Pravni fakultet UCG u borbi protiv nasilja nad ženama kroz projekat UNIGEM

Spaić: Zakazali smo sa primjenom zakona, o čemu svjedoče i izgubljeni životi žrtava nasilja

"U periodu koji slijedi, Pravni fakultet će se, sa svojim projektnim partnerima, aktivno baviti promovisanjem rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja u cilju promjene opšte i organizacijske kulture u akademskoj zajednici", rekla je Spaić

3799 pregleda 1 komentar(a)
Spaić, Foto: UCG
Spaić, Foto: UCG

Prvi međunarodni projekat koji adresira pitanje ravnopravnosti polova na univerzitetima University and Gender Mainstreaming – UNIGEM, okupio je 17 univerziteta, uključujući i Univerzitet Crne Gore. U naredne četiri godine ovaj projekat će se baviti pitanjima ravnopravnosti polova i rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a pored privatnih i javnih univerziteta, za partnere će imati i ministarstva za obrazovanje i pedagoške zavode. Koordinatorka ovog projekta, u ime Univerziteta Crne Gore, je dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) Aneta Spaić.

"U periodu koji slijedi, Pravni fakultet će se, sa svojim projektnim partnerima, aktivno baviti promovisanjem rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja u cilju promjene opšte i organizacijske kulture u akademskoj zajednici. UNIGEM projekat dobija dodatno na značaju u ovom vrlo senzitivnom vremenu zaštite ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, jer smo nažalost bili svjedoci skorijih tragičnih posljedica rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici", istakla je Spaić, a saopšteno je iz UCG.

Ona navodi da, prema relevantnim pokazateljima, svaka peta žena u Crnoj Gori je pretrpjela neki vid nasilja, da bi sa druge strane broj registrovanih i procesuiranih slučajeva bio znatno manji.

"Govoreći konkretno o brojkama, u 2019. godini pred osnovnim sudovima u odnosu na predmete iz člana 220. Krivičnog zakonika CG, Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici bilo je ukupno 253 predmeta, dok je u 2018. godini bilo 232 predmeta iz iste oblasti, što prikazuje evidentan porast. S druge strane, prema Godišnjem izvještaju o radu sudova za prekršaje na predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, u 2019. godini sudovi su imali u radu ukupno 2.059 predmeta (poređenja radi 2018. godine taj broj je iznosio 1.972, dok je 2017. godine bio nešto manji, i iznosio je 1.790). Sudovi za prekršaje su u toku 2020. godine imali ukupno u radu 2.133 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, što nam opet ukazuje na porast rodno zasnovanog nasilja", navela je podatke Spaić.

Upravo iz ovih razloga, ističe ona, Pravni fakultet kao partner u projektu UNIGEM ima za cilj sprovođenje dugoročne i redovne kampanje u svrhu podizanja svijesti crnogorskog društva, a koja će se prvenstveno baviti problemima i percepcijama ravnopravnosti polova, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

"Činjenica je da je naše nacionalno zakonodavstvo bilo predmet višestrukih reformi kako bi se uskladilo sa međunarodnim standardima, dajući kao finalni rezultat dobar i solidan pravni okvir. Međutim, zakazali smo sa primjenom samih zakona, o čemu svjedoče i izgubljeni životi žrtava nasilja proteklih godina. U tom smislu, Pravni fakultet UCG, želi zauzeti lidersku ulogu u crnogorskom društvu i biti promoter ženskih ljudskih prava i borbe protiv nasilja nad ženama. Svojim studentkinjama, budućim pravnicama, želimo obezbijediti čvrstu stručnu i teorijsku bazu, kojom će one kao ostvarene advokatice/sutkinje/tužiteljke, nastaviti rad fakulteta u borbi protiv diskriminacije i rodnih stereotipa, izlazeći iz partijarhalnih okvira ka modernizaciji društva", navodi Spaić.

Iz UCG je saopšteno da projekat podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva koja je već duži niz godina angažovana na polju zagovaranja rodne ravnopravnosti kroz partnersko djelovanje civilnih društva, akademskih i vladinih institucija.

U saopštenju se navodi i da je na nedavno održanoj svečanoj ceremoniji u Sarajevu, Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisala Memorandume o saradnji sa 17 univerziteta, među kojima i sa UCG.

"Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Univerzitet Crne Gore kojeg u projektu predstavlja Pravni fakultet, uspostaviće mehanizme za saradnju koji će se realizovati kroz načela partnerstva, odgovornosti, transparentnosti i međusobne informisanosti. Posebna pažnja biće usmjerena na sprovođenju istraživanja na univerzitetskim jedinicama o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju, kao i u izradi akcionog plana za uvođenje rodne ravnopravnosti u visoko obrazovanje. Studenti će moći učestvovati u programima razmjene unutar država koji su partneri projekta, imaće mogućnost dobijanja jednosemestralne stipendije (fellowship) na odabranim univerzitetima i imaće dostupnu bogatu stručnu literaturu na temu ravnopravnosti polova u okviru svojih univerzitetskih biblioteka", rekla je Spaić.

U saopštenju UCG piše i da je u okviru projekta, predviđeno i učešće nastavnog osoblja na ljetnjim školama koja će se baviti pitanjima pripreme, predstavljanja i integracije silabusa o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju.

"Pored ljetnjih škola, predviđena je i razmjena nastavnog kadra u regionu i sa partnerskim univerzitetima u Evropi sa kojima sarađuje TPO fondacija", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas