gradnja hotela bez podnesene prijave mepg-u

Šta Mitrović i Konatar rade u vezi s Gugijevom gradnjom

MANS se uključio u slučaj nove bespravne gradnje u Tivtu osuđivanog pripadnika budvanske kriminalne grupe

6265 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Novi slučaj bespravne gradnje u Tivtu od strane kontroverznog budvanskog biznisnena Branislava Savića-Gugija privukao je pažnju i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) koja je tim povodom podnijela zvaničnu inicijativu Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPG) za vršenje inspekcijskog nadzora na lokaciji na Opatovu gdje je Savićeva firma “Gugi Commerc” počela gradnju novog butik-hotela.

Ta kompanija je početkom oktobra krenula sa iskopom zemljišta za temeljnu jamu novog hotela bez podnesene prijave građenja resornom MEPG-u, a što je zakonska obaveza prije početka bilo kakvih građevinskih radova.

Radovi na Opatovu su proteklih dvadesetak dana vršeni, intenzivirani ili privremeno zaustavljani kad bi mediji pisali o njihovom otpočinjanju bez svih potrebnih papira, a sa gradilišta na kome stalno kopa jedan bager, je više velikih kipera kompanije “Gugi Commerc” u nekoliko navrata odvozilo zemlji i drugi materijal iz iskopa temeljne jame budućeg hotela. Na gradilištu inače, nema propisane ograde niti zakonom obavezne info table sa podacima o objektu koji se gradi, investitoru, projektantu i prijavi građenja. Prijave građenja hotela “Gugi Commerca” na Opatovu ni juče nije bilo na sajtu resornog MEPG-a gdje se objavljuju svi takvi dokumenti.

”NVO MANS je u saznanju da se na katastarskim parcelama 19/2 i 19/3 iz lista nepokretnosti 610, kao i na katastarskoj parceli broj 20 iz lista nepokretnosti 662, sve u okviru KO Donja Lastva, Opština Tivat, vrše radovi na iskopu temelja i drugi građevinski radovi bez podnesene prijave građenja, kao i bez istaknute gradilišne table. Građevinske radove suprotno zakonu izvodi kompanija “Gugi Commerce” d.o.o. Budva. Molimo vas da u skladu sa članom 13 stav 1 tačka 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru, razmotrite našu inicijativu i da nas obavijestite o aktivnostima sprovedenim u ovom slučaju i dostavite zapisnik, kao i sva rješenja koja ste donijeli u postupanju po našoj inicijativi”, navodi se u dopisu koji je resoru ministra Ratka Mitrovića uputila izvršena direktora MANS-a i šefica stručnog tima Savjeta za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori Vanja Ćalović-Marković.

“Vijestima” je inače, prošle nedjelje iz Opštine Tivat nezvanično potvrđeno da se Savićeva kompanija nije obraćala lokalnoj upravi ni sa zvaničnim zahtjevom za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta (komunalija) za novi hotel, kao i da nije platila tu dadžbinu, niti je sa Opštinom potpisala ugovor o njenom eventualnom izmirivanju u ratama, a što je preduslov da bi gradnja novog objekta uopšte i mogla da počne. Inače, idejno riješenje za novi butik –hotel na Opatovu u vlasništvu budvanskog biznismena Savića, uradila je kompanija “Business Art” iz Podgorice na čelu sa arhitektom Mladenom Krekićem. On je ovdje na dvije katastarske parcele ukupne površine 718 kvadrata projektovao objekat spratnostu Su+P+2+Pk ukupne bruto građevinske površine 718 kvadrata, ne računajuči suterensku etažu koja ne ulazi u obračun površina. Sa njome, novi objekat bi imao ukupno 1.025 kvadrata površine.

Investitor ovog objekta Branislav-Gugi Savić, jedan je od aktera budvanskih kriminalnih afera koje je istraživalo i procesuiralo Specijalno državno tužilaštvo. Savić je prije par godina, nakon pet mjeseci provedenih iza rešetaka, izašao iz Istražnog zatvora u Spužu, jer se nagodio sa specijalnim tužiocem da prizna krivicu u višemilionskim malverzacijama u Budvi. Savić, kum nekadašnjeg gradonačelnika Budve i nekadašnjeg ključnog svjedoka saradnika u budvanskim korupcionaškim aferama Rajka Kuljače, po tom sporazumu trebao je da nadoknadi milionsku štetu Opštini Budva. Firma “Gugi commerc” bila je angažovana na izgradnji koncertnog platoa na Jazu. Vještaci tužilaštva su u tom poslu utvrdili štetu od 2.100.000 eura. Savić je priznao krivicu i u poslu gradnje donjeg bulevara od gradske Pošte do Jadranskog sajma.

U tom poslu Opština je oštećena za 3.706.140,57 eura, a u trećem sumnjivom poslu - gradnja seoskog puta ka Krapini, šteta je 1.150.457,67 eura. Savić je proteklih godina izgradio više objekata u tivatskom naselju Opatovo, među kojima i jednu veliku nelegalnu pontu. Na gotovo svakoj od ovdje izgrađenih svojih zgrada sa apartmanima za iznajmjivanje i prodaju na tržištu, Savić je prekoračio parametre dozvoljene DUP-om ili izdatim mu građevinskim dozvolama, zbog čega je u protekle tri godine njegova kompanija Opštini Tivat podnijela više zahtjeva za naknadnu legalizaciju te gradnje. Komunalna policija Opštine Tivat u proteklih dvadesetak dana u par navrata je izazila na lice mjesta gdje je Savić protivno zakonu, počeo gradnju svog novog hotela na Opatovu i napravila zapisnik. Budući da je taj opštiski organ nenadležan da postupa u slučaju nelegalne gradnje, zapisnisi su iz inicijativu za vršenje inspekcijskom nadzora, upućeni v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u MEPG-u Ljubiši Konataru koji rukovodi radom nadležne Urbanističko-građevinjske inspekcije MEPG-a. Konatar i taj organ su inače, o početku nelegalne gradnje Gugijevog hotela na Opatovu, od strane Opštine Tivat obaviješteni još početkom mjesca kada je i prvi put zatražena intervencija tog organa, ali to do sada nije dalo nikakvog efekta, pa se sada u čitav slučaj uključio i MANS sa zahtjevom da MEPG i njegova inspekcija konačno reaguju i Savićevu gradnju na Opatovu uvedu u zakonske okvire.