"16 dana akivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

IJZ: Nulta tolerancija za nasilje nad ženama i djevojčicama

"Obaveza svakog društva je da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama", rekli su iz IJZ-a

2391 pregleda 1 komentar(a)
Foto: IJZ
Foto: IJZ

U Crnoj Gori neophodno je sistemski raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, jer su posljedice dalekosežne i odražavaju se negativno na fizičko, psihičko, seksualno i reproduktivno zdravlje žena, upozorili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Institut je, kako je saopšteno iz te institucije, i ove godine podržao Narandžastu kampanju "16 dana akivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ kako bi bila skrenuta pažnja javnosti na žene i djevojčice da ne kriju i ne trpe bilo kakav oblik nasilja, već da moraju biti zaštićene, a nasilnici najoštrije kažnjeni.

Iz IJZ-a su kazali da je nasilje nad ženama i djevojčicama jedno od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava i da proističe iz negativnih društvenih stavova u vezi sa ulogom žene i visokog nivoa rodne nejednakosti.

"Obaveza svakog društva je da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama", rekli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da istraživanja o prevalenciji nasilja nad ženama pokazuju da su posebno ranjive žene i djevojčice iz etničkih manjina, naročito Romkinje, migrantkinje i izbjeglice, žene sa nekim oblikom invaliditeta i žene iz ruralnih područja.

Iz IJZ-a su istakli da u Crnoj Gori rodno zasnovano nasilje spada u skrivene i visoko stigmatizovane teme pa se nasilje veoma rijetko prijavljuje.

"Nedostatak informacija o tome kome žena/djevojčica treba da se obrati kada doživi nasilje, strah od oduzimanja djece i gubitka finansija, stid, ucjene fotografijama, on-line nasilje su neki od razloga zbog kojih se odustaje od prijavljivanja nasilnika", kaže se u saopštenju IJZ-a.

Ocjenjuje se da je naročito ozbiljno psihičko nasilje u partnerskim odnosima koje se u crnogorskom društvu teško dokazuje i toleriše.

Navodi se da je jedan od ozbiljnih razloga neprijavljivanja nasilja i nepovjerenje u one institucije, koje bi trebalo da budu na prvoj liniji pružanja pomoći žrtvama nasilja.

"Zdravstveni sistem ima veoma važnu ulogu u pružanju zdravstvene pomoći osobama koje su preživjele nasilje, prijavljivanju nasilja nadležnim službama i upućivanju ka specijalizovanim servisima za podršku, kao što su posebne organizacije za žrtve, besplatna pravna pomoć ili socijalne službe", kazali su iz IJZ-a.

Prema njihovim riječima, naročito teško dokazivo je seksualno nasilje, koje je u crnogorskom društvu i dalje tabu tema.

Iz IJZ-a su istakli da je, uzimajući u obzir ulogu zdravstvenog sektora, veoma važno da pružaoci zdravstvenih usluga posjeduju informacije i vještine ranog prepoznavanja nasilja, pružanja pomoći i savjetovanja.

"Poruka je jasna, neophodno je sistemski raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, jer su posljedice nasilja dalekosežne i odražavaju se negativno na fizičko, psihičko, seksualno i reproduktivno zdravlje žena u svim fazama njihovog života", rekli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da treba obratiti pažnju i na djecu koja su direktno izložena nasilju ili svjedoče nasilju koje se dešava u porodici u kojoj odrastaju.