zadobio povrede od hladnog oružja nakon čega mu je ukazana ljekarska pomoć

Učeniku povrijeđeno pravo na bezbjednost u školi

Slučaj se odnosi na incident iz maja prošle godine, kada je u neposrednoj blizini rožajske Osnovne škole “25. maj” dogodio fizički sukob dva maloljetnika, u kojem je učenik Srednje stručne škole povrijedio učenika osmog razreda Osnovne škole

3347 pregleda 0 komentar(a)
Učenik napadnut nožem: Ilustracija, Foto: Shuttersock
Učenik napadnut nožem: Ilustracija, Foto: Shuttersock

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je učeniku iz Rožaja, koga je drugi učenik napao nožem, povrijeđeno pravo na zaštitu od nasilja i bezbjednost u školi.

Slučaj se odnosi na incident iz maja prošle godine, kada je u neposrednoj blizini rožajske Osnovne škole “25. maj” dogodio fizički sukob dva maloljetnika, u kojem je učenik Srednje stručne škole povrijedio učenika osmog razreda Osnovne škole.

Učenik je zadobio povrede od hladnog oružja i prevezen je u bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Dva dana nakon događaja otpušten je iz bolnice.

Iz škole su istakli da su učenici bili izvan dvorišta, dok se, prema navodima Osnovnog državnog tužilaštva, događaj desio unutar tog prostora.

Rožajsko odjeljenje Uprave policije podnijelo je krivičnu prijavu protiv učenika zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda, u vezi sa kojom radnje i mjere preduzima tamošnje Osnovno državno tužilaštvo. Tužilaštvo je poslije incidenta obavijestilo Centar za socijalni rad Rožaje.

”Iako je nesporno da su nakon konkretnog nemilog događaja, preduzete aktivnosti u skladu sa nadležnostima organa koji ih preduzimaju (policija, tužilaštvo), smatramo da su nužne blagovremene i ciljane vaspitne aktivnosti radi prevencije nasilja i unapređenja tolerancije u odnosima između vršnjaka u obrazovnovaspitnim ustanovama. Upravo aktivnostima u školi treba da se stvore uslovi za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, smanjenje broja slučajeva nasilja, poboljšanje tretmana potencijalno ugroženih osoba i omogućiti efikasnija zaštita žrtava”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Mijušković.

Zbog sve učestalijih pojava vršnjačkog nasilja, Mijušković je mišljenja da je potrebno uspostaviti permanentnu komunikaciju na lokalnom nivou između vaspitno-obrazovnih institucija, centara za socijalni rad, zdravstvenih službi i policijskih uprava.

Pedagoško-psihološke službe škole treba da budu proaktivne u svim slučajevima pojave vršnjačkog nasilja - bilo da se desilo u školi ili nadomak školskog dvorišta, zlostavljanja i zanemarivanja ili sumnji da se ova djela dešavaju ili se mogu desiti prema nekom od učenika njihove škole.

Program prevencije za suzbijanje vršnjačkog nasilja, prema njenom mišljenju, podstaknuo bi roditelje i nastavnike, ali i same učenike ne samo da postanu svjesni ovog problema i njegovih pogubnih posljedica kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini.

”Već će ponuditi mehanizme koji će doprinijeti smanjenju pojavnih oblika nasilja među djecom. Dakle, vršnjačko nasilje moguće je suzbiti provođenjem odgovarajućih mjera, a blagovremena identifikacija i evidencija problema je osnovni uslov planiranja mjera intervencije i njihovog usmjeravanja na rizične grupe”, navodi se u mišljenju.

Škola je, naglašava Mijuškovićeva, dužna da preduzme sve potrebne mjere i radnje kako bi učenici, a i zaposleni, boravili i radili u bezbjednim uslovima, što je nužan preduslov za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja. Konvencija o pravima djeteta UN, propisuje da sve institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu treba da se pridržavaju uspostavljenih standarda, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja, kao i odgovarajućeg nadzora nad njima.

Mijuškovićeva je dala više preporuka OŠ, među kojima je i da sprovodi radionice koje uključuju teme razvoja socijalnih vještina i prihvatanje, zatim da se razvije program u cilju vršnjačke podrške i medijacije, ali i unaprijedi saradnju sa Centrom za socijalni rad u Rožajama i lokalnom samoupravom u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na smanjivanje vršnjačkog nasilja.

Mediji su juče javili da je učenik devetog razreda Osnovne škole “Blažo Jokov Orlandić” u Baru zadobio posjekotinu na ruci u tuči koja je izbila među đacima, javio je Radio Bar. Navode i da je dječak nakon zbrinjavanja u Hitnoj pomoći upućen na tretman u barsku Opštu bolnicu.