sastanak sa predstavnicima civilnog sektora

Neophodna kontinuirana saradnja oko pitanja zaštite životne sredine

"Bez uspješne saradnje državnih, lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i građana, nije moguće očekivati sveobuhvatnu realizaciju aktivnosti po pitanjima koja proizilaze iz pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu", zaključeno je na sastanku

2726 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Agencija za zaštitu životne sredine
Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Danas je u Podgorici, u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine, održan radni sastanak sa predstavnicima ekoloških nevladinih organizacije iz Crne Gore.

Pozdravnu riječ i uvodno izlaganje na okruglom stolu imao je vršilac dužnosti direktora Agencije, Milan Gazdić, a teme koje su bile predmet diskusije, odnosile su se na: aerozagađenje i izrada planova kvaliteta vazduha za opštine Nikšić, Pljevlja i Podgorica; rudokope i postojanje industrijskih odlagališta, devastaciju korita rijeke Tare; zastoj u proglašenju parkova prirode, kao i slučaj Sinjajevine; ugrožene biljne vrste i promocija plantažnog gajenja lincure; male hidrocentrale; primjena zakona i podzakonskih akata oko malih hidroelektrana; vodoizvorište Bolje sestre; postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; nestajanje Ade Bojane; sanaciju ,,crnih” ekoloških tačaka, kontrolu i revidiranje dozvola velikih zagađivača; pitanje upravljanja otpadom; kao i uspostavljanje portala i registra uzgajivača i držalaca divljih životinja.

sastanak zaštita
foto: Agencija za zaštitu životne sredine

"Sastanak je imao za cilj dalje unaprjeđenje saradnje između državnih institucija, NVO i građana, kako bi se isti što bolje informisali i edukovali, a time i aktivnije uključili u procese donošenja odluka, koje će omogućti lakše sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unaprjeđenja životne sredine u Crnoj Gori", saopšteno je iz Agencije.

sastanak zaštita
foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Poseban akcenat dat je na veće uključivanje ekoloških organizacija u proces iniciranja i odlučivanja, koje postojeća zakonska regulativa omogućava.

"Zaključak sastanka je da bez uspješne saradnje državnih, lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i građana, nije moguće očekivati sveobuhvatnu realizaciju aktivnosti po pitanjima koja proizilaze iz pregovaračkog poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu, što znači da saradnja među pomenutim subjektima treba da bude kontinuirana", navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas