Opština Budva ne može da blokira imovinu Grbljana

Opština i MSC zatražili su privremenu mjeru, pozivajući se da je na tom zemljištu lokalna uprava investirala oko 6,7 miliona eura u izgradnju terena i koncertnog platoa

12371 pregleda 61 reakcija 7 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Osnovni sud u Kotoru odbio je zahtjev Opštine Budva i Mediteranskog sportskog centra (MSC) da donese privremenu mjeru obezbjeđenja imovinskih prava zemljišnom kompleksu, đedovini Grbljana okupljenih oko NVO “Jaz Mrčevo polje” u zaleđu plaže Jaz, na kome su izgrađeni fudbalski tereni, koncertni plato, karting staze…

”Odbija se predlog za određivanje privremene mjere”, piše u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid, a koje je donio sudija kotorskog suda Veljko Bulatović.

Opština i MSC zatražili su privremenu mjeru, pozivajući se da je na tom zemljištu lokalna uprava investirala oko 6,7 miliona eura u izgradnju terena i koncertnog platoa. Oni su naveli da je u objekte na sportskim terenima MSC dodatno uloženo još 40 hiljada eura u proteklih četiri godine.

Iz NVO “Jaz Mrčevo polje”, čiji članovi su vlasnici velikog zemljišnog kompleksa, koji su punu deceniju izdavali u zakup Opštini Budva, do ove godine kada je na zahtjev gradonačelnika Marka Carevića ugovor raskinut uz obrazloženje da nijesu ispoštovane ugovorene obaveze, osporili su zahtjev za donošenje privremene mjere. Oni su naveli da je takav predlog usmjeren na sprečavanje vlasnika da vrše svojinska ovlašćenja, bez bilo kakvog pravnog osnova.

”Konkretnom postupku ne postoji vjerovatnost potraživanja Opštine Budva, vrijednost zemlje je znatno veća od vrijednosti uloženih sredstava u opremanje tog zemljišta, sportski tereni i prateći objekti su privremeni objekti, izgranjom privremenih objekata na tuđem zemljištu ne može se steći pravo svojine, niti pravo trajnog korišćenja zemljišta ispod objekata. MSC nije aktivno legitimisan, budući da nije bio ugovorena strana u ugovoru o zakupu zemljišta”, navodi se u odgovoru zastupnika NVO “Jaz Mrčevo polje”, što je navedeno u sudskom rješenju.

Postupajući po podnijetom predlogu za izdavanje privremene mjere, kako piše u rješenju, Osnovni sud je predlog odbio.

”Privremena mjera predstavlja mjeru obezbjeđenja utuženog potraživanja i ona ima funkciju odbrane od protivpravnih radnji druge strane, a sve u cilju sprečavanja dalje povrede tog prava, te samim tim stvara uslov da do te povrede ne dođe. Kod ovakvog stanja stvari valjalo je predlog za izdavanja privremene mjere odbiti jer nijesu ispunjena oba uslova, koja su neophodna da bi se privremena mjera mogla donijeti”, navodi se u rješenju sudije Bulatovića i dodaje da u konkretnom slučaju nije utvrđena vjerovatnost potraživanja Opštine Budva i MSC.

Grbaljni, vlasnici zemlje u Mrčevom polju, članovi NVO, krajem jula preuzeli su ključeve svih objekata na sporstkim terenima, kao i cijeli zemljišni kompleks na kome se nalaze karting tereni i koncertni plato nakon što je Opština Budva incirala raskid ugovora o zakupu.

Nakon raskida ugovora, uslijedilo je dizanje tenzija, jer je MSC pokušao da preuzme rukovođenje terena pozivajući se na ugovor dijela članova te NVO, ali i članova Mjesne zajednice “Prijevor”, što je osujećeno. Grbljani su se okupili i spriječili preuzimanje, te postavili lanac, a i policija je bila na licu mjesta.

Proteklih dana uslijedila su saopštenja i jedne i druge strane, iz NVO “Jaz i Mrčevo polje” optužili su Opštini u MSC da pokušavaju da im otmu đedovinu, te najavili i proteste, dok su iz Opštine demantovali da to namjeravaju, ali da imaju velika ulaganja na toj lokaciji.