PREDVIĐEN ZA 270 KORISNIKA

Glavni grad za Dom starih opredijelio oko 880.000 eura

Gradski parlament je donio Odluku o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a“Konik – Stari aerodrom“, čiji je investitor Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore
66 pregleda 0 komentar(a)
penzioner, starica, Foto: Shutterstock
penzioner, starica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 14.11.2017. 14:29h

Skupština Glavnog grada donijela je Odluku o doprinosu Grada u izgradnji Doma starih na urbanističkoj parceli broj UP33 u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom III“, čiji je investitor Glavni grad Podgorica i Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova.

"Doprinos Glavnog grada predstavlja naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 877.637,07 eura, na ime izgradnje objekta – Dom starih (spratnosti: Po+P+3) na urbanističkoj parceli UP33, u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom III"- u Podgorici, ukupne projektovane neto površine 9.804,45m2", navodi se u Odluci Grada.

Objekat je predviđen za 270 korisnika.

Prema riječima zamjenika gradonačelnika Borisa Mugoše, ovo je najveći projekat kada je u pitanju neki socijalni objekat. Podsjetio je da je vrijednosti investicije preko 10 miliona eura.

Nebojša Kavarić je istakao da će se ovim projektom na kvalitetan način riještit pitanje smještaja i brige o starim licima, uz nadu da će ovaj projekat pokrenuti i druge da se angažuju na neki sličnim budućim projektima.

Glavni grad je, kao nosilac prava raspolaganja, opredijelio urbanističku parcelu broj UP33, u zahvatu DUP-a "Konik – Stari aerodrom III"- u Podgorici za izgradnju ovog objekta. Grad će, takođe, izvršiti kompletno komunalno opremanje građevinskog zemljišta o svom trošku i izgraditi trafostanicu sa 10 kv kablom.

Radi se o objektu smještajnog kapaciteta za 250 korisnika koji će, u okviru stalnog smještaja pružati uslugu stanovanja, ishrane, održavanja lične higijene, brige o zdravlju i njezi, radne aktivnosti za stare osobe.

Gradski parlament je, takođe, donio Odluku o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a“Konik – Stari aerodrom“, čiji je investitor Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore.

Doprinos Glavnog grada predstavlja naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekta višeporodičnog stanovanja na navedenoj parceli, spratnosti P+6+Pk. Komunalno opremanje u konkretnom slučaju podrazumijeva: izgradnju, odnosno obezbjeđenje električnog napajanja s električnom energijom (trafostanica i prateći kabal); izgradnju parking prostora van urbanističke parcele (prema pripremljenoj skici idejnog rješenja – 92 parking mjesta); rekonstrukcija dijela Ulice Cara Lazara i priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizaciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je Ugovorom u januaru 1999. godine, zaključenim sa Društvenim fondom za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve Podgorica, ugovorno regulisalo obaveze za dio naknade, pa doprinos Glavnog grada predstavlja naknada za razliku između novoprojektovane površine i površine regulisane navedenim ugovorom.

Radi se o objektu kojim će se riješiti stambeno pitanje velikog broja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije.

Preporučujemo za Vas