Kontić nezakonito na čelu Instituta?

V. d. direktorica CInMED-a nije bila na rukovodećim pozicijama pet godina zbog čega nije mogla da bude izabrana na tu funkciju

36651 pregleda 62 reakcija 40 komentar(a)
Stručno-naučni odbor Instituta ranije tvrdio da Kontić ne ispunjava uslove za direktorku, Foto: Luka Zekovic
Stručno-naučni odbor Instituta ranije tvrdio da Kontić ne ispunjava uslove za direktorku, Foto: Luka Zekovic

Vršilac dužnosti direktora Instituta za ljekove i medicinska sredstva Mira Kontić nije radila na rukovodećim pozicijama, što znači da na tu funkciju prošle godine nije izabrana u skladu sa Zakonom i Statutom te ustanove.

To pokazuje dokumentacija Ministarstva zdravlja Srbije, gdje je Kontić radila šest godina, a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Iz rješenja o radnom angažovanju Kontić, koje potpisuje bivši ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, vidi se da je ona od 2014. do 2020. godine u tamošnjem ministarstvu radila kao državna službenica i to na radnom mjestu za normativne poslove.

Prvim rješenjem, od 25. septembra 2014. godine, Kontić je kao državna službenica raspoređena na radno mjesto za normativne poslove u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, počev od 1. oktobra te godine. Kao samostalna savjetnica radila je do 2019. godine, a nakon toga kao viša savjetnica. Sva tri rješenja pokazuju da je bila raspoređena na izvršilačkom radnom mjestu.

Prema Zakonu o ljekovima, za direktora crnogorskog Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) može biti izabrano lice koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava, i čiju strategiju razvoja Instituta prihvati Upravni odbor i Stručno-naučni odbor. To je propisano i Statutom CInMED.

Statutom je propisano i šta spada u stručne poslove, koji su odvojeni od drugih poslova - kvaliteta i obuke, regulatorne harmonizacije i međunarodne saradnje, laboratorijskih, naučno-istraživačkih i poslova administrativno-logističke podrške.

CInMED je tokom prošle godine donio Pravilnik, prema kojem su podaci iz personalnih dosijea zaposlenih označeni stepenom tajnosti interno. To se odnosi i na funkcionere zaposlene u toj ustanovi.

”Vijesti” su juče pitale CInMED na kojim stručnim i rukovodećim poslovima je Kontić radila, a iz te ustanove su kazali da ne mogu davati odgovore koji se tiču rješenja o zasnivanju radnog odnosa drugog, u ovom slučaju regulatornog organa inostrane Vlade.

”Možete se obratiti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a koje je nadležno, s obzirom na to da se radi o podacima iz dosijea bivšeg zaposlenog, kao i Pravilnika o sistematizaciji tog Ministarstva, da procijeni da li je u pitanju informacija od javnog značaja”, saopšteno je iz CInMED.

Upravni odbor ove ustanove je krajem avgusta ukinuo uslove da direktor te ustanove mora da ima fakultet zdravstvenog usmjerenja i naučno zvanje ili specijalizaciju u zdravstvu, i za vršiteljku dužnosti direktorice imenovao pravnicu Miru Kontić, za koju dio medija i poslanika tvrdi da je bliska premijeru Zdravku Krivokapiću, čiji su članovi porodice u farmaceutskom poslu.

Stručno-naučni odbor CInMED tvrdio je da tadašnja inicijativa Upravnog odbora za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom te ustanove i da članovi tog tijela krše zakon. Između ostalog, ukazivali su i da je Zakon o ljekovima, usvojen nakon dugogodišnjeg usaglašavanja sa Evropskom komisijom i EU pravnom tekovinom, propisao organizovanje CInMED po ugledu na takva tijela država članica EU. Naveli su i da je evropska praksa da ovakvim institucijama rukovodi stručnjak iz oblasti zdravstvenih nauka, medicine i farmacije, te da je tako i u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji...

Stručno-naučni odbor je tvrdio da Kontić čak i ne ispunjava zakonski uslov - da direktor ima najmanje pet godina iskustva na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava.

Te navode nije bilo moguće provjeriti u CInMED, jer je Upravni odbor shodno novom pravilniku, personalne podatke zaposlenih, uključujući i javne funkcionere te ustanove, proglasio tajnom.

”Vijesti” su u decembru prošle godine objavile da je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula postpak protiv vršiteljke dužnosti direktorice Mire Kontić, ali i članice Upravnog odbora te ustanove Lidije Čizmović.

Bonus video: