Najviše novca utrošeno je na zarade zaposlenih

Za “Ratkovićeve” 150 hiljada eura

Od Opštine su prihodovali 110.000 eura, dok su od planiranih 48.000 eura od Ministarstva kulture potrošili 35 hiljada

6919 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Javna ustanova “Ratkovićeve večeri poezije” u prošloj godini prihodovala je od sredstava Opštine i Ministarstva kulture 149.500, od planiranih 160.500 eura.

To se navodi u finansijskom izvještaju JU “Ratkovićeve večeri poezije”, koji je usvojen je na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta.

Od Opštine su prihodovali 110 hiljada, koliko su i potrošili, dok su od planiranih 48 hiljada eura od Ministartva kulture potrošili 35 hiljada eura, a sponzorstva su iznosila 4,5 hiljada eura.

Najviše novca utrošeno je na zarade zaposlenih – 69 hiljada (od planiranih 75,8 hiljada), a na troškove kulturnih aktivnosti potrošeno je 62,8 hiljade eura (od planiranih 67 hiljada). Režijski troškovi ustanove nešto su veći od planiranih i iznose 8,2 hiljade eura, koliko je približno utrošeno za naknade Savjetu JU RVP, dok je za troškove obnove inventara utrošeno 850 eura.

Kada su u pitanju režijski troškovi, prema planu, najviše je bilo opredijeljeno za električnu energiju – 2.000 eura, a potrošeno je 500 eura više, slijede troškovi za PTT usluge i internet 1,8 hiljada eura, trošak prevoza učesnika hiljadu eura, po koliko iznose i troškovi kancelarijskog materijala i troškovi provizija i bankarskih usluga. Izdaci na službena putovanja su 500 eura, a isto toliko je potrošeno na ukupne troškove za robu, materijal i ostale režije.

Od planiranih 40 hiljada troškova za organizaciju Ratkovićevih večeri poezije potrošeno je 37 hiljada eura. Za organizaciju “White Field Jazz Festivala”, umjesto 15 hiljada potrošeno je 10 hiljada eura, koliko je potrošeno i za organizaciju manifestacije Književne paralele. Za saradnju s NVO sektorom potrošeno je tri puta više od planiranog (hiljadu eura umesto planiranih 300), likovna radionica koštala je 500 eura, za nabavku knjiga hiljadu eura (umjesto planiranih 700) i za izložbe duplo više od plana – 1.500 eura. Vanredni troškovi, koji nijesu planirani iznosili su 1.660 eura.

Obaveze iz oblasti poslovanja na posljednji dan 2020. godine iznose 70,6 hiljada eura, dok je planirano 61,5 hiljada. Ukalkulisane, a neisplaćene zarade, prema planu, iznose 22,5 hiljade eura, a realizovano je 27,3 hiljade. Dobavljačima po računima duguje se 37,3 hiljade, a planirano je 35 hiljada eura. Za naknade Savjetu RVP umjesto planiranih četiri, isplaćeno je šest hiljada eura.

”Javna ustanova Ratkovićeve veceri poezije, institucija je od nacionalnog značaja. Osim primarne manifestacije, “Ratkovićeve večeri poezije” organizuje i Whitefield jazz festival. Ima izdavačku produkciju Književne paralele i kvalitetne prateće programe tokom godine. Podršku dobija od Opštine Bijelo Polje i Ministarstva za kulturu. Rejting ove ustanove ogleda se u tome što je učešće na Ratkovićevim večerima poezije privilegija, a nagrada “Risto Ratković”, koja se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, prestiž”, kazao je, prezentujući izvještaj, direktor te ustanove Kemal Musić.

Preporučujemo za Vas