u beranama, podgorici, nikšiću i radanovićima

FZO sklopio ugovor sa četiri privatne klinike

Građani kojima je potrebna zdravstvena usluga, koja uključuje magnetnu rezonancu ili hiperbaričnu komoru, na teret Fonda za zdravstveno osiguranje mogu tu uslugu dobiti u privatnim klinikama Tesla, Stojanović, Hipokrat i Konzilijum

20976 pregleda 64 reakcija 7 komentar(a)
Na javni poziv stiglo sedam prijava: FZO, Foto: Boris Pejović
Na javni poziv stiglo sedam prijava: FZO, Foto: Boris Pejović

Građani kojima je potrebna zdravstvena usluga koja uključuje magnetnu rezonancu ili hiperbaričnu komoru na teret Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) mogu tu uslugu dobiti u četiri privatne klinike -Tesla, Stojanović, Hipokrat i Konzilijum.

Sa ove četiri klinike FZO, kojim rukovodi Dragoslav Šćekić, je potpisao pet ugovora od kojih su četiri za magnetnu rezonancu i jedna za hiperbaričnu komoru. Usluge se mogu dobiti u Beranama (Tesla i Stojanović), Podgorici (Hipokrat i Konzilijum), Nikšiću (Hipokrat) i Radanovićima (Hipokrat).

Informacije o rezultatima javnog poziva FZO je juče saopštio. FZO je javni poziv raspisao u septembru za pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova.

Poziv je raspisan uz saglasnost Ministarstva zdravlja na predlog Kliničkog centra(KC) za nedostatne usluge i za usluge za čije pružanje postoji lista čekanja.

Iz Fonda su saopštili da se na javni poziv javilo sedam ustanova za pružanje zdravstvene zaštite za četiri oblasti, dok je odlučeno da se sa pet ustanova zaključi ugovor o pružanju usluga iz tri tražene oblasti.

“Do danas su sa Fondom zaključeni ugovori za pružanje specijalističko- konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz oblasti radiološke dijagnostike i hiperbarične oksigene terapije. Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu iz oblasti radiološke dijagnostike kod davaoca zdravstvene usluge (privatna klinika) na osnovu uputa izabranog doktora, a po predlogu nadležnog konzilijuma KC. Osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu iz oblasti hiperbarične oksigene terapije kod davaoca zdravstvenih usluga, na osnovu uputnice nadležne područne jedinice/filijale Fonda i odgovarajuće medicinske dokumentacije”, saopšteno je iz Fonda.

Iz FZO su kazali “Vijestima” da su osiguranici tokom cijele prošle godine imali mogućnost zakazivanja pregleda magnetnom rezonancom u nekoj od privatnih klinika sa kojima su bili potpisani ugovori.

”Pošto je Vlada donijela novu Odluku o mreži zdravstvenih ustanova, Fond je obavezan da ugovore koje je do tog trenutka imao sa privatnim klinikama mora raskinuti u roku od šest mjeseci. Vodeći se interesima osiguranika te ugovore smo raskinuli tek kada je Upravni odbor Fonda dobio odluku za zaključenje novih ugovora o pružanju medicinskih usluga sa novim klinikama. Tako da su osiguranici u kontinuitetu imali mogućnost pružanja usluge i kod neke od klinika sa kojima imamo ugovorni odnos”, kazali su iz FZO.

Kako su objasnili novi menadžment je posljednjih devet mjeseci započeo sveukupnu reorganizaciju rada i poslovanja Fonda čiji efekti su u jednom dijelu već vidljivi, a očekuju da konkretni finansijski benefiti budu vidljivi ove godine godine.

”Jedan od glavnih ciljeva Fonda je bolje funkcionisanje javnog zdravstvenog sistema i sprečavanje njegovog dodatnog urušavanja. Do sada je novac iz budžeta u značajnoj mjeri bio usmjeravan na privatne ustanove, dok je naša intencija ka promjeni i usmjeravanju prema sistemu javnog zdravlja. Pravilnom realokacijom i racionalnom upotrebom novca obezbijediće se jačanje kadrovskih kapaciteta i nove medicinske opreme. To sve u cilju povećanja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, stvaranje kvalitetnog ambijenta za rad svih zdravstvenih radnika što u krajnjem za posljedicu ima smanjenje izdataka za liječenje van javnog sistema i upućivanje u inostranstvo”, kazali su iz FZO.

Vraćaju stomatološke ambulante u osnovne i srednje škole

Iz Fonda su podsjetili da su javnim pozivom za privatne apoteke koje su u ugovornom odnosu sa Fondom smanjili njihov broj sa 198 na 120, te se time, kako tvrde, Crna Gora prvi put počela primicati evropskim standardima u toj oblasti, dok će ekonomski efekti ovog uspješnog projekta biti vidljivi u punom obimu u 2022. godini.

”Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova Vlada je ovlastila Fond da raskine ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa privatnim zdravstvenim ustanovama koje su odlukama bivše vlasti postale dio ovog sistema, a koje su u velikoj mjeri uticale na urušavanje javnog zdravstvenog sistema”, kazali su u FZO.

Iz FZO su kazali da je u pripremi analiza trenutnog stanja u stomatološkoj djelatnosti, kao preduslov za najavljeno vraćanje stomatoloških ambulanti u ustanove osnovnih i srednjih škola.

”U ovoj godini radićemo i na razradi dalje informatizacije sistema, u cilju poboljšanja efikasnosti zdravstvene zaštite, te će se obezbijediti nesmetano korišćenje i unapređenje postojećih e-servisa od kojih će benefite imati osiguranici i zdrvstveni radnici”, rekli su u Fondu.