Donatorski sastanak: Dogovorene zajedničke aktivnosti u oblasti sajber bezbjednosti

Razmatrane su mogućnosti razvoja kako formalnih, tako i neformalnih obrazovnih programa u cilju unapređenja vještina i kapaciteta zaposlenih koji se bave informacionom bezbjednošću

3232 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Mju.gov.me
Foto: Mju.gov.me

Strateški cilj Crne Gore je izgradnja integrisanog, funkcionalnog i efikasnog sajber prostora u skladu sa međunarodnim standardima i principima, odnosno stvaranje pozitivnog ambijenta za borbu protiv sajber kriminala, a do ispunjenja tog cilja možemo da dođemo samo ako se udružimo i uspostavimo bolju koordinaciju između svih institucija i partnera, kazala je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić.

Ona je otvorila prvi koordinacioni donatorski sastanka sa partnerima iz oblasti sajber bezbjednosti.

Sastanak, koji je organizovan na inicijativu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, okupio je predstavnike ambasada, međunarodnih i nacionalnih institucija na kojem su prepoznate potrebe u cilju izgradnje tehničkih i kadrovskih kapaciteta na polju informacione i sajber bezbjednosti.

Cilj sastanka, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija je uspostavljanje bolje koordinacije u ovoj oblasti, te razmatanje modaliteta buduće saradnje, kroz donacije, programe obuka...

Na sastanku su razmatrane potrebe organa uprave u tehničkom smislu, profesionalnom razvoju kadrova i međunarodne saradnje na ovom polju.

Državna sekretarka u Ministarstvu i predsjednice Savjeta za informacionu bezbjednost Marina Banović je kazala da je organizaciji sastanka prethodila izrada analize na nacionalnom nivou u cilju definisanja konkretnih predloga i modaliteta saradnje.

Na sastanku su, kako je saopšteno, razmatrane mogućnosti razvoja kako formalnih, tako i neformalnih obrazovnih programa u cilju unapređenja vještina i kapaciteta zaposlenih koji se bave informacionom bezbjednošću. Takođe, bilo je riječi i o razvoju savremenih programa za unapređenje bezbjednosne kulture u sektoru javne uprave.

U saradnji sa britanskom ambasadom i Univerzitetom Crne Gore trenutno se analizira mogućnost uspostavljanja novog magistarskog programa za sajber bezbjednost u saradnji sa univerzitetom iz Mančestera.

"Osim konkretno predloženih obuka, donatori su saopštili da postoje usko specijalizovane obuke za državne službenike koje će zaposlenima u javnoj upravi biti na raspolaganju. Na sastanku je zaključeno da je neophodno raditi na osmišljavanju edukativno-informativnih kampanja i obuka u cilju podizanja svijesti građana i građanki o osnovnoj sajber kulturi, kao i značaju sajber bezbjednosti za sve državne službenike. Dogovoreno je da se ovakva vrsta koordinacije nastavi, uz uključenje privatnog sektora", navodi se u saopštenju Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.