U cilju usavršavanja javnih službenika

Predavaće i stručnjaci sa Harvarda

Uspostavljanje Digitalne akademije MJU planirano za predstojeću godinu, ima za cilj ubrzanje digitalne transformacije

5630 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Printscreen/Vlada
Foto: Printscreen/Vlada

U cilju usavršavanja javnih službenika u domenu digitalnih vještina, Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila informaciju o pokretanju Digitalne akademije. Digitalna akademija trebalo bi da bude uspostavljena sljedeće godine.

”Kao jedan od benefta Digitalne akademije koja će biti uspostavljena ćemo imati barem 500 obučenih javnih službenika na nivou svih ministarstava koristeći kurikulum Digitalne akademije, devet realizovanih programa na Digitalnoj akademiji i svake godine do 2024. godine 700 korisnika aktivnosti na prevazilaženju digitalnog jaza”, navodi se u Nacrtu Srednjoročnog programa rada Vlade, u kojem je digitalna tranformacija postavljena kao jedan od stubova Vlade.

U obrazloženju Ministarstva javne uprave, digitalnog društva medija (MJU) se navodi da su u saradnji sa Univerzitetom Harvard, međunarodnim partnerima i crnogorskim klasterom iz informacijono-komunikacionih tehnologija (ICT) usaglasili pilot verziju koncepta i programa buduće Digitalne akademije.

”Na bazi pilot koncepta i preporuka lokalnih i stranih eksperata, u saradnji sa relevantnim partnerima osnovaćemo Akademiju za razvoj digitalnih vještina i znanja javnih službenika i građana, što će umnogome ubrzati digitalnu transformaciju u Crnoj Gori,” navodi se u obrazloženju.

U informaciji MJU navodi se da Akademija ima za cilj uključivanje i edukaciju i studenata, marginalizovanih grupa, kao i starijih osoba u dijelu digitalne transformacije i vještina, a sa ciljem prevazilaženja digitalnog jaza.

”I u namjeri da nijedan građanin u Crnoj Gori ne ostane bez mogućnosti sticanja vještina za 21. vijek, uprkos socijalnim, materijalnim, demografskim i drugim preprekama na koje nailazi”, navodi se u informaciji koja je u četvrtak bila na Vladi.

Predlog opšteg programa Akademije podijeljen je na 12 kurseva, među kojima su Metode poslovne inteligencije, Kreativnost i kritičko mišljenje, Digitalna transformacija poslovnih procesa, Sigurnost, privatnost i etika u digitalnoj eri...

Za realizaciju ovih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od 290.000 eura. Sto hiljada eura namijenjeno je za angažovanje predavača sa Harvarda, međunarodnih organizacija i lokalne poslovne zajednice za kreiranje vebinara, snimanje lekcija i treninga. Još toliko je namijenjeno za saradnju sa institucijama i organizacijama (na primjer, Women who code i Code Academy) za programiranje, izgradnju i održavanje softvera kao i kupovinu licenci. Na opremu biće utrošeno 40.000, 30.000 na konsultantske usluge a 20.000 eura na promotivne kampanje u cilju građenja brenda Digitalne akademije.