"Jedan od egzistencijalnih problema je pitanje rješavanje stambenih pitanja"

Sindikalna organizacija CNP: Sistemski problemi zaposlenih ne jenjavaju, izgledi za pronalaženjem rješenja se ne naziru

"Uvažavajući činjenicu da je za zaposlene u kulturi, po prvi put u Crnoj Gori, na području Prijestonice obezbijeđeno 65 stanova čiji je otkup
omogućen po povoljnijim uslovima, zaposleni u CNP-u izražavaju i danas, kao
što su i u prethodnom periodu, nezadovoljstvo činjenicom da ne mogu, niti
bi u dogledno vrijeme mogli riješiti svoje stambene potrebe"

5532 pregleda 2 komentar(a)
CNP, Foto: Duško Miljanić
CNP, Foto: Duško Miljanić

Sindikalna organizacija Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) saopštila je danas da "sistemski problemi sa kojima se suočavaju zaposleni u CNP ne jenjavaju", kao i da se "izgledi za pronalaženjem rješenja ne naziru".

"Jedan od takvih, egzistencijalnih problema, jeste pitanje rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u CNP-u. Neiznalaženju rješenja za rješavanje ovog pitanja doprinosi kako nekolegijalan odnos granskog Sindikata kulture, tako i nedovoljan senzibilitet Vlade Crne Gore, na čelu sa resornim Ministarstvom. Uvažavajući činjenicu da je za zaposlene u kulturi, po prvi put u Crnoj Gori, na području Prijestonice obezbijeđeno 65 stanova čiji je otkup omogućen po povoljnijim uslovima, zaposleni u CNP-u izražavaju i danas, kao što su i u prethodnom periodu, nezadovoljstvo činjenicom da ne mogu, niti bi u dogledno vrijeme mogli riješiti svoje stambene potrebe. Prednje i pored činjenice da njihov poslodavac uredno izdvaja sredstva za ove namjene", ističe se u saopštenju Sindikalne organizacije CNP koje potpisuje predsjednik Mihailo Caušević.

U saopštenju se dodaje da "u poseban stambeni fond, kojim rukovode granski Sindikat kulture i resorno Ministarstvo, samo je od strane CNP-a, u periodu od 2018. godine do danas, uplaćeno 229 hiljada eura, a očekuje se da će taj iznos do kraja 2023. godine biti ukupno 523.440,00 eura".

"Osim što ni sindikatu, niti poslodavcu, niti bilo kojem licu radno angažovanom u CNP-u nije poznat bilo koji akt kojim se reguliše raspodjela ovih sredstava, to nam nije poznato zašto ne postoji volja niti namjera naprijed pomenutih subjekata (koji gazduju ovim fondom) da izađu u susret zahtjevima zaposlenih i uprave CNP-a da se sredstva koje ova Ustanova opredjeljuje za rješavanje stambenih pitanja preusmjere na poseban Fond pri CNP-u, kako bi zaista i stvarno bila upotrebljena u svrhu za koju se izdvajaju", piše u saopštenju.

Iz Sindikalne organizacije CNP su rekli da se Uprava CNP zvanično, početkom jula mjeseca, ovim povodom obratila Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, dok se Sindikalna organizacija CNP zajedno istim povodom, tokom avgusta mjeseca, sastala sa direktorom Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

"U septembru mjesecu, shodno dogovoru sa pomenutog sastanka, Ministarstvu je upućen spisak zaposlenih CNP-a koji su svojeručnim potpisom izrazili protivljenje daljem preusmjeravanju budžetskih sredstava sa računa CNP-a na račun granskog Sindikata kulture za potrebe rješavanja stambenih pitanja. I pored činjenice da je preko 2/3 zaposlenih u CNP-u izrazilo potrebu da se ova sredstva preusmjere na račun posebnog fonda za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u CNP-u, a kojim bi shodno Kolektivnom ugovoru CNP-a sporazumno upravljali sindikat i poslodavac, do danas nijesmo dobili bilo kakav odgovor od strane resornog Ministarstva. Ne želeći da vjerujemo da se radi o nezainteresovanosti donosioca odluka o potrebama zaposlenih u jednoj od najrespektabilnijih Ustanova u Crnoj Gori, ovim javnim obraćanjem želimo još jednom da skrenemo pažnju na ovaj problem i potrebu rješavanja istog", kazali su iz Sindikalne organizacije CNP.

Oni poručuju i da zaposleni i uprava CNP-a žele samo ono što im pripada, a to je kako kažu preusmjeravanje njihovih sopstvenih sredstava na poseban stambeni fond radi rješavanja stambenih pitanja i samostalnog odlučivanja o istima.

"Reprezentativna Sindikalna organizacija Crnogorskog narodnog pozorišta, a sigurni smo i menadžment Crnogorskog narodnog pozorišta, neće odustajati od zacrtanog cilja i preuzeće sve potrebne mjere da se na pravičan i legitiman način zadovolje potrebe i interesi svih zaposlenih u Crnogorskom narodnom pozorištu", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas