sadnice nabavio Sekretarijat za uređenje prostora opštine

Tivat: Počela sadnja ukrasnog drveća i ukrasnih žbunova na javnim površinama

Sadnice drvenastih vrsta su visoke od oko dva do oko 4,5 metara, dok su sadnice žbunastih vrsta visine oko 60 cm

2991 pregleda 5 komentar(a)
Sadnice, Foto: Siniša Luković
Sadnice, Foto: Siniša Luković

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je proteklih dana izvršio nabavku 56 sadnica ukrasnog drveća i 40 sadnica ukrasnih žbunova, čija je sadnja već započela na javnim površinama u gradu sa fokusom na Veliki gradski park, park na Trgu Dara Petkovića i park na Trgu od kulture.

Iz Opštine Tivat je saopšteno da je nabavka realizovana u skladu sa mjerama predviđenim u okviru lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine, a sadnju i dalje održavanje sadnica vršiće "Komunalno" d.o.o. Tivat.

Sadnice drvenastih vrsta su visoke od oko dva do oko 4,5 metara, dok su sadnice žbunastih vrsta visine oko 60 cm.

Odabir vrsta je bio usmjeren na one koje su već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina, zatim na unošenju nekih novih vrsta koje po svojim biološkim karakteristikama odgovaraju sadnji na javnim površinama, a sve u skladu sa mikroklimatskim uslovima područja na kojima će biti zasađene.

Tako su nabavljene vrste četinara i lišćara koje su u određenom broju već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina – obični čempres, atlaski i himalajski kedar, tulipanovac, likvudambar, albicija, platan, košćela, lipa, itd., ali i sadnice dvije vrste četinara koje se na ovom području vrlo rijetko sreću – kalifornijski čempres i močvarni čempres, čijim se unošenjem nastoji uvećati biološka raznolikost u urbanim predjelima.

Preporučujemo za Vas