Kolašin: Objekti još nepristupačni za OSI

Puletić tvrdi da lokalna uprava nastoji da takvo stanje popravi i nađe način da ispuni zakonske obaveze

5809 pregleda 22 reakcija 2 komentar(a)
Problem za OSI: Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Problem za OSI: Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

Ostalo je još pola godine do isteka aktuelnog Strateškog plana razvoja Opštine Kolašin, a među nerealizovanim projektima je i onaj koji se odnosi na izgradnju objekata za pristup i kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću.

Veliki broj ustanova, uprkos brojnim planovima i obećanjima, ali i zakonskoj obavezi, i dalje je nepristupačan osobama sa invaliditeom. Poseban problem predstavlja što je određeni broj ustanova i državnih institucija smješten u starim zgradama. Na nekim od tih zgrada, kako objašnjavaju u Opštini, nema mogućnosti da se izgrade pristupne rampe.

No, kako kaže samostalna savjetnica za ranjive grupe Katarina Puletić, lokalna uprava nastoji da takvo stanje popravi i nađe način da ispuni zakonske obaveze. Prema njenim riječima, „vrlo mali broj kolašinskih objekata je pristupačan osobama sa invaliditetom“. Ukoliko i postoji rampa ispred nekog od ulaza, objašnjava ona, “uglavnom nije izgrađena po propisima i standardima“.

Kako najavljuje Puletić, uskoro bi pristupne rampe trebalo da dobiju Zavičajni muzej i Centar za kulturu.

“Može se reći da je u Kolašinu osobama sa invalititetom sve dostupno, ali ali nije pristupačno. Opština Kolašin je, kroz Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, planirala izgradnju rampi na ulazu Muzeja i Centra za kulturu. Pristupne rampe su pripremljene, samo je implementacija tog plana obustavljena zbog rekonstrukcije ulice. Nakon rekonstrukcije Ulice Vojvode Mine i taj posao biće završen“, kaže Puletić za “Vijesti”.

Prema njenim riječima, Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja u koordinaciji sa radnom grupom je u fazi usaglašavanja Nacrta plana socijalne i dječje zaštite. Taj dokument, očekuje Puletić biće usvojen najkasnije do kraja ove godine.

“Između ostalog, Plan će se baviti i pitanjima lakšeg pristupa osoba sa invaliditetom javnim zgradama. Takođe, Opština Kolašin preko svog predstavnika za ranjive grupe aktivno učestvuje u donošenju nacionalne strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Kroz akcioni plan biće određene aktivnosti u svrhu prevazilaženja aktuelnih problema iz tog domena“, obećava samostalna savjetnica za ranjive grupe.

Strateškim planom razvoja opštine Kolašin do naredne godine bile su predviđene brojne aktivnosti koje se odnose na socijalnu inkluziju lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom. Između ostalog i izrada baze podataka postojećih objekata u javnoj upotrebi u pogledu pristupačnosti. Takođe, i njihovo prilagođavanje potrebama onih koji imaju smanjenu pokretljivost.