Krivokapić: Cilj Vlade je da osjetno poboljša socio-ekonomski i pravni položaj Roma i Egipćana

On je istakao da će se proces potpune inkluzije i integracije Roma u crnogrsko društvo intenzivirati kroz ambiciozne projekte u oblasti obrazovanja, politiku zapošljavanja, stanovanja, rješavanja pravnog statusa u svim slučajevima koji su do sada bili na čekanju...

6351 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Vlada CG
Foto: Vlada CG

Cilj Vlade je da osjetno poboljša socio-ekonomski i pravni položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori, a mimo puta izgradnje inkluzivnog i otvorenog društva, društva jednakosti i pravde, zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, netolerancije i siromaštva, drugi put za Crnu Goru ne postoji.

To je kazao predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić na sastanku sa predstavnicima organizacija zajednice Roma u Crnoj Gori- predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj, Samir Jaha iz NVO Mladi Romi, izvršna koordinatorka NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića Fana Delija i Elvis Beriša iz Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“.

"Premijer Krivokapić sa predstavnicima zajednice Roma razgovarao je o implementaciji i ciljevima vladine Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021–2025. godine sa Akcionim planom za 2021. godinu. Strategiju je Vlada uskladila sa EU Strateškim okvirom za jednakost, inkluziju i učešće Roma za period 2020 - 2030. godine", saopšteno je iz Kabineta predsjednika Vlade.

"Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije, koji sve podsjeća da različitosti treba da nas podstiču na dijalog, upoznavanje i zbližavanje, a ne na raspirivanje mržnje i dioba", poručio je Krivokapić.

On je istakao da će se proces potpune inkluzije i integracije Roma u crnogrsko društvo intenzivirati kroz ambiciozne projekte u oblasti obrazovanja, politiku zapošljavanja, stanovanja, rješavanja pravnog statusa u svim slučajevima koji su do sada bili na čekanju, kroz inače nesmetanu dostupnost zdravstvene zaštite, projekte socijalne i porodične zaštite, borbu protiv nasilja u porodici, dječjih ugovorenih brakova i prosjačenja.

"Romska zajednica čini bogatstvo crnogorskog diverziteta i Vlada Crne Gore, kroz istinski proces vaše inkluzije u crnogorsko društvo, dužna je da sačuva vrijedne osobenosti vaše kulture, tradicije i jezičkog dijasistema koji su nasljedstvo cijelog čovječanstva“, poručio je Krivokapić.

Šaljaj je tom prilikom istakao da romska zajednica nema autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore, iako je Ustavom zagarantovana autentična zastupljenost manjina u crnogorskom parlamentu.

“U tom smislu, neophodno je raditi na izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju obezbjeđivanja političke participacije Roma i smanjenja postojećeg censusa sa 0.70 odsto na 0,35 odsto, imajući u vidu da je trenutni cenzus nedostižan za romsku zajednicu”, kazao je Šaljaj.

Delija je naglasila potrebu unapređenja oblasti trgovine ljudima na način da se kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika prepozna svaki pokušaj sklapanja dječjeg ugovorenog braka, kako se ne bi procesuirali samo slučajevi u kojima je došlo do razmjene novca.

“Centar za romske inicijative će na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pokrenuti nacionalnu kampanju “Produži moje djetinjstvo i doniraj!” za izgradnju prvog nacionalnog skloništa za žrtve dječjeg ugovorenog braka. Od Vlade Crne Gore očekujemo punu podršku, u skladu sa Istanbulskom konvencijom i preporukama Grevio izvještaja. Sklonište će biti dom mnogim djevojčicama i omogućiti im da samostalno biraju svoj put”, kazala je ona.

Prema riječima Jahe, pažljivo prate aktivnosti nove Vlade i pozdravljaju napore koje Krivokapić ulaže kako bi se smanjilo siromaštvo u Crnoj Gori.

“Nerealno je očekivati da se za kratko vrijeme riješe dugogodišnji problemi romske zajednice. Ipak, očekivanja su da nova Vlada, osim dijaloga i saradnje, napravi i konkretne korake povodom važnih pitanja kao što su, legalizacija neformalnih objekata, osnivanje Fonda za zapošljavanje Roma, osnivanje odjeljenja za obrazovanje Roma pri Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, značajnija podrška u segregaciji romske djece u obrazovanju, kvalitetna kontrola državnih sredstava koje se opredjeljuju za inkluziju Roma i dosljedna primjena akcionih planova i strategija”, istakao je Jaha.

Ovakav čin uliva nadu da Vlada radi na poboljšanju položaja romske zajednice kao neodvojivog dijela crnogorskog društva, smatra Beriša.

"Izuzetno je važno rješavanje pravnog statusa za preko 400 Roma. Pravna nevidljivost ostavlja posljedice u različitim oblastima života poput obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite. Takođe, proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata prijeti da ugrozi odveć težak položaj romske zajednice, usljed čega je potrebno da se uključi država i omogući da se troškovi legalizacije plaćaju po povoljnijim uslovima i na više mjesečnih rata”, naglasio je on.

"Beriša je iskoristio priliku da predloži organizovanje onlajn dijaloga predsjednika Vlade sa romskom zajednicom. Sastanku je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Bojan Božović", navodi se u saopštenju.