ASK se žalila predsjednicima Skupštine glavnog grada i Odbora direktora podgoričkog preduzeća

”Čistoća” ne sluša preporuku za zviždača

Ova institucija je, između ostalog, potvrdila odluke protiv četiri od pet članova Odbora direktora “Čistoće” u postupcima koji su pokrenuti na osnovu prijava Hota

5337 pregleda 1 komentar(a)
Perović, Foto: BORIS PEJOVIC
Perović, Foto: BORIS PEJOVIC

Agencije za sprečavanje korupcije žalila se predsjednicima Skupštine glavnog grada i Odbora direktora “Čistoće” jer ovo gradsko preduzeće nije ispunilo njenu preporuku koja se odnosi na zaštitu prava zviždača Denisa Hota.

To se vidi iz dokumenta koji potpisuje direktorica Agencije Jelena Perović.

”Agencija je utvrdila da je za podnosioca nastupila šteta nakon podnošenja više prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača, te je u cilju potpune primjene odredaba Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na zaštitu zviždača, Agencija preduzeću ‘Čistoća’ Podgorica dala preporuku kako bi se šteta koja je nastala po zviždača otklonila”, navodi se u dokumentu.

Ova institucija je, između ostalog, potvrdila odluke protiv četiri od pet članova Odbora direktora “Čistoće” u postupcima koji su pokrenuti na osnovu prijava Hota.

U mišljenju koje je donijeto početkom prošlog mjeseca, a u koje su “Vijesti” imale uvid, Agencija je dala preporuku podgoričkom preduzeću za sprečavanje nastanka štete. “Agencija još jednom poziva i preporučuje poslodavcu zviždača da omogući podnosiocu zahtjeva za zaštitu D. H. iz Podgorice da se rasporedi na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, radnim sposobnostima, znanju i iskustvu”, glasi preporuka.

Njome se obavezuje “Čistoća” da u roku od 15 dana od prijema mišljenja dostavi izvještaj o preduzetim radnjama u odnosu na navedenu preporuku.

Međutim, utvrđeno je da “ovo preduzeće nije ispunilo preporuku”.

“S tim u vezi vas obavještavamo da je Agencija uputila dopise predsjednici Odbora direktora ‘Čistoće’ (Stanislava Martinović) i predsjedniku Skupštine glavnog grada (Đorđe Suhih) koji vrše nadzor nad radom izvršnog direktora ovog preduzeća, sa obavezom da obavijeste Agenciju o preduzetim aktivnostima povodom navedenog”, navodi se u dokumentu.

Agencija je nedavno dodijelila status zviždača Hotu. On je u zahtjevu za zaštitu naveo da štetu trpi 18 mjeseci u kontinuitetu, počev od novembra 2019. godine, kada je dobio otkaz. Zviždač po Zakonu o sprečavanju korupcije ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta. “Što u konkretnom jeste slučaj. Na osnovu navedenog slijedi da se mogućnost nastanka štete - prestanak radnog odnosa, može dovesti u vezu sa prethodnim podnošenjem prijava nadležnim institucijama”, navodi se u rješenju Agencije.

Preporučujemo za Vas