"kako bi se unaprijedio kvalitet inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori"

HRA: Podrška apelu za trajno zapošljavanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim potrebama

"HRA podržava apel 212 dječijih asistenata da se riješi njihov radno-pravni status. Apelujemo na ministarku Bratić i Odbor da razmotre i podrže inicijativu asistenata i tako unaprijede i položaj djece s posebnim obrazovnim potrebama", kazali su oni

5098 pregleda 2 komentar(a)
Foto: HRA
Foto: HRA

Akcija za ljudska prava (HRA) uputila je Ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić i članovima/cama Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kako bi se obezbijedilo trajno zapošljavanje asistenata u nastavi i time unaprijedi kvalitet inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori.

"Prema članu 30a važećeg Zakona, asistenti u nastavi mogu samo da zasnuju radni odnos na određeno vrijeme i to "najduže do kraja nastavne godine". Tako više od tri stotine asistenata svake godine u junu, na kraju školske godine, ostaje u neizvjesnosti, jer ne znaju hoće li ponovo zaključiti ugovore u septembru", navodi se u saopštenju HRA.

Pojasnili su da asistenti ostaju i bez prihoda za vrijeme školskog raspusta, za razliku od svih drugih zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, te da sz to sve razlozi da asistenti odustaju od posla u prosvjeti, iako mnogi već imaju "dragocjeno višegodišnje iskustvo", a da to negativno utiče na djecu i kvalitet inkluzivnog obrazovanja.

"HRA podržava apel 212 dječijih asistenata da se riješi njihov radno-pravni status. Apelujemo na ministarku Bratić i Odbor da razmotre i podrže inicijativu asistenata i tako unaprijede i položaj djece s posebnim obrazovnim potrebama", kazali su oni.

Istakli su da je Savjet Evrope u nedavnoj Rezoluciji o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina za Crnu Goru (CM/ResCMN(2921)14) preporučio vlastima "da obezbijede da asistenti u nastavi budu zaposleni na osnovu sigurnih, dugoročnih ugovora".

Smatraju da broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori kontinuirano raste, pa se i zbog toga trajno angažovanje asistenata u nastavi dugoročno posmatrano pokazuje kao neophodno.

Preporučujemo za Vas