Izbor dekana na Medicinskom fakultetu kao "diplomski rad"

Najmanje dva studenta završnih godina izabrana za članove Vijeća koje bira rukovodioca Medicinskog fakulteta, iako će nekoliko dana poslije toga diplomirati. Iz UCG ne odgovaraju da li je ta praksa problematična, s obzirom na to da visokoškolcima mandat zvanično traje po dvije godine

31286 pregleda 28 reakcija 28 komentar(a)
Medicinski fakultet u Podgorici, Foto: ucg.ac.me
Medicinski fakultet u Podgorici, Foto: ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore (UCG) dobio je više prigovora na sastav Vijeća Medicinskog fakulteta, prije svega studenata, koje bi sjutra trebalo da odlučuje o novom dekanu.

Vijeće će predložiti jednog od dva kanditata za dekana, a javili su se – Miodrag Bobo Radunović i Lidija Injac Stevović.

U Vijeće Medicinskog fakulteta je prije mjesec dana izabrano 12 studenata. Mada su izabrani na mandat od dvije godine, najmanje dva studenta trebalo bi da diplomiraju samo nekoliko dana poslije izbora dekana.

Studenti se mogu, prema riječima izvora “Vijesti”, pokazati kao tas na vagi u izboru dekana.

Iz UCG danima, međutim, ne odgovaraju na pitanja “Vijesti” da li je problematično to što će dekana birati i oni koji samo nekoliko dana kasnije neće biti studenti.

Radunović je “Vijestima” kazao da je upoznat sa ovom situacijom, napominjući da Vijeće samo verifikuje imena studenata koji su predloženi od strane Studentskog vijeća, bez prava uticaja na njihov izbor.

“Pravno tumačenje akata UCG je da svi studenti ostvaruju svoja prava, dok im traje status aktivnog studenta tj. do diplomiranja bez diskriminacije”, kazao je on.

I Injac Stevović je kazala “Vijestima” da je upoznata sa situacijom.

“Ovo upućuje na očigledne nepravilnosti i budi sumnju u regularnost izbora za dekana”, kazala je ona.

Lidija Injac Stevović
Lidija Injac Stevovićfoto: Zoran Đurić

Iz uprave fakulteta su kazali da “uvidom u dosijea studenata članova Vijeća, dvoje od njih 12 stiče pravo diplomiranja tokom ove studijske godine”.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, jedan student medicine, a jedan farmacije trebalo bi da diplomiraju krajem ove ili početkom sljedeće sedmice.

Student povjerenik Stefan Mikić kazao je da Vijeće verifikuje članove vijeća čija su imena dostavljena nakon izbora na organima Studentskog vijeća fakulteta.

“Student povjerenik je po funkciji član Vijeća Medicinskog fakulteta dok god ima status aktivnog studenta, a ostali studenti imaju pravo da se prijave na konkurs koji je bio javan i krajnje transparentan pa u cilju izbora studenata u Vijeće fakulteta ne možemo diskriminisati studente završnih godina studija sve dok imaju status aktivnog studenta na Medicinskom fakultetu”, kazao je on za “Vijesti”.

Na pitanje kako mandat članovima Vijeća može trajati dvije godine, a za nekoliko nedjelja treba da diplomiraju, iz Uprave fakulteta su kazali da oni nemaju mogućnosti miješanja u izborne aktivnosti sudentskih organizacija, napominjući da su one autonomne u svojim radnjama.

“Konsultujući pravnu misao, u svim aktima UCG, nema ograničenja ko sve može uzeti učešće u aktivnostima studentskih organizacija. Svi studenti imaju ista prava, pa i izborno, dok imaju status aktivnog studenta. To znači da studenti do diplomiranja imaju pravo da predlažu, biraju i mogu biti izabrani u organe studentskih organizacija, a time i mogu biti predstavnici Studenstkog vijeća u Vijeću fakulteta”, pojasnili su sa fakulteta.

Vijeće je stručni organ fakulteta, a, prema Statutu UCG, čine ga dekan, prodekani, lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem u radnom odnosu i u nastavnoj bazi organizacione jedinice, predstavnici saradnika ali i predstavnici studenata “izabrani od strane studentske organizacije na organizacionoj jedinici, vodeći računa da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne, postdiplomske i doktorske)”.

Nije se vodilo u potpunosti računa o zastupljenosti svih nivoa studija, jer, kako su rekli iz Uprave, “među 12 studenata kojima su verifikovani mandati nema doktoranada”.

Vijećem predsjedava dekan. Ovo tijelo donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da učestvuju u odlučivanju. Kad je u pitanju izbor dekana, članovi Vijeća glasaju tajno, nakon čega kandidaturu sa najviše glasova kao predlog šalju Upravnom odboru UCG. Mišljenje na taj predlog daje i rektor.

Miodrag Radunović
Miodrag Radunovićfoto: Savo Prelević

Mandat dekana, odnosno direktora univerzitetske jedinice traje tri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” sa UCG, oni su dobili prigovor na sastav Vijeća iz redova studenata, ali i da se u radu tog tijela učestvuje više članova koji ne zadovoljavaju uslove - fakultet im nije u nastavnoj bazi fakulteta.

To je potvrdio i Radunović, koji je dekan fakulteta.

“Gubitkom stalnog zaposlenja u nastavnoj bazi, dvije koleginice formalno pravno su izgubile status članova Vijeća i ne mogu učestvovati u radu Vijeća. Uvažene profesorice su obaviještene da im je prestalo članstvo u Vijeću MF-a,” kazao je on za “Vijesti”.

Injac Stevović tvrdi da je znanje profesora MF zaobiđeno tokom pandemije, Radunović nudi amfiteatar i reakreditaciju

Na sajtu Medicinskog fakulteta postavljeni su programi razvoja kandidata za izbor dekana.

Radunović, koji traži još jedan mandat, kao osnovne ciljeve postavio je stvaranje uslova za uspješnu reakreditaciju, dalje unapređenje kontrole kvaliteta studija, pozicioniranje MF kao naučno-istraživačke ustanove, izgradnja još jednog amfiteatra...

“Koncipiranje vizije je bazirano na kontinuitetu dosadašnjih aktivnosti uz istovremenu analizu postignutih ciljeva formulisanih u prethodnom programu, na osnovu koga sam dobio mandat za vršenje funkcije dekana”, navodi se u programu Radunovića.

Psihijatrica Injac Stevović među svojim strateškim ciljevima postavila je njegovanje inovativnosti, nagrađivanje najboljih, unapređenje komunikacije i dijaloga između studenata, akademskog kadra i menadžmenta fakulteta, učestvovanje u međunarodnim projektima ali i upravljanje zdravstvenim krizama, navodeći kao primjer pandemiju koronavirusa.

“Tokom pandemije kovid-19, profesori MF kao najkompetentniji i najpozvaniji u svojim oblastima su zaobiđeni i onemogućeno je krovnoj instituciji u našoj zemlji da doprinese rješavanju pandemije. Izuzeti smo iz pripreme protokola za liječenje Covid-19 infekcije, kao i drugih vidova pomoći koji bi bili od nemjerljivog značaja za ljekare koji su se borili sa do sada nepoznatom bolešću”, navela je ona.

Stevović Injac je ocijenila i da je neadekvatna raspodjela prostora dovela do neadekvatnih uslova za rad na fakultetu, navodeći da se u jednoj kliničkoj sali obavljaju vježbe iz 11 kliničkih predmeta, što dovodi u pitanje usklađivanje programa nastave, čestih preklapanja i otežanih uslova rada kako studenata, tako i saradnika.