"POSLANICI DA POKAŽU ODGOVORAN ODNOS PREMA BUDŽETU I GRAĐANIMA"

CGO: Inicijativa za skraćenje perioda primanja funkcionerske naknade sa godinu na tri mjeseca

"Ukoliko bi se usvojio prijedlog CGO-a, pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije, kao i oni funkcioneri koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev"

2144 pregleda 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Centar za građansko obrazovanje
Ilustracija, Foto: Centar za građansko obrazovanje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je juče Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu i svim poslaničkim klubovima Inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Kako se navodi u saopštenju, Inicijativom se predlaže skraćenje perioda primanja funkcionerske naknade sa sadašnjih godinu dana na tri mjeseca, ali i ukidanje mogućnosti produženja isplate naknade do jedne godine ukoliko funkcioner u tom periodu stiče pravo na penziju.

"Takođe, CGO je predložio promjenu u iznosu ove naknade, odnosno da umjesto iznosa u visini zarade koju je funkcioner primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije to sad bude ograničeno na iznos u visini prosječne neto zarade u Crnoj Gori. Inicijativa predviđa i ograničenja u pogledu ostvarivanja ovog prava. Ukoliko bi se usvojio prijedlog CGO-a, pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije, kao i oni funkcioneri koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev", poručili su iz CGO.

Ta nevladina organizacija predložila je i izmjenu u pogledu prestanka prava na naknadu prije utvrđenog roka.

"Naime, dosadašnja norma je predviđala „ostvarivanje prava na penziju“ kao jedan od razloga prestanka, a što nije bilo u skladu sa potrebama štednje i domaćinskog ophođenja prema javnim resursima. Shodno tome, inicirana je izmjena ove formulacije u „ispunjavanjem uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju“, a što znači da sticanjem prava na penziju, korisnik (javni funkcioner) gubi pravo na naknadu, i postaje irelevantno da li on želi da ostvari pravo na penziju ili ne", navodi se u saopštenju.

Inicijativa, kako navode, predviđa da se licima kojima je prestao mandat ako se državni organ ukine ili ukine dio poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa ili ako radno mjesto tog lica bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji pripada naknada u periodu od šest mjeseci po prestanku funkcije u nivou prosječne zarade u Crnoj Gori, umjesto ranije naknade tokom godinu dana u visini posljednje funkcionerske zarade.

"Radi usklađivanja, CGO je predložio izmjene člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u dijelu iznosa naknade na koji imaju pravo imenovana i postavljena lica kojima je prestao mandat a koja nisu raspoređena u periodu od godinu dana. Tako se umjesto naknade u visini zarade koju je funkcioner imao u posljednjem mjesecu vršenja poslova, ta naknada spušta na nivo prosječne neto zarade u Crnoj Gori", kazali su iz CGO.

Kazuju da se predviđenom izmjenom ukida mogućnost produženja ove naknade na još godinu dana ako u tom vremenu funkcioner stiče pravo na penziju.

"Ova Inicijativa donosi spoj dobrih zakonskih rješenja iz zemalja regiona, koje su dodatno modifikovane u skladu sa realnim mogućnostima Crne Gore u pogledu izdvajanja za ovu vrstu privilegija. CGO izražava nadu da će poslanici u Skupštini Crne Gore prioritetno staviti ovu Inicijativu na dnevni red i pokazati da je svijest o značaju javnog interesa iznad partikularnih interesa koje nose funkcionerske naknade nakon prestanka funkcije", zaključuje se u saopštenju.