Saradnike podržala većina članova Vijeća Fakulteta

Tatjana Jovović prekršila Statut?

Više od polovine članova Vijeća Filološkog fakulteta poručilo da dekanka nije ispoštovala njihovu odluku da se doktorima nauka produži angažman

11188 pregleda 18 komentar(a)
Foto: Dopisnik
Foto: Dopisnik

Više od polovine članova Vijeća Filološkog fakulteta, odnosno dvije trećine profesora i saradnika koji su članovi tog dijela, upozorilo je da dekanka Tatjana Jovović nije ispoštovala njihovu odluku da se doktorima nauka produži angažman, čime je, smatraju, prekršila Statut.

Oni su se juče obratili rektoru, rektorskom kolegijumu i članovima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG), pismom podrške saradnicima tog Fakulteta Branki Živković, Sanji Ćetković, Mileni Mrdak Mićović, Mileni Burić, Danijeli Ljepavić, Jovani Đurčević, Dijani Mirković i Ani Mijović, koja je pred odbranom doktorske disertacije.

Podsjetili su da je na sjednici Vijeća od 24. septembra gotovo jednoglasno data podrška ovim kolegama i izglasano produženje njihovog angažmana, odnosno da je bilo 35 glasova za, dok su dva, dekanka i jedan prodekan, bili uzdržani.

U pismu, koje potpisuje 37 od ukupno 54 člana Vijeća, navodi se da su smatrali da postoji zakonski osnov za produženje angažmana njihovih kolega i da za to ne postoji zabrana u Zakonu o visokom obrazovanju, što smatra i pravna služba Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, a preporučuje i Rektorat.

Pojasnili su da su pet doktora nauka već pet godina bili angažovani kao saradnici, dva su doktorirala u međuvremenu i učinili to za vrijeme trajanja saradničkih ugovora, čime nisu probili zakonski rok od sedam godina, dok su za jednog saradnika koji u novembru brani doktorat predložili da se uvaži jedna godina mirovanja ili ponovi konkurs za mjesec dana za to radno mjesto.

Članovi Vijeća Filološkog fakulteta navode da za radna mjesta koja pokrivaju navedeni saradnici među protivkandidatima nije bilo nijednog doktora nauka.

U dopisu, u koji su “Vijesti” imale uvid, piše da za radna mjesta koja pokrivaju navedeni saradnici Filološkog fakulteta među protivkandidatima nije bilo nijednog kandidata sa značajnim iskustvom u nastavi, dok postojeći saradnici imaju najmanje decenijsko iskustvo u nastavi na univerzitetskom nivou, s izuzetno povoljnim studentskim anketama u cijelom tom periodu. Naglasili su da šest od osam kolega saradnika ima objavljene radove u međunarodnim časopisima koji se indeksiraju na listama SSCI/AHCI, što je referenca koju nijedan od njihovih protivkandidata nije imao, kao i da se mogu brojnim učešćima na naučnim konferencijama, u naučnim projektima, te drugim naučnim publikacijama, kao i studijskim boravcima u inostranstvu, dok su ove reference kod protivkandidata bile vrlo oskudne.

U pismu većine članova Vijeća Filološkog fakulteta navodi se da dekanka nije ispoštovala odluku Vijeća, pa je rektoru na saglasnost poslala predloge koje ni komisije ni Vijeće nijesu izglasali, što su oni u pismu osudili. Istakli su da je dekanka po Statutu morala da izvršava odluke vijeća (čl. 69), te da zasnuje svoje odluke na mišljenju Vijeća kod izbora saradnika (čl. 104) i iznijeli očekivanja da će uprava UCG uskratiti saglasnost takvom predlogu. Svaka druga odluka, tvrde, za njih bila bi poražavajuća i za posljedicu imala urušavanje kvaliteta nastave na našem fakultetu, kako zaključuju.

Pojedini članovi napominju da je, osim potpisnika, još pet članova Vijeća iz redova nastavnika glasalo za produžetak angažmana pomenutim saradnicima na sjednici Vijeća, što ukazuje na to da oni imaju značajnu podršku u kolektivu Filološkog fakulteta.

Saradnici na Filološkom fakultetu, njih osmoro, u pismu medijima ranije su saopštili da Jovović kontinuirano omalovažava gotovo sve kategorije zaposlenih. Kazali su da u Zakonu o visokom obrazovanju nigdje ne postoji klauzula kojom se sprečava ponovni angažman saradnika sa doktoratom, nakon isteka ugovora od pet godina. Oni su ukazali da je Jovović, uprkos tumačenju i preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Rektorata UCG, uporno odbijala da doktorima nauka kojima ističe peta godina ugovora taj ugovor i produži.

Dekanka je, sa druge strane, saopštila da “pod parolom borbe za saradnike najavljena jedna kandidatura za izbor dekana” i ocijenila da je Vijeće fakulteta u takozvanim “spornim” slučajevima, tj. u vezi sa kandidatima kod kojih je nemoguć dalji zakoniti angažman, ignorisalo i karikiralo norme i glasalo rukovodeći se simpatijama i empatijama...”.

Pismo je, navodi se, potpisalo 37 članova Vijeća (33 nastavnika u zvanju Filološkog fakulteta, kao i četiri predstavnika saradnika i studenata doktorskih studija) od ukupno 54 člana Vijeća iz ovih kategorija članova. U pismu je precizirano da studenti ostalih nivoa studija nisu pozivani na izjašnjavanje, budući da su u toku izbori za nove predstavnike studenata u Vijeću. Potpisnici su poznati upravi UCG. Pojedini članovi napominju da je, osim potpisnika, još pet članova Vijeća iz redova nastavnika glasalo za produžetak angažmana saradnicima na sjednici Vijeća, što ukazuje na to da oni imaju značajnu podršku u kolektivu Filološkog fakulteta.

Preporučujemo za Vas