Najveći planirani prihodi budžeta se odnose na transfere

Budžet Berana manji za oko milion eura

U odluci o budžetu navodi se da je za tekuću budžetsku potrošnju planirano da se izdvoji 6.246.700 eura

4139 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Rabrenovic
Foto: Rabrenovic

Budžet Opštine Berane za 2022. godinu projektovan je na 9.770.000 eura, što je za oko milion eura manje nego prošle godine.

U odluci o budžetu navodi se da je za tekuću budžetsku potrošnju planirano da se izdvoji 6.246.700 eura, za kapitalne investicije 1.161.800 eura, dok na otplatu dugova iz prethodnog perioda otpada 2.171.500 eura.

Tekuća budžetska rezerva je zacrtana na 180.000 eura, a stalna na 10.000 eura.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj odluku o budžetu Opštine Berane za narednu godinu pripremio je za sjednicu lokalnog parlamenta koja je planirana za 28. decembar.

Najveći planirani prihodi budžeta se odnose na transfere i to u visini od 3.735.000 eura, odnosno 38,23 odsto. Tu prednjače transferi Egalizacionog fonda koji su zacrtani u iznosu od 3.400.000 eura.

Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 3.708.000 i njihovo učešće u ukupnim prihodima je 37,95 odsto.

U ponuđenoj strukturi poreza najveće učešće ima porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica i to 2.400.000 eura. Porez na nepokretnosti iznosi 550.000 eura, a porez na dohodak fizičkih lica 450.000 eura.

Takse u ukupnim prihodima učestvuju sa 0,67 odsto, odnosno 65.000 eura. Projekcijom budžeta je predviđeno da se po osnovu naknada prihoduje 1.086.000 eura, od čega najveće učešće u naknadama imaju naknada za korišćenje šuma u iznosu od 600.000 eura, zatim naknade za korišćenje voda u iznosu od 200.000 eura i naknada za korišćenje puteva u iznosu od 110.000 eura.

Prihodi po osnovu donacija učestvuju sa 300.000 eura, odnosno 3,7 odsto. Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 300.000 eura, uz naznaku da je planirano zaduženje iz sredstva Egalizacionog fonda ukoliko to bude potrebno za održavanje tekuće likvidnosti.

Iz lokalne uprave navode da su se prilikom planiranja budžeta za narednu godinu rukovodili preporukama Ministarstva finansija.

”Vodili smo računa da se budžet planira do nivoa ostvarenja u 2020. godini i procijene ostvarenja do kraja 2021. godine, kao i da se planiraju aktivnosti u cilju realizacije preporuka DRI po reviziji “Naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama”. Takođe, trudili smo se da se planira izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i izmirenje obaveza po Ugovoru o reprogrmu, kao i da se intenziviraju aktivnosti na naplati lokalnih prihoda. Poseban akcenat je dat na racionalizaciji tekućih izdataka”, saopšteno je iz Opštine Berane.

Kada se radi o kapitalnim izdacima od 1.161.800 eura, ili 11,89 odsto ukupnih izdataka planiranih za 2022. Godinu, najveći dio je opredijeljen za građevinske objekte i to 519.000, dok je za lokalnu infrastrukturu namijenjeno 272.000 eura.

Za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe Opštine planirano je izdvajanje od 200.000 eura, a za uređenje gradskih parkova 50.000 eura.

Uređenju biznis zone, po zacrtanom planu, pripada iznos od 20.000 eura, dok je za potrebe natkrivanja tribina gradskog stadiona planirano 100.000 eura i još toliko za izgradnju ZOO vrta.

Na radove uređenja Ulice Todora Đeda Vojvodića otpada 50.000 eura, a za pripremne radove na izgradnji zgrade za penzionere i zaposlene 100.000 eura.

Nakon krize lokalnog parlementa u Beranama i dva uzastopna prekida sjednica zbog nedostatka kvoruma i neslaganja u vladajućoj koaliciji “Zdravo Berane”, prethodna sjednica je, ipak, regularno okončana, tako da se očekuje da će i sjednica 28. decembra biti održana i predložena odluka o budžetu za narednu godinu usvojena.

Usvajanje budžeta bitno je i zbog redovnih lokalnih izbora koji, ako ne bude odjedinjavanja sa drugim opštinama u maju, u ovoj opštini treba da se održe do polovine marta naredne godine.