Vlada za posljednji kvartal najavila promjene

Mijenjaće zakon da bi spriječili nezakonito lobiranje

EK godinama konstatuje da mali broj registrovanih lobista ukazuju da se ove aktivnosti i dalje odvijaju izvan zakonskog okvira. Agencija utvrdila propuste u zakonu

9247 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava krajem godine trebalo bi da predloži izmjene Zakona o lobiranju, nakon što je Evropska komisija godinama kritikovala rezultate u ovoj oblasti.

EK je godinama konstatovala da mali broj registrovanih lobista ukazuju da se aktivnosti lobiranja i dalje odvijaju izvan zakonskog okvira.

“Otkrivanje, praćenje i sankcionisanje kršenja zakona još uvijek predstavlja izazov”, navodi se, između ostalog, u jednom od ranijih radnih dokumenata EK o stanju u ključnim poglavljima - 23 i 24.

U posljednjem radnom dokumentu se konstatuje da posljednje dvije godine nije bilo novoregistrovanih lobista.

Registar lobista vodi Agencija za sprečavanje korupcije, koja, između ostalog, evidentira sve promjene vezane za status lobista, odnosno pravnih lica koja obavljaju djelatnost lobiranja, izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja, donosi rješenje o upisu pravnog lica u registar lobista...

S obzirom na to da je Zakon o lobiranju pod njenom nadležnošću, Agencija je u decembru 2019. godine pripremila mišljenje o ovom zakonskom rješenju a “u cilju prevazilaženja navoda iz Izvještaja EK za Crnu Goru za 2018. i 2019, a uvažavajući preporuke međunarodnih eksperata i analizirajući relevantne međunarodne propise i prakse”.

U mišljenju se, između ostalog, konstatuje da postoji ogroman broj neregistrovanih lobista koji nisu obuhvaćeni Zakonom o lobiranju, a faktički obavljaju ovu djelatnost na način kako je ona definisana zakonskim rješenjem.

Lobiranje se obavlja tokom procesa donošenja opštih akata i zbog toga je svaki nedozvoljni uticaj u tom procesu veoma štetan, jer se odnosi na zajednicu, veći broj lica na koje određeni zakon proizvodi posljedice te je stoga lobiranje plodno tlo za nastanak tzv. sistemske korupcije, navodi se u dokumentu.

U mišljenju se dodaje i da ako postoji zakonska obaveza registracije, bilo bi i logično da su sve druge vrste kontakata između “neregistrovanih/neformalnih lobista” i organa vlasti zabranjene kao i svaki neformalni razgovor lobiste koji je registrovan i organa vlasti. Organ vlasti bi svaki kontakt od strane lobiste koji nije registrovan trebalo da odbije.

U novembru 2020, Agencija je podnijela Ministarstvu pravde svoju inicijativu za izmjenu Zakona o lobiranju.

Ministarstvo još uvijek razmatra inicijativu, navodi se u novom nezvaničnom dokumentu EK o stanju u ključnim poglavljima 23 i 24.

“Agencija je mišljenje dostavila Ministarstvu pravde 27. decembra 2019, a zatim još jednom 23. novembra 2020, nudeći svoje znanje i pomoć, kao i dokumenta koja su nastala saradnjom sa međunarodnim partnerima”, navodi se u odgovoru institucije na čijem je čelu Jelena Perović.

Iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li su razmatrali inicijativu Agencije i koji je njihov stav po tom pitanju.

Od donošenja mišljenja krajem 2019. godine, na čelu resora pravde bili su Zoran Pažin i Vladimir Leposavić, a sadašnji rukovodilac je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović.

Iz Agencije su ukazali da je Programom rada Vlade za ovu godinu predviđeno da Ministarstvo u četvrtom kvartalu predloži izmjene i dopune Zakona o lobiranju, a u obrazloženju se navodi daće se na taj način izvršiti “usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije”.

Agencija je mišljenje dostavila Ministarstvu pravde 27. decembra 2019, a zatim još jednom 23. novembra 2020, nudeći svoje znanje i pomoć, kao i dokumenta koja su nastala saradnjom sa međunarodnim partnerima”, tvrde iz Agencije

Preporučujemo za Vas