OTVORENO PISMO ČLANOVIMA SAVJETA AEM

Đurović: Natjerajte Pink M da poštuje zakon i zaustavite brutalno nasilje

"Godinama traje brutalno nasilje Pink M televizije u Crnoj Gori čija su meta svakodnevno predstavnici nevladiih organizacija, opozicionih političkih partija a odnedavno i institucije koje se oslobađaju uticaja politička partija"
117 pregleda 7 komentar(a)
Goran Đurović, Foto: Zoran Đurić
Goran Đurović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 29.10.2017. 12:38h

Član Savjeta RTCG Goran Đurović poslao je otvoreno pismo članovima Savjeta Agencije za elektronske medije povodom, kako je naveo izbjegavanja da preduzmu neophodne, zakonom utvrđene, radnje kako bi zaustavili nasilje Pink M televizije nad javnim servisom - RTCG.

"Godinama traje brutalno nasilje Pink M televizije u Crnoj Gori čija su meta svakodnevno predstavnici nevladiih organizacija, opozicionih političkih partija a odnedavno i institucije koje se oslobađaju uticaja politička partija. U poslednje vrijeme televizija Pink M sprovodi nasilje nad Radio i Televizijom Crne Gore plasirajući neistine o javnom servisu, članovima organa i menadžmenta uz kršenje svih profesionalnih standarda propisanih zakonom o elektronskim medijima i pravilnicima Agencije za elektronske medije. Za linč onih koji ne misle da institucije treba da budu partijske ekspoziture, odgovorni su članovi Savjeta Agencije za elektronske medije: Ranko Vujović, dr Saša Knežević, Darko Ivanović i Edin Koljenović", navodi se u otvorenom pismu Đurovića.

Navodi da članovi Savjeta AEM se više ne mogu skrivati od građana i biti nevidljivi.

"Posebnu odgovornost imaju predstavnici nevladinih organizacja jer se bave zaštitom ljudskih prava, odnosno unapređenjem medijskog profesionalizma. Ukoliko ne želite ili ne znate da vršite vašu ulogu regulatora, pozivam vas da odmah podnesete ostavke i omogućite drugima, sa više hrabrosti i znanja, da dođu na vaše mjesto. U skladu sa članom 48 Zakona o elektronskim medijima, za čiji ste nadzor i primjenu odgovorni, "elektronski mediji ne smiju podsticati, omogućavati podsticanje ili širiti mržnja ili diskriminacija po osnovu rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta ili polne orijentacije". Upravo se te zakonske norme svakodnevno krše na Pink M televiziji uz vašu očiglednu saglasnost".

Đurović je podsjetio članove Savjeta AEM da je u članu 140 Zakona propisano da "radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti Agencija može pružaocu AVM usluge izreći mjeru upozorenja, a može mu, privremeno ili trajno, oduzeti odobrenje za emitovanje ili odobrenje za pružanje AVM usluge na zahtjev na način utvrđen ovim zakonom”. U članu 142 Zakona, kako dodaje, propisano je "odobrenje za pružanje AVM usluge će privremeno, u trajanju do 30 dana, biti oduzeto ukoliko pružalac AVM usluge i poslije izricanja mjera upozorenja i novčane kazne krši odredbe o programskim standardima predviđenim ovim zakonom".

"Upravno-nadzorne mjere izrečene su Pink M televiziji zbog kršenja programskih standarda u elektronskim medijima najmanje u 15 slučajeva do sada ali to nije bilo dovoljno za direktora Abaza Džafića i Savjet AEM da primijene zakon i privremeno oduzmu odobrenje za emtovanje Pink M televiziji. Pozivam Savjet AEM da ne obmanjuje javnost i svoj nerad pravda navodnim nedostacima zakonskih propisa. Da se članovi Savjeta AEM ne bi pozivali na navodne nepreciznosti Zakona, skrećem im pažnju da su u članu 14 Zakona propisane nadležnosti Savjeta AEM a u stavu 1 tačka 24 ovog člana, navedeno je da Savjet “obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.”

Dodaje da Savjet AEM može da dopuni član 34 Statuta AEM i propiše svoju novu nadležnost “donošenje zaključaka i odluka za čiju je realizaciju odgovoran direktor Agencije.”

"Istovremeno može da dopuni i član 50 Statuta i proširi nadležnost direktora Agencije da “realizuje zaključke i odluke Savjeta AEM”. Ovo tim prije jer direktor Agencije (osim što je nadležan da donosi akt o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje AVM usluga) na osnovu člana 40 stava 3 tačka 11 Zakona, “vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.” Tako Savjet AEM može da natjera direktora da sprovede zaključke Savjeta AEM u vezi sa privremenim oduzimanjem odobrenja emiterima koji ponavljaju profesionalne propuste, primijeni Zakon i natjera Pink M televizuju da poštuje profesionalne standarde ili im oduzme odobrenje za emitovanje. Ukoliko Savjet AEM i dalje bude ćutao, crnogorska javnost može da zaključi da su članovi ovog tijela partijski poslušnici kontrolisani od onih koji vrše vlast u Crnoj Gori", zakjlučio je Đurović.