timovi se takmičili u izradi najoptimalnijeg rješenja

Prva realizacija projekta studenata arhitekture: Paviljon za interakciju u kampusu UCG-a

Najbolje ocijenjeno rješenje paviljon pod nazivom CANOPEE, tima u sastavu: Marija Lazović, Anđela Bubanja, Jana Dragaš i Jovo Čeprnić

4121 pregleda 33 reakcija 0 komentar(a)
Najbolje ocijenjeno rješenje, Foto: UCG
Najbolje ocijenjeno rješenje, Foto: UCG

Paviljon za interakciju koji su projektovali studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG), uskoro će početi da se realizuje u kampusu Univerziteta. Riječ je o prvoj realizaciji projekta studenata Arhitektonskog fakulteta UCG-a.

Interiorizacija univerzitetskog kampusa u Podgorici, kako je saopšteno iz UCG-a, bila je centralna tema semestralnog zadatka studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta, u ljetnjem semestru studijske 2020/21. godine na predmetu Urbanističko projektovanje 2, koji vodi prof.dr Svetlana Perović uz podršku gostujućeg predavača u dijelu praktične nastave, prof.dr Milene Stavrić sa Tehničkog univerziteta u Gracu i sa saradnicama MSc Sanjom Savić, MSc Nevenom Mašanović i MSc Slađanom Lazarević.

paviljon UCG
foto: UCG

Studenti su formirali timove, koji su se takmičili u izradi najoptimalnijeg rješenja za realizaciju. Pod mentorstvom profesora i saradnika, predloženo je 16 idejnih rješenja od strane studenata, a najbolje ocijenjeno rješenje, prema anonimnim ocjenama studenata, je paviljon pod nazivom CANOPEE, tima u sastavu: Marija Lazović, Anđela Bubanja, Jana Dragaš i Jovo Čeprnić.

"Stručni žiri, koji je paralelno ocjenjivao radove u sastavu: prof. dr Biljana Šćepanović, prof. dr Svetislav G. Popović, MSc Irena Rajković, Vladimir Fatić, Ivica Todorović, anonimno je sproveo glasanje, a rezultati žirija su se poklopili sa ocjenama studentskog vrednovanja radova, te je rješenje CANOPEE u konačnom izabrano za realizaciju", saopšteno je iz UCG-a.

paviljon UCG
foto: UCG

Dekanka Perović navodi da je polazište semestralnog zadatka bilo prepoznati javne, otvorene prostore u predmetnom kampusu, identifikovati sve korisnike prostora, njihove potrebe i razviti nove artefakte, koji će postati novi impulsi u edukacionom i kulturnom kontekstu, koji će dovesti do reaktivacije ambijentalnih zona i doprinijeti da kampus Univerziteta Crne Gore postane atraktivan, otvoren, stimulativan, kako za studente, tako i za sve korisnike.

"Početni cilj zadatka je bio identifikacija nedostajućih sadržaja u postojećim zonama univerzitetskog kampusa u Podgorici, zatim predlog urbanističkih i arhitektonskih intervencija i pratećih sadržaja sa akcentom na inkorporiranje elemenata koji integrišu postojeće zone i konačni cilj - predlog paviljona za interakciju na mikrolokaciji u sklopu kampusa UCG artikulisan po mogućnosti kao eksperimentalni, inkluzivni, rezilijentni, održivi urbani artefakt. Paviljon je predviđen za višefunkcionalnu namjenu, sa intencijom da bude informativan, u funkciji centra okupljanja, dijaloga, razmjene ideja, medijum za generisanje novih, kreativnih ideja i akcija", kazala je Perović.

Zaključuje da su univerzitetski kampusi prepoznati kao važne društvene karike koje funkcionišu ne samo kao aktivne platforme u procesu visokog obrazovanja, već i kao mjesta gdje se generiše i integriše raznolika energija i od kojih polaze inicijative u rješavanju kompleksnih problema civilizacije i uopšte razvoja društva.

Preporučujemo za Vas