Upravna inspekcija utvrdila da je Opština Kolašin prekršila Zakon o lokalnoj samoupravi

Služba menadžera je tokom minule dvije godine, prema zvaničnim informacijama, vrlo uspješno radila i prirpemila, ali dijelom ili u cjelosti realizovala brojne projekte koji se tiču kolašinske infrastrukture. Na taj način su, nakon duge pauze, u Kolašin povučena sredstva iz evropskih fondova

5312 pregleda 1 komentar(a)
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

Opština Kolašin je prekršila Zakon o lokalnoj samoupravi kada je, prije tri godine, kao posebnu organizacionu jedinicu formirala Službu menadžera, zaključak je Upravne inspekcije.

U toj službi, kako piše u zapisniku inspektora, pored menadžera, rade i viša i samostalna savjetnica za implementaciju projekata, koje su zaposlene putem javnih oglasa.

Upravna inspekcija je zaključila da je formranje Službe menadžera u suprotnosti sa članom 85. Zakona o lokalnoj samoupravi. Tim članom precizirano je da se menadžer postavlja na osnovu javnog konkursa na vrijeme od pet godina.

”Menadžer predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj. Priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju, priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata, uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima. Inicira izmjene i dopune propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine”, piše, između ostalog, u članu 85. Zakona o lokaloj samopupravi.

Služba menadžera Opštine Kolašin formirana je u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave. Iz kabineta predsjednika Opštine Milosava Bulatovića “Vijestima” su, prije dva dana, saopštili da su u toku izmjene te odluke, prema nalogu Upravne inspekcije.

Služba menadžera je tokom minule dvije godine, prema zvaničnim informacijama, vrlo uspješno radila i prirpemila, ali dijelom ili u cjelosti realizovala brojne projekte koji se tiču kolašinske infrastrukture. Na taj način su, nakon duge pauze, u Kolašin povučena sredstva iz evropskih fondova.

Tokom nadzora u kolašinskoj lokalnoj upravi, Upravna inspekcija je konstatovala je i da v.d. načelnika kolašinske Komunalne policije Marko Matović nije ispunjavao uslove za to radno mjesto.

Matović, zaključuju inspektori, ne ispunjava uslov iz člana 36 Zakona o komunalnoj policiji, koji predviđa najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti poslova komunalne policije, komunalne inspekcije, policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i organa državne uprave nadležne za unutrašnje poslove... Nije imao ni “najmanje osam godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima, koji zahtijevaju samostalnost u radu”.

Matović je na tom mjestu od 6. decembra 2018. godine. Međutim, predmet inspekcijskog nadzora, kako piše u zapisniku, je rješenje od 18. juna ove godine kojim je određen za v.d. načelnika Komunalne policije.

U zapisniku je navedeno da je Matović diplomirani poslovni menadžer. Diplomu je stekao na Univerzitetu Union u Begradu, 2. novembra 2018. godine.

Radom Službe Komunalne policije, kako su saopštili prekjuče iz Bulatovićevog kabineta, za sada koordinira potpredsjednik Opštine Bojan Kuburović.