preporučila ministarstvima da uspostave mogućnost privatno - javnog partnerstva u oblasti pružanja tretmana logopeda

Povrijeđeno pravo na zdravstvenu zaštitu

Mijušković dala preporuke za više ministarstava u vezi sa problemima djece sa smetnjama u razvoju

3582 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežane Mijušković utvrdila je, između ostalog, da Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju nema uslove za pružanje adekvatnog tretmana djeci.

Zbog toga je Institucija zaštitnika preporučila ministarstvima da uspostave mogućnost privatno - javnog partnerstva u oblasti pružanja tretmana logopeda i drugih stručnih lica čije usluge koriste djeca sa smetnjama u razvoju.

”Rezultati ispitnog postupka ukazuju da postojeći kapaciteti, kadrovski i prostorni, ne garantuju ni nužne uslove za pružanje kvalitetne zaštite djeci koja imaju potrebu za kontinuiranim tretmanima od strane logopeda, defektologa, somatopeda i oligofrenologa. Na osnovu svih raspoloživih informacija, proizilazi da je djeci koja su korisnici ovog Centra povrijeđeno pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu”, navodi se u mišljenju.

Činjenica da jedini centar ovog tipa u Crnoj Gori ima svega tri logopeda i jednog angažovanog na pola radnog vremena govori sama za sebe i jasno je da ne mogu adekvatno odgovoriti na potrebe djece. Nezadovoljstvo roditelja posebno leži u činjenici da, zbog evidentnog deficita logopeda, ove tretmane obavljaju psiholozi koji su prošli određenu edukaciju. U mišljenju se navodi da je evidentno da roditelji nisu zadovoljni i da su prinuđeni da tretmane ostvaruju u privatnoj praksi.

Usljed relativno malog broja stručnog kadra, godišnje se 200-250 djece upućuje na liječenje u Srbiju.

Mijušković je dala preporuku Ministarstvu zdravlja da poradi na obezbjeđenju dovoljnih kadrovskih kapaciteta za rad sa ovom djecom, a poruka za ovo i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je da izvrši analizu stanja i potreba za ustanovljavanjem studijskog programa za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.