elektronskim, aktivirala je taj dokument u Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) i tako je njihova lična karta ujedno i zdravstvena knjižica.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nedavno su “Vijestima” kazali da je od početka izdavanja, u junu 2020. godine, izdato 80.963 elektronskih ličnih karata (eLK).

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje prije nekoliko dana kazali su da je u područnim jedinicama, u svim opštinama, do sada aktivirano (i verifikovano) ukupno 16.268 novih ličnih karata.

Svi koji su u FZO verifikovali novu ličnu, mogu da je koriste umjesto zdravstvene knjižice.

Iz Fonda napominju i da to znači da ubuduće prilikom prijave na portalu eZdravlje (ezdravlje.me), umjesto broja zdravstvene knjižice, koriste broj nove lične karte.

“U skladu sa propisima, svojstvo osiguranog lica ostvaruje se samo po jednom osnovu i dokazuje se zdravstvenom knjižicom, koju izdaje Fond, na osnovu podataka koji se vode kod nadležnog poreskog organa, odnosno Fonda, a odlukom o zdravstvenoj knjižici, i elektronska javna isprava - lična karta je zdravstvena knjižica. Stara zdravstvena knjižica je validna sve do verifikacije nove lične karte, kada ista postaje zdravstvena knjižica. Paralelno korišćenje oba ova dokumenta bi podrazumijevalo istovremeno postojanje dvije zdravstvene knjižice”, kazali su “Vijestima” iz Fonda.

Dodaju da i elektronska lična karta i stara zdravstvena knjižica pružaju iste mogućnosti u pogledu dostupnosti i korišćenja elektronskih servisa u zdravstvu.

Portal eZdravlje sa radom je počeo u septembru 2017. godine, kada je osiguranicima omogućeno da putem tog servisa elektronski zakažu pregled kod izabranog doktora opšte prakse, a za žene i pregled kod izabranog ginekologa. U međuvremenu, na portalu su ponuđeni i drugi servisi, kao što je naručivanje terapije za pacijente sa hroničnim oboljenjima, naručivanje doznaka za bolovanja koja odobravaju prvostepene ljekarske komisije Fonda, naručivanje opravdanja za izostanak djeteta iz vrtića i potvrde za dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja... Među servisima je i eRecept, koji pacijentima omogućava uvid u propisane i realizovane recepte, putem eApoteke moguće je dobiti informaciju u kojim apotekama pacijenti mogu da preuzmu propisanu terapiju...

Za pristup portalu, uz broj zdravstvene knjižice ili nove lične karte, neophodan je i PIN, odnosno lozinka. PIN može da dodijeli izabrani doktor, moguće ga je dobiti i u filijalama Fonda, ali je najjednostavnije zahtjev za PIN uputiti putem samog portala, na internetu.

Zahtjev se nalazi na početnoj stranici ezdravlje.me, gdje osiguranici unose matični broj, broj zdravstvene knjižice ili nove lične karte i broj telefona na koji žele da dobiju PIN. Na isti način osiguranici koji su zaboravili svoj PIN, mogu da dobiju novi.

Osiguranici koji umjesto zdravstvene knjižice koriste novu ličnu kartu, na eZdravlje prijavljuju se korišćenjem stare lozinke.

Da bi nova lična karta uopšte mogla da se koristi kao zdravstvena knjižica, ona mora da bude aktivirana, te verifikovana u Fondu.

Građani ličnu kartu mogu da aktiviraju i sami, ako imaju čitač eLK, a aktivacija je moguća i u FZO. U FZO se lična zasad jedino može i verifikovati kako bi se mogla koristiti kao zdravstvena knjižica. Verifikacija nije moguća onlajn, već isključivo odlaskom u neku od filijala Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Osiguranici mogu samostalno da aktiviraju eLK, ukoliko imaju osnovne tehničke uslove, a u skladu sa instrukcijama sa internet sajta Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle aktivacija lične karte je neophodna, kako bi se mogućnosti novog dokumenta koristile ne samo u zdravstvenom sistemu, već i za druge svrhe ili namjene, kao i servise koji će u budućnosti eventualno biti razvijani i od strane ostalih državnih organa ili resora, kao i privatnog sektora. Njena verifikacija u zdravstvenu knjižicu vrši se u područnim jedinicama/filijalama Fonda, a radi utvrđivanja statusa zdravstvenog osiguranja, unosa nedostajućih podataka u

bazu podataka...”, kazali su iz Fonda.

Mogućnost da nova lična ujedno bude i zdravstvena knjižica samo je jedna od mogućnosti koje su najavljivane kada je javnosti predstavljena eLK.

Elektronska lična karta, kao i stara, sadrži biometrijske i lične podatke građanina i koristi se za prostu identifikaciju. Ona, međutim, sadrži i čip sa sertifikatima za elektronsku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpis.

Sertifikat za identifikaciju omogućava da građanin identitet dokaže prilikom pristupa elektronskim servisima. Kvalifikovani elektronski potpis služi za elektronsko potpisivanje dokumenata onda kad to nije moguće svojeručno. Taj potpis ima isto pravno dejstvo kao dokument potpisan rukom.

Uz sertifikat i čip moguće je koristiti elektronske usluge i servise: e-poslovanje, e-trgovina, platni sistemi… bez fizičkog prisustva.

Infobox Text/Izjava Citat - Por ectem quaerum sitati blautatia sequatios conectium lam eium corepre pudigen dandae nihiti quis et apid quunt, cusda dolor nihiti sam adis aut atur? Ad quassitatur seque esciam rae nonecerovidi aut ad mosa volor aut ut qui alitatet volore nullore ru

Portal eZdravlje radi, ali da li u praksi uvijek pruža usluge?

Iz FZO su kazali da im nisu prijavljeni bilo kakvi tehnički problemi u radu elektronskih servisa koji su dostupni na portalu eZdravlje. Građani, međutim, nemaju odgovor na pitanje i da li putem tog servisa, zakazivanja važe u vrijeme epidemije koronavirusa, kada su neki domovi zdravlja pretvoreni u kovid centre, a redovne usluge izmještene u druge domove zdravlja.

Putem portala eZdravlje može da se zakaže pregled samo kod svog izabranog ljekara i sistem i u redovnim okolnostima ne prepoznaje mogućnost zamjene u slučaju da je izabrani doktor na bolovanju ili je odsutan iz drugih razloga...