NVO Jaz Mrčevo polje:

"Na bavimo se politikom, lažnim optužbama Opština i MSC pokušavaju da skrenu pažnju, namjera da otmu grbaljsku zemlju"

"Zanimljivo je to što se u saopštenju koristi ista terminologija, koju je koristio i DPS, kada se kaže da naša nevladina organizacija ucjenjuje opštinu Budva. Želimo da podsjetimo da je zakup predmetnog zemljišta inicirala upravo opština Budva i tražila rok na pet godina"

7312 pregleda 2 komentar(a)
Jaz - Mrčevo Polje, Foto: Vuk Lajović
Jaz - Mrčevo Polje, Foto: Vuk Lajović

NVO Jaz Mrčevo polje odbacilo je optužbe Opštine Budva i Mediteranskog sportskog centra da se ta nevladina organizacija bavi politikom te poručila da ”lažnim navodima kojima ih okrivljuju, pokušavaju da skrenu pažnju sa prave namjere, a to je da otmu grbaljsku zemlju, međutim i narod je ovo prepoznao”.

Oni su reagovali na tekst “Neistina da se otima imovina, Grbljani imaju punu podršku Carevića”.

“Naša NVO se ne bavi politikom, niti nas politika interesuje, mi postojimo isključivo sa ciljem regulisanja imovinskopravnih interesa vlasnika zemljišta na teritoriji Mrčevog polja. U našem javnom obraćanju od ponedeljka, 13. septembra nismo prozvali samo predsjednika opštine, gospodina Marka Carevića, nego smo prozvali sve činioice vlasti koji upravljaju Opštinom Budva, kao i Mediteranskim sportskim centrom. To što je naše saopštenje djelimično prenijeto drugačije nije naša odgovornost. Za svaku aktivnost Opštine Budva ili nekog njenog zavisnog pravnog lica usmjerenu na oduzimanje zemljišta naših članova, nije odgovornost samo jednog čovjeka nego svih konstituenata lokalne vlasti, u tom pravcu je usmjereno naše prethodno saopštenje. Reagovanjem pojedinih predstavnika političkih partija nakon našeg saopštenja, kao i nakon ovakvog saopštenja opštine i MSC-a, nama je jasno da iza ovog stoje: Nikola Jovanović, Vojislav Pićan, Nikola Vučićević, kao i predsjednik opštine zato što je sve ovo znao, a nije preduzeo ništa da ovo spriječi, mada bi bilo ljudski da se niko ne krije iza opštine i MSC-a, nego da lično stane iza svog saopštenja i djelovanja”, navodi se u reagovanju koje potpisuje predsjednik NVO Ilija Bućin.

Kako navode ovim putem ponovo upoznaju cjelokupnu javnost Crne Gore, sve Grbljane, kao i ostale građane regije, Opština Budva i MSC DOO Budva su podnijeli predlog za izdavanje privremene mjere da se članovima NVO zabrani pristup na njihovoj imovini.

“Jer, planiraju da pokrenu postupak za utvrđenje prava svojine na njihovom zemljištu i da isto eskpropriorištete, odnosno oduzmete. Dakle, nejasno je kako opština Budva i MSC planiraju da pomognu Grbljanima u povraćaju zemljišta, ako isto želite da oduzmu, odnosno kako kažu da zaštite svoju investiciiju. Zanimljivo je to što se u saopštenju koristi ista terminologija, koju je koristio i DPS, kada se kaže da naša nevladina organizacija ucjenjuje opštinu Budva. Želimo da podsjetimo da je zakup predmetnog zemljišta inicirala upravo opština Budva i tražila rok na pet godina. Ova činjenica može se potvrditi u medijima iz 2018. godine i našim dokumentima. Dakle, mi nikoga nismo ucjenjivali niti ucjenjujemo, nego smo na uslove ugovora i njegovo trajanje mi pristali, jer je to tada odgovaralo opštini i opštinskom preduzeću MSC DOO Budva, zbog navodno velikih planova za predmetno zemljište kojima bi se isto oplemenilo i razvilo. Od svega toga dobili smo raskid ugovora i predlog za određivanje privremene mjere. U pogledu dijela navoda koji se odnose na to da su naši članovi obijali i lomili katance na terenima, ističemo da je bilo upravo suprotno. Ovo zbog toga što je, umjesto predsjednika opštine, gdin Nikola Jovanović prisustvovao sastanku kod predsjednika skupštine opštine, gdje su predstavnici vlasti obaviješteni da smo mi mirnim putem preuzeli terene na Jazu nakon raskida ugovora od strane opštine”, ističe se u reagovanju.

Dodaje se da su takodje su upoznati da su nakon toga, “direktor Mediteranskog sportskog centra, gospodin Nikola Vučićević i gospodin Vojislav Pićan, pokušali na silu ponovno vratiti terene u posjed MSC-a na način što su upravo oni obijali brave, lomili katance, kidali lance i rušili ograde, o kojim okolnostima je u Centru Bezbjednosti Budva sačinjen zapisnik”.

