reagovanje

Uprava za šume: UIP tumači propise u korist drvoprerađivača i koncesionara

Uprava za šume optužila Upravu za inspekcijske poslove za neadekvatno i selektivno primjenjivanje zakonskih propisa

2412 pregleda 1 komentar(a)
Uprava za šume, Foto: Goran Malidžan
Uprava za šume, Foto: Goran Malidžan

Uprava za šume reagovala je saopštenje Uprave za inspekcijske poslove objavljenom juče pnašem portalu pod naslovom „UIP: U slučaju Pelengić, Uprava za šume nije imala dokumentovane dokaze da je pričinjena šteta“.

U reagovanju Uprava za šume je optužila UIP za neadekvatno i selektivno primjenjivanje zakonskih propisa tumačeći ih u korist drvoprerađivača i koncesionara.

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

"Nakon ovih dešavanja umjesto da se Uprava za inspekcijske poslove – šumarska inspekcija “presabere” ili osvijesti odnosno da dođe sebi da poštuje zakon i struku, ona se opredijelila za advokatisanje subjektima kojima su date šume na korišćenje, time iskazujući da nepoštuju struku, a i da neadekvatno i selektivno primjenjuju zakonske i podzakonske propise, tumačeći iste prema svom nahođenju odnosno potrebama određenih drvoprerađivača i koncesionara. Vaša konstatacija da “Uprava za šume namjerno zanemaruje, okrivljujući inspektore za ono što je zapravo njihov posao, obaveza i odgovornost” je netačna i šalje poruku loših namjera ili bolje rečeno zlonamjernu poruku.

"Uprava za šume se u prethodnom periodu naslušala brojnih tekstualnih sapunica u kojima niko nije kriv i u kojima su svi „žrtve zlobnog novog menadžmenta Uprave za šume“, koji sve što radi jeste da pokušava da zaštiti crnogorske šume od bahatog, nezakonitog, nepravednog i zlonamjernog odnosa prema istim. Sage o podjeli nadležnosti, citirane iz Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji su samo nemušt pokušaj prebacivanja odgovornosti, na koje smo nažalost navikli i upravo to su definicije samopromocije inspekcije, kako bi se prikrili propusti u radu. Ali svakog dana postaje i više nego očigledno zbog čega crnogorske šume trpe torturu pojedinaca koji beskrupulozno uništavaju svaki pokušaj da se spriječi dosadašnje katastrofalno stanje. Pa da krenemo redom sa analizom predmetnog teksta...

"Uprava za šume u svojoj unutrašnjoj organizaciji ima Sektore, Službe, Odsjeke i Područne jedinice i bavi se sa mnogo toga drugog i bitnijeg od pukog stajanja pored drveta - kako nas vi predstavljate javnosti. Očigledno je da ne vladate baš najbolje pojmovima gazdovanje šumama, zaštita šuma, uređivanje šuma, korišćenje i slično već slobodnim tumačenjem u ličnoj režiji projektujete javnosti Upravu za šume kao šumsku vojsku i stražare koji ne rade svoj posao, vjerovatno kako biste opravdali Vaše nadležnosti, ali i propuste.

"Treba znati da ko radi taj i griješi, zbog čega niko ne očekuje da u Upravi za inspekcijske poslove rade neki svemoćni i bezgrešni inspektori, ali ne očekujemo ni ovakvu nezainteresovanost i malicioznost. Sadašnji VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović je na trenutnoj funkciji tek četiri mjeseca i za to vrijeme postigao je mnogo više nego neki drugi rukovodioci za dva mandata ili npr. 20 godina. Umjesto da pozdravite takve poduhvate, vi to osuđujete, što nas upućuje samo na jedno, a to je da vam sistemsko uništavanje crnogorskog šumarstva odgovara. Iskreno se nadamo da to nije slučaj, ali nas danas više ništa ne iznenađuje. Ono što iznenađuje jeste čemu ovoliko grčevito branjenje ukoliko toliko profesionalno obavljate sve svoje nadležnosti. Za razliku od „bezgrešne“ inspekcije, mendžment Uprave za šume reaguje na sve nepravilnosti koje uoči kako od strane drugih lica tako i kada su u pitanju naši zaposleni. Na samom početku vršenja funkcija, novi menadžment je najavio da će u cilju suzbijanja bezakonja i korupcije u koju je šumarski sektor ogrezao, krenuti prvo od naših zaposlenih, a onda do svih onih subjekata koji na bilo koji način urušavaju šumarski sektor. Za ta četiri mjeseca pokrenuto je mnogo više disciplinskih postupaka nego u prethodnom periodu, sankcionisani oni službenici koji nisu odgovorno obavljali svoje radne zadatke, jer kao što smo i najavili u borbi protiv bezakonja neće biti povlašćenih niti izuzetaka, ni u Upravi za šume ni van nje, jer sređivanje stanja u šumarstvu započinjemo najprije iz našeg dvorišta, a istovremeno uočavamo i sve druge subjekte koji su nečinjenjem, zloupotrebama ili bezakonjem uništavali šumarski sektor.

