Bijelo Polje: Otvoren Centar za njegu u zajednici namijenjen starijim građanima i neformalnim njegovateljima

Sekretar Crvenog krsta Bijelog Polja, Zoran Rudić je kazao da ovaj Centar "predstavlja inovativan i jedinstven pristup pružanja podrške starijima i njihovim neformalnim njegovateljima koji se zasniva na integrisanim uslugama socijalne i zdravstvene zaštite"

4552 pregleda 1 komentar(a)
Sa otvaranja Centra, Foto: Crveni krst Crne Gore
Sa otvaranja Centra, Foto: Crveni krst Crne Gore

Crveni krst Crne Gore danas je u Bijelom Polju otvorio Centar za njegu u zajednici namijenjen starijim građanima i neformalnim njegovateljima, saopšteno je iz Crvenog krsta Crne Gore.

"Centar za njegu u zajedinci svijim korisnicima nudi sljedeće usluge: savjetovanje iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pomoć u kući, preventivne kućne posjete, podršku volontera, inovativni program usporavanja demencije, kao i podršku za neformalne njegovatelje", ističe se u saopštenju.

Sekretar Crvenog krsta Bijelog Polja, Zoran Rudić je kazao da ovaj Centar "predstavlja inovativan i jedinstven pristup pružanja podrške starijima i njihovim neformalnim njegovateljima koji se zasniva na integrisanim uslugama socijalne i zdravstvene zaštite".

"Istovremeno centar je spona između korisnika i institucija odgovornih za ostvarivanje prava iz navedenih oblasti zaštite. Cilj usluga koje Centar pruža je da se omogući da stariji što duže borave u svom prirodnom okruženju uz očuvan kvalitet života i dostojanstvo", istakao je Rudić.

U saopštenju piše i da se u ime Crvenog krsta Bijelo Polje, prisutnima obratio i potpredjsednik Crvenog krsta Crne Gore, Besim Kadić.

Državna sekretarka za javno zdravlje Ministarstva zdravlja, Anka Vukićević istakla je da "kroz multisektorsku saradnju Centri za njegu u zajednici u kojima će biti angažovani socijalni radnici, medicinske sestre, gerontodomaćice, omogućiće da korisnici ostanu u svojim domovima, sebi poznatom okruženju ali i da dio dana provode u Centru".

"Svakako Ministarstvo zdravlja će i u budućnosti rado biti učesnik, partner ovakvih projekata", rekla je Vukićević.

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak poručila je da su "stariji po svojoj prirodi jedna od najranjivijih grupa u društvu, naročito nakon pojave pandemije izazvane virusom Covid-19".

"Neki od najvećih problema sa kojima se suočavaju su usamljenost, loše zdravstveno stanje i siromaštvo. Centar za njegu u zajednici ima za cilj da odgovori upravo na ovakve potrebe starijih sugrađana", rekla je Dubak.

Haris Malagić, sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, govorio je o servisima koja starija lica imaju u njihovoj opštini.

"Drago mi je da će naša opština dobiti još jedan servis koji će unaprijediti kvalitet života starijh osoba na području naše Opštine. Pored servisa koje nudimo na prigradskom i gradskom području, kroz rad ovog Centra starija lica će dobiti podršku i u ruralnim djelovima", rekao je Malagić.

Iz Crvenog krsta Crne Gore su saopštili da je prethodne sedmice, Centar sa istim uslugama za starije i njihove njegovatelje, otvoren i u Baru.

da "inovativni program usporavanja demencije koji se sprovodi u centru odnosi se na pružanje podrške starijim osobama kod kojih postoje kognitivne poteškoće i demencija".

"Program se sastoji od aplikacije na tablet uređaju čijim korišćenjem se usporava dalje kognitivno propadanje. Aplikacija se sastoji od niza zadataka kao što su: odgovaranje na postavljena pitanja, puzzle, popunjavanje slika djelovima koji nedostaju, ponavljanje stihova pjesme i sl. Aplikacija se po prvi put koristi u Crnoj Gori i uopšte na Balkanu a našem govornom području će je prilagoditi agencija Digitaal life GmbH iz Austrije", piše u saopštenju Crvenog krsta.

Poručioli su ni da su sredstva za rad centara za njegu u zajednici u Baru i Bijelom Polju, tokom sljedeće dvije godine obezbijeđena uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj, u okviru EU regionalnog projekta "Inovativne usluge podrške za starije u zajednici" koji Crveni krst Crne Gore implementira u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Austrijskim Crvenim krstom.

Bonus video: