edukacija mladih putem radionica i praktičnih znanja

Mladi kao pokretači promjena u društvu

Tokom kampa učesnici su imali priliku da saznaju više o Crvenom krstu i difuziji, (ne)diskriminaciji i poštovanju različitosti, aktivnom slušanju i empatiji...

3882 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Crveni krst Nikšić
Foto: Crveni krst Nikšić

Od 10. do 12. decembra u selu Gornja Brezna, u Pivi, 25 mladih ljudi, među kojima je bilo i pripadnika romsko-egipćanske populacije, prisustvovalo je trening–kampu koji je organizovala opštinska organizacija Crvenog krsta Nikšić. Radionica je održana u sklopu projekta “Mladi kao pokretači promjena u društvu”.

“Cilj projekta je edukacija mladih putem radionica i praktičnih znanja kako bi oni mogli da nastave sa istom na ruralnom i gradskom području. Na taj način bi obuhvatili što veći broj mladih kako bi formirali omladinsko-volonterske klubove na ruralnom području”, kazao je Goran Damjanović, koordinator programskih aktivnosti u Crvenom krstu.

foto: Crveni krst Nikšić

Tokom kampa učesnici su imali priliku da saznaju više o Crvenom krstu i difuziji, (ne)diskriminaciji i poštovanju različitosti, aktivnom slušanju i empatiji, socijalnoj inkluziji, nenasilnoj komunikaciji i pregovaranju, kritičkom mišljenju bez osuđivanja, a prikazana su i dva filma. Predavači su bili Miljana Ognjenović, Goran Damjanović, Nardi Ahmetović, Jelena Šofranac, Vojislav Glušćević, Vanja Kilibarda i Momčilo Filipović.

foto: Crveni krst Nikšić

Projekat “Mladi kao pokretači promjena u društvu” je podržan od strane Opštine Nikšić na javnom konkursu iz oblasti podrške organizacija za realizaciju aktivnosti Lokalnog akcionog plana za mlade.