"Vektra" i poljoprivredne zadruge najveći dužnici

Dnevna kamata za kašnjenje u plaćanju

Opština Pljevlja će od januara obračunavati kamatu na dospjeli dug fizičkim i pravnim licima po osnovu poreza

6359 pregleda 4 komentar(a)
Zgrada Opštine u centru grada, Foto: Goran Malidžan
Zgrada Opštine u centru grada, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja će od januara naredne godine obračunavati kamatu na dospjeli dug fizičkim i pravnim licima po osnovu poreza na nepokretnosti. Neredovnim platišama obračunavaće se dnevna kamata u iznosu od 0,03 odsto dospjelog poreskog duga.

U Opštini su kazali da od 1. januara lokalna uprava kao pilot opština kreće u primjenu novog poreskog softvera LARIS, koji sprovodi u saradnji sa Zajednicom opština i UNDP. Cilj Opštine je da primjenom novog poreskog softvera uvede red u evidenciju imovine poreskih obveznika i naplati poreza za fizička lica.

Vršilac dužnosti direktora Uprave lokalnih javnih prihoda Vlade Džuverović kaže da će se prednost novog poreskog softvera ogledati u tome što će Uprava javnih prihoida svakog 1. januara tekuće godine moći podatke o vlasnicima i njihovom imovinom na teritoriji opštine Pljevlja softverski da preuzima direktno iz baze Uprave za nekretnine. To će omogućiti automatski obračun dnevne kamate od 0,03 na dospjeli dug.

”Novi poreski softver će biti kompatibilan sa bazom Uprave za nekretnine. Ovim rješenjem mi ćemo naše baze o vlasnicima i njihovom imovinom ažurirati godišnje i po preuzetim podacima iz katastra obračunati poreze za tekuću godinu. Na osnovu postojećeg softvera nismo u mogućnosti da po automatizmu preuzimamo podatke iz baze podataka iz katastra. Bilo je planirano da se novi softver implementira od 1. januara 2020. godine ali zbog korone i zbog obuka za novi softver implementacija je odložena”, rekao je Džuverović.

Svi građani koji su zaduženi porezom na nepokretnost imaće mogućnost da na sajtu Opštine provjere poresku obavezu unoseći matične podatke.

Od 2023. godine planira se plaćanje poreske obaveze iz zemlje i inostranstva putem telefonskih aplikacija.

”U prošloj godini nismo prinudno naplaćivali porez zbog pandemije korona virusa. Procenat naplate u 2020. godini za pravna lica je 77 odsto, dok je za fizička 22 odsto. Naplata poreza za maj i jun ove godine je veća nego za isti period prošle godine. Naš glavni cilj je da u tekućoj godini ostvarimo naplatu poreza iz 2019. godine” istakao je Džuverović.

Uprava lokalnih javnih prihoda od 2016. godine godišnje prihoduje dodatnih milion eura od poreza na nepokretnost za pravna lica.

”Do 2016. TE je plaćala za poreze za objekte i zemljište oko 600.000 eura, a taj iznos je sada preko milion i 200 hiljada eura. Naša rješenja potvrdili su Upravni i Vrhovni sud CG. Što se tiče Elektrodistribucije donesene su presude od Upravnog i Vrhovnog suda, takođe u našu korist. Ranije je Elektrodistrubucija plaćala od 12 do 18.000 eura, dok je sad taj iznos oko 100.000 eura. Elektroprenos je ranije obračunavan do 40.000, sada oko 150.000 eura”, kazao je Džuverović.

Građani i pravna lica po osnovu poreza na imovinu duguju Opštini Pljevlja 8,68 miliona eura.

Za poreze na nepokretnosti pravna lica duguju 3.785 000 eura, od čega za objekte 2.555.345, a za zemljište 1.230.610 eura, dok fizička lica duguju 4.900. 000 eura, od čega za objekte 1.883.2 960, a zemljšte 3. 106. 713 eura.

”Za fizička lica naplata poreza predstavlja veći problem zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, jer se u nekim slučajevima imovina i dalje vodi na preminule gdje nisu rješavani imovinsko-pravni odnosi. Takođe, veliki problem su migracije stanovništva iz naše opštine. Poreska rešenja ne možemo da uručimo pošto je adresa nepoznata, iako je po zakonu poreski obveznik dužan da prijavi novu adresu”, istakao je Džuverović.

Džuverović kaže da od pravnih lica najviše duguju “Vektra-Jakić”, “Vektra -Montenegro “i nekadašnje poljoprivredne zadruge.