Komisija za stambena pitanja nije formirana, tri od pet predloženih članova razriješeno

Od predloženih članova u vrhu izvršne vlasti ostali su generalna sekretarka Žana Praščević Milačić i njen zamjenik Nikola Kandić

8546 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Vlada je prije skoro godinu imenovala svoje članove u Komisiji za stambena pitanja, ali tijelo zaduženo za dodjelu stanova i stambenih kredita funkcionerima pod povoljnim uslovima nije održalo nijednu sjednicu. Razlog tome je što je većina članova, u međuvremenu, napustila Vladu Zdravka Krivokapića.

”Vijesti” su shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (SPI) tražile informaciju o broju održanih sjednica Komisije koja je imenovana sredinom januara, ali i zapisnike sa tih sastanaka.

”Obavještavamo vas da ne posjedujemo tražene informacije iz razloga što Vladina Komisija za stambena pitanja nije formirana”, navodi se u odgovoru koji potpisuje predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Nikole Kandića, koji je, shodno tadašnjem rješenju, član Komisije.

Iz Generalnog sekretarijata su pojasnili da je tačno da je “objavljen predlog rješenja o imenovanju Komisije, međutim ista nije imenovana iz razloga što su tri od predloženih pet članova razrješeni”.

foto: Vlada/Screenshot

”Takođe, u sastavu Komisije je, Odlukom o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, predviđeno da za članove iste budu imenovani i predstavnici Skupštine Crne Gore i Kabineta Predsjednika Crne Gore. Shodno navedenom, nisu se stekli zakonski uslovi za formiranje Komisije za stambena pitanja Vlade i njeno redovno zasjedanje”, navodi se u odgovoru “Vijestima”.

Vlada Zdravka Krivokapića izabrana je 4. decembra prošle godine, a 30. decembra je, bez održavanja sjednice, donijela odluku o mijenjanju odredbe Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera koja se tiče imenovanja Komisije.

Tadašnjom Odlukom bilo je propisano da članove Komisije imenuje Vlada – predsjednika i četiri člana iz reda svojih članova, a po jednog na predlog Skupštine Crne Gore i Predsjednika Crne Gore. Premijer je pretposljednjeg dana prošle godine potpisao odluku kojom se sada na njegov predlog imenuju predsjednik i četiri člana, a po jedan se bira na predlog Skupštine i Predsjednika.

Ova odluka nije dostupna u biblioteci Vlade, niti među materijalama sa posljednje prošlogodišnje sjednice, ali je objavljena dan kasnije u “Službenom listu”.

Vlada se poslije praznika prvi put uživo sastala 14. januara, kada je donijela rješenje o razrješenju svih tadašnjih članova Komisije. Tim rješenjem razriješeni su ministri odbrane Predrag Bošković, prosvjete Damir Šehović, ekonomije Dragica Sekulić, saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i javne uprave Suzana Pribilović, kao i predstavnici druge dvije institucije - generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević i šef kabineta predsjednika države Dražen Miličković.

Vlada je na predlog premijera na istoj sjednici imenovala predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja. Za predsjednika izabran je tadašnji generalni sekretar Božo Milonjić, a za članove tadašnja v.d. pomoćnica generalnog sekretara Žana Praščević Milačić, zamjenik generalnog sekretara Nikola Kandić, kao i savjetnici premijera za unutrašnju politiku i za bezbjednost Željko Savović i Aleksandar Novović.

Premijera su već sljedećeg mjeseca, u februaru, napustila oba savjetnika koji su članovi Kosmije – Savović i Novović, a Milonjoć je smijenjen sredinom godine a na njegovo mjesto je došla Praščević Milačić.

Prema dokumentima Vlade, sastav od tada nije mijenjan.

Na predlog rukovodioca stručnog tima Vanje Ćalović Marković, Vladin Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije predložio je ranije ove godine da se stavi van snage Odluka o dodjeli stanova i kredita javnim funkcionerima.

Savjet je takvu preporuku dao na osnovu analize prakse prethodne Vlade koja je dijelila stanove funkcionerima koji su već imali riješeno stambeno pitanje.

“Do sad smo skupili informacije o podjeli oko 25 miliona eura kredita, oko 20.000 kvadrata stambenog prostora u periodu poslednjih desetak godina i 4,6 miliona eura kredita u poslednje tri godine. Riječ je o 580 lica, koja su dobila stanove ili kredite, od toga je namanje 175 funkcionera i 405 državnih službenika i namještenika”, istakla je Ćalović Marković na jednoj od konferencija Savjeta.

Kao posebno spornim ocijenjene su dodjele stanova tužiocima, sudijama, direktorima nezavisnih agencija, ali i samim članovima Komisije...

Iz Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije su više puta istakli da su uputili dopis kabinetu premijera na ovu temu, ali da nikad nisu dobili odgovor. Agencija je sredinom godine utvrdila da odredbe Odluke nose povećani rizik za nastanak korupcije.

”Posebno imajući u vidu da predviđaju diskreciona ovlašćenja koja prevazilaze svrsishodnost, a nedostatak kriterijuma otvara prostor za eventualne zloupotrebe ovlašćenja i suštinski sukob interesa koji može da dovede do potencijalnih rizika od ugrožavanja javnog interesa,” navodi se u mišljenju koje potpisuje direktrica Agencije Jelena Perović.

Bonus video: