Nova vlast pripremila problematičan Nacrt Odluke

Tivat: Umjesto pravde za legalne, daju benefite divljim graditeljima

Odluka se u suštini, odnosi na naplatu komunalija za objekte koji su sagrađeni na divlje i za koje je u toku postupak legalizacije

13581 pregleda 6 komentar(a)
Zgrada Opštine u centru Tivta, Foto: SZS Tivat
Zgrada Opštine u centru Tivta, Foto: SZS Tivat

Predsjednik Opštinje Tivat Željko Komnenović (NP) utvrdio je Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju i stavio ga na javnu raspravu koja će trajati do 21. juna.

Odluka se u suštini, odnosi na naplatu komunalija za objekte koji su sagrađeni na divlje i za koje je u toku postupak legalizacije.

Nacrtom Odluke je propisano da vlasnik bespravnog objekta plaća naknadu za urbanu sanaciju, kao i način obračuna i visina naknade koja se utvrđuje u zavisnosti od zone, stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, prosječnih troškova opremanja građevinskog zemljišta, troškova mjera urbane sanacije prostora devastiranih bespravnom gradnjom, načina plaćanja utvrđenog iznosa naknade i vrste i namjene objekta.

Ova naknada obračunava se po kvadratu neto površine na osnovu Elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od licencirane geodetske organizacije i ovjerenog od strane katastra.

Nacrt se gotovo u potpunosti poklapa s već usvojenom novom Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po kojoj se komunalije obračunavaju i i naplaćuju od investitora koji legalno grade nove objekte.

Tako i odluka o taksi koju će za legalizaciju plaćati divlji graditelji, podrazumijeva podjelu cijelog područja opštine Tivat u šest građevinsko-fiskalnih zona u kojima je, zavisno od njihovog položaja i ekskluzivnosti, cijena ove naknde utvrđena na iznos od 60 do 210 eura po kvadratnom metru. Prosječni troškovi urbane sanacije na nivou svih zona iznose 172,3 eura po kvadratu.

Iako je jedno od ključnih predizbornih obećanja svih konstituenata aktuelne tivatske lokalne vlasti koju čini koalicija građanskih listi Narod Pobjeđuje, Bokeški Forum i Goran Božović – časno i odgovorno za bolji Tivat bilo da se konačno građanima obezbijedi pravda, toga u Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju uopšte nema.

Naime, iako član 164 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata na koji se pozivaju iz aktuelne tivatske lokalne uprave, predviđa uvećanje ove naknade za pet do 20 odsto zavisno od toga da li se bespravni graditelj prilikom legalizacije svog objekta opredijeli da je plati jednokratno ili u ratama, toga uvećanja u nacrtu nove tivatske Odluke uopšte nema.

Na taj način aktuelna gradska administracija koja je ranije često kritikovala prethodnu DPS-SD-HGI upravu grada da toleriše ili čak stimuliše bespravnu gradnju, u praksi ide i protivno svojih javnih obećanja građanima da će uvesti pravdu i sankcionisati one koji su kršili zakon.

Ovakvim rješenjem divlje graditelje dovodi u jednak položaj s onima koji su legalno gradili i na vrijeme plaćali sve dažbine za to, jer će sada i divlji graditelji legalizaciju svojih bespravnih građevinskih ostvarenja, platiti po istim, a ne uvećanim cijenama.

Još gore – iako član 164 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata eventualno umanjenje naknade za sanaciju prostora u odnosu na redovne komunalije definiše samo kao mogućnost, a ne obavezu koja je na raspolaganju lokalnim upravama, Opština Tivat se opredijelila da divljim graditeljima u Nacrtu svoje Odluke obezbijedi jednake mogućnosti za popuste na ovu naknadu, kao što ih to imaju i oni koji su legalno gradili i na vrijeme, propisno platili komunalije.

Tako je predviđeno da se za sve objekte, površina do 250 kvadrata obračunava po umanjenoj cijeni koja zavisno od zone, iznosi od 42 do 147 eura, dok se tek za dio objekata preko površine od 250 kvadrata, naknada za urbanu sanaciju obračunava i naplaćuje po punoj cijeni od 60 do 210 eura.

Po načinu na koji je aktuelna tivatska lokalna vlast koncipirala ovaj Nacrt, ispada da su svi oni koji su u Tivtu ranijih godina legalno gradili uz sve dozvole i plaćanje dažbina, zapravo bili u krivu.

Naime, svi oni koji su radili mimo zakona i objekte podizali na divlje, sada od administracije gradonačelnika Komnenovića za legalizaciju svojih nelegalnih objekata dobijaju i dodatne popuste: naknada za urbanu sanaciju za objekte površine do 200 kvadrata kojim se rješava stambeno pitanje nelegalnog graditelja smanjuje se za 50 odsto, za pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog i drugog objekta (podzemne i nadzemne garaže, bazeni, ostave, septičke jame, bunari, ograde i slično) naknada se umanjuje 80 procenata, dok za objekte čiji vlasnik ili član porodičnog domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje, umanjenje naknade za urbanu sanaciju iznosi čak 90 odsto.

Preporučujemo za Vas