"Kako rekoste u konkretnom slučaju DOO „Pelengić Trade“, Uprava za šume je reagovala u skladu sa svojim nadležnostima, za razliku od onih koji izgleda nisu čitali ni Ugovor, ni izvođački projekat, a ni zakon. Da jesu, pronašli bi jasne i precizne odredbe predmetnog Ugovora u članu 8 da će Korisnik koristiti šume u skladu sa Zakonom o šumama, podzakonskim aktima i izvođačkim projektom, a u članu 7 da ukoliko Korisnik ne izvršava obaveze u svemu na način predviđen ovim ugovorom, Uprava za šume će korisniku obustaviti dalji rad i raskinuti ugovor. Zatim, u kako rekoste „nezakonitom“ Izvođačkom projektu, da je obavezno angažovanje zaprege odnosno animala prilikom izvoza drvnih sortimenata do jasno utvrđenih traktorskih vlaka. Navodno utvrđene nepravilnosti koje ste utvrdili u PJ Žabljak, a koje se odnose na usvajanje godišnjeg izvođačkog projekta za 2021. godinu, kao i navedne nepravilnosti oko zavođenja istih, vi ih tek nakon godinu dana konstatujete. Veoma ažurno, nema priče. Vi se uopšte ne osvrćete na glavni problem –srž, na izvođački projekat koji je urađen u skladu sa zakonom i podzakonskim aktom , na osnovu kojeg je i dodijeljena šuma na korišćenje, i na osnovu kojeg treba i da se izvode radovi. Takođe Zakonom o šumama (član 74) između ostalog je propisano da je kocesionar dužan da preduzima mjere utvrđene izvođačkim projektom, a i ugovorom koji je sklopljen o korišćenju šuma u članu 1. Između ostalog je propisano da “Korisnik šuma se obavezuje da preduzima sve mjere utvrđene izvođačkim projektom”. Međutim, nadležna inspekcija ne bavi se tim problemom iako su ovlašćenja i obaveze šumarskog inspektora između ostalog da pregleda “izvođačke projekte i njihovo izvršenje”. (čl. 87). Ovdje se inspekcija nije bavila izvođenjem radova po odredbama izvođačkog projekta, jer očigledno ni to nije bitno. Njih struka ne interesuje.

"Ukazivanjem inspektora je naloženo da Uprava za šume obezbjedi nesmetan rad korisniku šuma u skladu sa zakonom ugovorenim obavezama i izvođačkim projektima. To je upravo ono što je i uradila Uprava za šume, a to je da je zahtjevala da se poštuju odredbe zakona i izvođačkog projekta. Na kraju i u Zakonu o šumama u članu 33 naglašeno je da je uništavanje podmlatka zabranjena radnja u šumama. Međutim, umjesto čitanja pravnih akata, organizovan je dolazak na teren sa 70 cm snijega, a zanemareno nekorišćenje strogo propisane zaprege, upotreba traktora u šumi gdje to nije predviđeno i skretanje sa utvrđene traktorske vlake 60-70 metara. Zanemaren je nalaz struke o uništavanju podmlatka, strogo zabranjene radnje po Zakonu o šumama, ali kancelarijsko poslovanje istaknuto kao veliki propust Uprave za šume.

