Dom starih u Risnu integrisan u javni zdravstveni sistem

Direktorica Direktorata za javno zdravlje Ivana Živković kazala je da je cilj kvalitetna zdravstvena zaštita korisnika, kao i olakšan rad medicinskog osoblja

10087 pregleda 61 reakcija 3 komentar(a)
Živković, Foto: Ministarstvo zdravlja
Živković, Foto: Ministarstvo zdravlja

Javna ustanova Dom starih "Grabovac'' u Risnu integrisana je u javni zdravstveni sistem, pa će sada ljekarima i zdravstvenom osoblju biti omogućeno pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Direktorica Direktorata za javno zdravlje Ivana Živković kazala je da će se unaprijediti i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u toj ustanovi.

"Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva zdravlja , Ministarstva Finansija i socijalnog staranja , Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova a koji su se odnosili na dostupnost zdravstvene zaštite i nabavku medicinskih sredstava i terapije."

"Djelatnost Doma, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti je pored usluga smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, takođe i zdravstvena zaštita, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Dostupnost zdravstvene zaštite podrazumijeva jednake uslove njenog ostvarivanja za sve građane, naročito na primarnom nivou, uzimajući u obzir fizičku, geografsku i ekonomsku dostupnost", saopštila je Živković.

U Domu starih "Grabovac'' u Risnu trenutno je smješteno 257 korisnika svih kategorija. "Od tog broja trećina korisnika je nepokretna, a njih 18 ima demenciju. Što se tiče strukture zaposlenih, u ustanovi su pored ostalog osoblja , zaposlena i 3 ljekara, 6 fizioterapeuta, 41 medicinska sestra, 7 njegovateljica, kao i ostalo pomoćno osoblje", dodaje Živković.

Kazala je da ta ustanova, u pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou obavlja aktivnosti vezane za očuvanje, unaprjeđenje i kontrolu zdravlja, zatim njega za vrijeme bolesti, ljekarske preglede i praćenje toka bolesti i liječenje.

"Ipak, ljekari ove ustanove do sada nisu bili u prilici da izdaju elektronske upute i recepte, pa se često dešavalo da sistem na sekundarnom i tercijarnom nivou 'ne prepoznaje' njihove zahtjeve, zbog čega su korisnici Doma imali poteškoća u ostavarivanju zdravstvene zašite i kvalitetnog liječenja kod specijalista kod kojih su upućivani", ističe Živković.

Ministarstvo zdravlja je, kako je kazala, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama smatralo da ta ustanova treba da bude integrisana u javni zdravstveni sistem, jer će se pored navedenih problema lakše dolazati i do neophodne terapije i medicinskih sredstava, "pošto su do sada, sopstvenim finansijama i u postupcima koji obično dugo traju morali da nabavljaju neophodna sredstvana za liječenje korisnika".

Efikasnija nabavka od sada će se obavljati zaključivanjem ugovora sa Montefarmom, a sredstva će biti refundirana od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, naglašava Živković.

Ističe i da je važna novina koju donosi integracija Doma starih u javni zdravstveni sistem i to što će status zdravstvenih radnika te ustanove biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

"Vjerujem da će navedene novine značajno unaprijediti rad ustanove, u prvom redu zdravstvenih radnika, a što je najvažnije korisnici doma starih imaće mnogo dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u narednom periodu", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: