OPTUŽIO VASKULARNE HIRURGE ZA PRIMANJE MITA I FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE

Fatić povrijedio čast i ugled kolega

Vijeće sudija Višeg suda ocijenilo je da navodi objavljeni u jednoj dnevnoj novini i na društvenim mrežama prelaze granicu dopuštenog i predstavljaju uvredljivu i omalovažavajuću kvalifikaciju

46389 pregleda 73 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Doktor Nikola Fatić povrijedio je čast i ugled četvoririce kolega iz Centra za vaksularnu hirurgiju, pa je dužan da im uplati po 1.000 eura po osnovu naknade nematerijalne štete.

To piše u presudi Višeg suda, kojom je preinačena presuda Osnovnog, koji je prethodno odlučio da Fatić kolegama isplati iznos od po 3.000 eura.

U presudi, u koju su “Vijesti” imale uvid, navodi se da su ljekari Davor Musić, Perica Maraš, Milosav Cmiljanić i Goran Batrićević dokazali u postupku da su pretrpjeli duševne bolove, odnosno da im je povrijeđena čast ugled.

Vijeće sudija, koje čine predsjednik Nenad Otašević i članovi Dragiša Baletić i Mirjana Vlahović, ocijenilo je da Fatićevi navodi objavljeni u jednoj dnevnoj novini i na društvenim mrežama prelaze granicu dopuštenog i predstavljaju uvredljivu i omalovažavajuću kvalifikaciju.

Fatić je kolege optužio da su falsifikovali medicinsku dokumentaciju, da pacijentima traže novac za operacije, odnosno da primaju mito... Između ostalog, tvrdio je i da menadžment Kliničkog centra (KC) i rukovodioci Centra za vaksularnu hirurgiju pokušavaju da ga natjeraju da se ponaša neetično...

Prvostepeni, podgorički Osnovni sud je konstatovao da je Fatić bio u obavezi da ove tvrdnje dokaže, odnosno provjeri prije saopštavanja.

”Tuženom se ne može osporiti pravo na izražavanje, ali mora se imati u vidu da sloboda izražavanja nije neograničena, te da je samim tim i tuženi pored mogućnosti iznošenja svog mišljenja morao da vodi računa da će širenjem neprovjerenih informacija I iznošenjem neistinitih navoda povrijediti čast i ugled tužilaca”, navodi se u presudi.

1.000 eura dužan je pravosnažnom presudom da plati doktor Nikola Fatić jer je povrijedio je čast i ugled četvoririce kolega iz Centra za vaksularnu hirurgiju, po osnovu naknade nematerijalne štete

Drugostepeni sud navodi da je Fatić u novinskom tekstu u martu 2018. godine iznio izjave o činjenicama, sa nekim upotrijebljenim izrazima koji su neprimjereno jaki, u određenoj mjeri sa stepenom preuveličavanja.

”A ovo u odnosu prenošenje izava pacijenata, kako je tuženi naveo, da im je tražen novac kako bi bili primljeni i operisani, kao i da su im predlagali amputaciju nogu, na šta nijesu bili finansijski, niti na bilo koji drugi način spremni, da su godinama unazad morali da idu na preglede u jednu privatnu zdravstvenu ustanovu, jer određene ljekare nijesu mogli da nađu u KC, odnosno nijesu se pojavljivali u ambulanti”.

U presudi piše da Fatić ovo nije dokazao, a da tekst sadrži i izjave koje predstavljaju vrijednosni sud, kao što su navodi da su mu kolege iz sujete i neznanja zabranili da operiše. Utvrđeno je da i ovakav vrijednosni sud mora da ima dovoljno činjeničnog osnova da podrži izjavu (Jerusalim protiv Austrije), što je u ovom slučaju izostalo.

Viši sud krajem septembra presudom je vratio Fatića na posao, poništivši odluke KC kojima je utvrđeno da je Fatić odgovoran za težu povrede radne obaveze.

Sud je, između ostalog, konstatovao da mu je uskraćeno pravo na odbranu i da nije bilo uslova za održavanje ročišta na kojima je sprovedena disciplinska rasprava, zato što Fatiću i njegovoj punomoćnici nisu dostavljeni pozivi i jer je sve vrijeme tokom postupaka bio na bolovanju.

KC je 2018. godine vodio disciplinski postupak protiv Fatića i utvrdio da je počinio težu povredu radne obaveze – nasilničko, nedolično ili uvredljivo ponašanje prema strankama ili iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti...

Fatićeve kolege su se više puta izjasnile da ne žele da sarađuju sa njim.

Preporučujemo za Vas