"No, da ne bismo dalje zaglušavali javnost sa zakonskim propisima i više je nego očigledan kontekst u kojem se sve ovo dešava. Na čelu šumarske inspekcije je isti glavni inspektor već dugi niz godina, koji je sa tih, kako rekoste deset šumarskih insektora valjda do sada mogao otkriti bar jedan „ kancelarijski nepravilno zaveden“ izvođački projekat. Sigurno je lakše bilo ćutati i tek sada novom menadžmentu Uprave za šume pripisati sve dugogodišnje propuste, koji su očigledno prikrivani, a koji su učinjeni mnogo ranije. Međutim, budite sigurni da novi menadžment Uprave za šume neće ćutati, već će pokrenuti postupke iz svoje nadležnosti da se utvrdi odgovornost onih koji su doveli do toga i da se temeljno ispitaju propusti pri izradi i zavođenju izvođačkih projekata. Za razliku od mnogih, mi stvari nećemo prepuštati slučaju.

"Da li je vas 10 inspektora malo ili mnogo o tome treba dobro razmisliti imajući u vidu prošla vremena kada se u Crnoj Gori sjeklo znatno više (i nekoliko puta) nego sada, a stanje je neuporedivo bilo bolje, u odnosu na sadašnje stanje i odlično, a tada su bila samo tri republička inspektora koji su svoj rad zasnivali na autoritetu, koji je stečen radom zasnovanim na struci i zakonu.

"Stoga, subjektivne pohvale za bezbrojne krivične prijave koje ste podnijeli protiv odgovornih lica u Upravi za šume, a koje do sada nisu proizvele nikakav efekat i nisu baš za pohvalu, ali smo bar tu na istom zadatku i vjerujte da smo iste podnijeli i mi lično i već pojedine daju rezultate. Možda to i nije nešto čime Vi treba da se hvalite, niti da pripisujete nama kao naš propust. Naš cilj i misija jeste da dovedemo do ozdravljenja kolektiva na čijem je čelu direktor Pejović sa svojim saradnicima, zbog čega nećemo zažmuriti ni na jednu najmanju nepravilnost, a posebno ne na ogromne propuste i kriminal koji se dešavao u prošlosti. Za četiri mjeseca vršenja dužnosti upoznali smo se sa svim ekskluzivama koje Vi najaviste u reagovanju, a o tome i obavještavali javnost. Već tokom prve posjete PJ Mojkovac obavjestili smo javnost o problemu nezakonitih suvlasnika privatnih lica sa državom Crnom Gorom i preduzeli određene aktivnosti kako bi se taj problem riješio, za razliku od Vaših dugogodišnjih prijava na NN lica određenog šumarskog inspektora , koji je nijemo posmatrao taj problem i godinama ćutao. Ukoliko to možete spočitati kao odgovornost novom menadžmentu Uprave za šume , možda treba da razmislite opet o našem pitanju gdje ste bili do sad, pa da u javnosti to istaknete na ovako bombastičan način i preispitate odgovornost i Vaših zaposlenih. Ne može da škodi.

"Ipak raduje nas činjenica da pomno pratite naša saopštenja, zbog čega se nadamo da ćete ubuduće brže reagovati i na terenu, kao što ste reagovali u medijima. Smatramo da kao državnim organima treba da nam bude isti cilj i misija, a to je zaštita nacionalnog resursa, da kroz zajedničku jaku i snažnu reakciju na sve nepravilnosti jedino možemo šumarski sektor vratiti na pravi kolosjek. Ali očigledno da su problemi mnogo dublji i kompleksniji, što nas, u Upravi za šume, svakako neće zaustaviti, već dati dodatnu snagu da istrajemo u našoj misiji i viziji. Još jednom se pokazalo da je godinama unazad šumarski sektor bio sistemski urušavan i sigurno je da jedino sistemski ćemo moći da ga i podignemo iz pepela u koje su ga pretvorili neodgovornost, bezakonje, korupcija i kriminal. Obzirom da smo mišljenja da treba raditi na jačanju saradnje u cilju zaštite državnih interesa, ovim reagovanjem zaključujemo dalju prepisku sa Upravom za inspekcijske poslove“, navodi se u reagovanju Uprave za šume.