definisane gradske i ostale zone

Nova pravila za postavljanje privremenih objekata u Kolašinu: Bez napadnog folklora, plastike i gipsa

Obaveza je da se grade od trajnih materijala, čelika, pocinčani i plastificirani u boji, inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijua ili drveta. Trebalo bi da se montiraju na gotovoj podlozi, koja je iznad terena najviše 10 centimetara, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima

4713 pregleda 2 komentar(a)
Predviđena nova pravila, Foto: Dragana Šćepanović
Predviđena nova pravila, Foto: Dragana Šćepanović

Privremeni objekti treba da budu projektovani i izvedeni u duhu savremene arhitekture, uz mogućnost da se u oblikovanju i materijalizaciji koriste elemente i forme tradicionalne arhitekture.

To su preporuke su iz nacrta kolašinskog Programa privremenih objekata.

Sugerisano je i da se izbjegavaju elementi “lažne pseudomodernističke arhitekture, napadni folklorizam, istorijske etno-elemente drugih sredina, kao i elemente pseudoarhitekture (prefabrikovane betonske, plastične, gipsane i druge elemente)”.

Tim dokumentom konstatovano je i da je najviše privremnih objekata u području centra grada, odnosno u zahvatu DUP-a “Centar”.

”Programom je predviđeno njihovo zadržavanje, odnosno sanacija dotrajalih objekata, do realizacije planskih dokumenata. Analizom zahtjeva opštine Kolašin, kao i potencijalnih investitora, definisane su lokacije privremenih objekata. Takođe su određene lokacije za neke tipove privremenih objekata čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom, a za koje postoji interesovanje”, obrazložili su iz lokalne uprave.

Nacrtom Programa definisane su gradske i ostale zone. Trg boraca i Trg Vukmana Kruščića su u prvoj, ostatak centra grada u drugoj, dok u treću zonu spadaju Smailagića Polje i Breza. Preostali prostor Generalne urbanističke razrade PUP-a opštine Kolašin koji pored grada obuhvata i sekundarne centre je u četvrtoj, a u petoj prostor Ski centra Kolašin 1450. Park prirode “Komovi” je šestoj, dok je ostatak opštine, izuzimajući Ski centar Kolašin 1600 i NP “Biogradska gora” u sedmoj zoni.

Prema tom dokumentu, privremene ugostiteljske objekte do 30 metara kvadratnih dozvoljeno je postavljati u svim zonama osim pete i šeste. Obaveza je da se grade od trajnih materijala, čelika, pocinčani i plastificirani u boji, inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijua ili drveta. Trebalo bi da se montiraju na gotovoj podlozi, koja je iznad terena najviše 10 centimetara, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Objekti te vrste, ali površine veće od 30 kvadrata, nijesu dozvoljeni samo u petoj zoni. Ugostiteljske terase dozvoljene su na cijeloj teritoriji opštine. U pješačkoj zoni i na trgu terasa se postavlja na način da obezbijedi najmanje tri metra za kretanje pješaka, ili 3,5 metra za prolaz vatrogasnog vozila.

”Terasa na javnoj površini se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade”, preporuke su iz nacrta Programa privremnih objekta.

Precizirano je i da podna platforma ne može biti visočija od 10 centimetara i ne može se postavljati u prvoj zoni. Ukoliko se terase postavljaju u nizu, piše u nacrtu Programa, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti i dimenziji. Stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnih materijala, kao što su drvo, gvožđe, ratan...

Vikend kuće nijesu dozvoljene u prvoj, drugoj i petoj zoni. Na ostalom prostoru preporučeno da ukupna pripadajuća površina parcele jednoj vikend kućici iznosi minimum 300 kvadrata. Površina osnove tih objekta ne smije prelaziti 50 kvadrata, a moraju biti izgrađene isključivo od drveta.

Prema novom Programu privremnih objekta, auto kampovi su dozvoljeni jedino u trećoj, četvrtoj i sedmoj zoni, a njihova maksimalna površina pojedinačno ne smije prelaziti 10.000 kvadrata.

Prodajni pulotvi, kiosci i štandovi nijesu dozvoljeni samo u petoj i šestoj zoni. Otvoreni sportski tereni i zabavni parkovi mogu postojati u trećoj, četvrtoj i sedmoj, a klizalište u prvoj zoni. Privremeni objekti za servisiranje i pranje vozila ne mogu biti postavljani, osim u trećoj, četvrtoj i sedmoj zoni. Pored priključka na kanalizaciju, preciziranom nacrtom Programa, treba da imaju separatore za ulja i masti.

Skloništa za napuštene životinje mogu biti samo u četvrtoj zoni, a minimalna površina je 5.000 kvadrata za 100 pasa. Indivualni boksovi za pse ne smiju, piše u tom dokumentu manji od tri kvadrata.

Privremrne betonjerke, silosi, hangari, uzgajalište riba i asfaltne baze su dozvoljene u četvrtoj i sedmoj zoni.