Poliklinika Konzilijum – lider u radiologiji

Pregledi na magnetnoj rezonanci od sada i besplatni, za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Poliklinika Konzilijum obavještava pacijente, da od sada kod njih preglede na magnetnoj rezonanci mogu obavljati i besplatno, na teret Fonda za zdravstveno osiguranje CG, uz uput od izabranog ljekara

53229 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

Radiološki tim Poliklinike Konzilijum predvodi Mr Sci med Branimir Vlahović, neuroradiolog sa preko 30 godina iskustva, od čega 8 godina kao Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KC CG, a bio je i dugogodišnji predsjednik udruženja radiologa CG.

Magnetna rezonanca predstavlja najsavremeniju dijagnostičku slikovnu metodu. Ovo je bezbolna, bezopasna i neinvazivna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura, koja se zasniva na primjeni jakog magnetnog polja i radiofrekventnih elektromagnetnih talasa.

Konzilijum PR
foto: Poliklinika Konzilijum

MR se široko koristi za medicinsku dijagnostiku, i to za otkrivanje bolesti, utvrđivanje faze bolesti ili praćenje toka bolesti, bez izlaganja tijela zračenju.

Konzilijum PR
foto: Poliklinika Konzilijum

Pored MR mozga, vrata, kičme, organa abdomena i male karlice, dojke, medijastinuma, dostupan je široki broj pregleda muskuloskeletnog sistema (koljeno, skočni zglob, kuk, rame, lakat, mišići), kao i specifični pregledi MR spektroskopija, MR enterografija, MR kolonografija, MR urografija itd.

Konzilijum PR
foto: Poliklinika Konzilijum

Za sve dodatne informacije pacijenti mogu pozvati na broj: 020/650-660; 067/650-670

Poliklinika Konzilijum, Skadarska 2, Podgorica