"gradimo mostove između lgbti zajednice i vlade"

Srzentić: Želimo da različitost, inkluzivnost i pravičnost budu satkani u kulturu našeg Ministarstva

„Vrijeme koje je za nama, kao i trenutak u kome živimo, nažalost, negativno je uticalo i na stanje ljudskih prava brojnih ranjivih društvenih grupa, uključujući i LGBTI osobe"

2482 pregleda 5 komentar(a)
Tamara Srzentić, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Tamara Srzentić, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Nastojimo da osnažimo različite perspektive i gradimo mostove između LGBTI zajednice i Vlade, istakla je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srezntić.

Ona je učestvovala na ministarskoj konferenciji IDAHOBIT 2021 povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, koju je, kao predsjedavajuća država Savjeta Evrope LGBTI mreže ključnih tačaka danas organizovala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u partnerstvu sa Kiprom u online formatu.

„U svim aktivnostima koje realizujemo, polazna tačka su naše vrijednosti koje se baziraju na pravičnosti, raznolikosti, inkluzivnosti i otvorenosti. U toku su aktivnosti na formiranju timova koji će identifikovati izazove i probleme na nivou politika, programa i servisa sa kojima se LGBTI zajednica suočava, a zatim raditi na njihovom rješavanju“, kazala je Srzentić.

Ona je kazala da je u okviru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija uspostavljena Kancelarija za inkluzivnost, jednakost i različitost.

„Želimo da vrijednosti različitosti, inkluzivnosti i pravičnosti budu satkane u kulturu našeg Ministarstva“, saopštila je Srzentić.

Srzentić je istakla da „vrijeme koje je za nama, kao i trenutak u kome živimo, nažalost, negativno je uticalo i na stanje ljudskih prava brojnih ranjivih društvenih grupa, uključujući i LGBTI osobe".

"Izvještaj nezavisnog eksperta UN-a za zaštitu od nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta (IE SOGI) iz jula 2020. koji je usvojila Generalna skupština UN-a govori u prilog tome da su LGBTI osobe, kao posljedica preduzetih snažnih protiv-pandemijskih mera, izložene visokim rizicima po svoje fizičko i mentalno zdravlje, često suočene sa smanjenim pristupom odgovarajućim servisima podrške, izložene naglom porastu homofobije, stigmatizacije i nasilja nad njima“, kazala je ona.

Srzentić je podsjetila da je Vlada Crne Gore donijela Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023. sa ambicijom da u predstojećem periodu transformiše društvenu svijest u pravcu punog prihvatanja LGBTI osoba u crnogorskom društvu.

„Aktivno radimo na stvaranju uslova za impementaciju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, ali moramo imati na umu da je potrebno uskladiti ga sa 26 zakona i 14 podzakonskih akata, koji su u nadležnosti pet ministarstava“, kazala je Srzentić.

Ona je istakla da je jedna od važnih aktivnosti i kampanja za borbu protiv govora mržnje koju je potrebno sprovesti na regionalnom i nacionalnom nivou.

„Sve aktivnosti na izgradnji kapaciteta u borbi protiv nasilja iz mržnje i diskriminacije realizujemo u vrlo bliskoj saradnji sa organizacijama civilnog društva i nadležnim institucijama. Vlada Crne Gore ostaje snažno posvećena zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda LGBTI zajednice“ – zaključila je Srzentić.

Preporučujemo za Vas