“Pored navedenog, na sastanku je dogovoreno da se pokuša u roku od 15 dana postići dogovor, te ako se ne postigne da će se tereni i zemljište vratiti u posjed nevladine organizacije. Naravno dogovor nije ispoštovan, jer tereni i zemljište nisu vraćeni u posjed NVO ni posle mjesec dana, ali smo zato primili predlog za određivanje privremene mjere kojom želite to zemljište da oduzmete od Grbljana - vlasnika. Sve gore navedeno u vezi navedenog sastanka je zabilježeno zapisnikom koji je sačinila služba predsjednika skupštine opštine. Ovo sve upravo govori koliko opštinsko saopštenje ima veze sa istinom i na šta su sve spremni kako bi ostvarili svoj cilj.U pogledu dijela navoda koje se odnosi na poslovanje naše nevladine organizacije i njenom finansijskom poslovanju, ističemo da se svjesno pokušava narušiti naš ugled, plasirajući neistine, ali to je i bilo očekivano. Način funkcionisanja rada naše organizacije je poznat svim njenim članovima i svim Grbljanima. Naša organizacija radi povraćaja, odnosno pravilnog upisa zemljišta u Mrčevom polju vodi sudske postupke i upravne postupke pred Katastrom nepokretnosti u Budvi i Kotoru. U upravnim postupcima je podnijeto ukupno 470 zahtjeva, kojima je obuhvćano cca 1.750,000 m2. Od navedene površine, u kompleksu KO Prijevor II, shodno poravnanjima, sa 246 zahtjeva obuhvaćeno cca 1.150,000 m2, od čega je konačnih 205 predmeta, a 41 je još u postupku. Dakle, vlasnici zemljišta su ostvarili svoje pravo na 83,33 % (958.295 m2) ovog dijela zemljišta. Preostale površine obuhvaćene zahtjevima se odnose na zemljište u KO Višnjevo i KO Prijevor I i Pijevor II, o kojim zahtjevima još uvijek nije odlučeno, što je u suštini i naš glavni problem bio sa prošlom, a strahujemo, iz ovakvog postupanja opštine Budva, da može biti i sa ovom vlašću. Dakle, da se stvarno htjelo pomoći u rešavanju ovog problema, kao partije na vlasti, sa svojim kadrovima na pozicijama odlučujućim za rešavanje zemljišta u Mrčevom polju, imali ste priliku i vremena dovoljno, bar da pokažete dobru volju, a što je sve izostalo. Ova činjenica upravo govori o smislu i namjerama saopštenja, samo što mi nećemo dopustiti da nas blatite kod građana na osnovu lažnih a vješto plasiranih priča. Što se tiče finansijskog poslovanja organizacije, a što posebno interesuje sastavljače saopštenja opštine, mi poslujemo ispravno i zakonito, sa strogo vođenjem računa o trošenju sredstava”, navodi Bućin.

Kako naglašava od osnivanja organizacije, angažovali smo knjigovodstvenu agenciju, upravo sa razloga da se tu ne bi potkrao bilo kakav propust.

“S tim u vezi imamo godišnje finansijske izvještaje, koji su objavljeni na našem sajtu i koji su dostupni svim našim članovima i cijeloj javnosti. Dobro bi bilo da su se sagledale ove činjenice, prije nego što se se upustilo u vrijeđanje članova naše organizacije, klevetajući ih i imputirajući im da uzimaju novac. To u ovoj organizaciji nije moguće, jer se ovdje novac troši strogo namjenski, shodno stututom propisanim ciljevima organizacije, tako da se zna za šta se utrošio svaki euro. Vjerujemo da je ovo za pojedine činioce vlasti u Budvi čudno. U našoj organizaciji ne postoje lični, partijski, niti bilo koji drugiinteresi, već samo interesi vlasnika zemljišta u Mrčevom polju, a vjerujemo da je i to nekima čudno. Upravo, zbog cilja zbog koga smo se osnovali nećemo dozvoliti bilo kakvo uzurpiranje imovine naših članova i na svaki pokušaj otimanja istog ćemo radikalno reagovati. Podmetanjem lažnih navoda kojima nas okrivljujete, pokušavate da skrenete pažnju sa vaše prave namjere, a to je da otmete grbaljsku zemlju, međutim narod je i ovo prepoznao. Ovo saopštenje je naslovljeno na Opštinu Budva i MSC, iako nam je poznato ko stvarno vodi opštinu i da se sa istom upravlja van njenih granica, preko instaliranih pojedinaca sa tim ciljem, što je sramota svih Grbljana, Paštovića, Maina, Pobora, Brajića, jer smo dozvolili da se upravlja našim gradom praktično bez nas i to tako što nas uvode u međusobne svađe i uporno pokušava da pojedince i sve nas diskredituje. Ipak veću odgovornost za ovakve radnje i usmjeravanje grada na štetu njegovih građana snose oni koji su dopustili ovakvo ponašanje određenih pojedinaca sa napred navedenim ciljem, kao i oni koji sa njima koaliraju”, zaključuje Bućin.

Preporučujemo za Vas