Punomoćnik Mila Grujića reagovao na tvrdnje CEDIS-a u vezi problema s dalekovodom

Neistina da je propisno građeno

”Taj dalekovod je nastao i postoji protivno Ustavu Crne Gore koji garantuje pravo na imovinu i protivno konvencijskom pravu koje ima prioritet u odnosu na domaće zakonodavstvo i neposredno se primjenjuje kada pravni odnos drukčije uređuje od domaćeg zakona (član 9 Ustava)..."

2454 pregleda 0 komentar(a)
Žice dalekovoda koje idu preko Grujićevog imanja, Foto: Privatna arhiva
Žice dalekovoda koje idu preko Grujićevog imanja, Foto: Privatna arhiva

Notorna je neistina navod CEDIS-a da je “kompletna elektrodistributivna infrastruktura CEDIS-a izgrađena u skladu sa propisima”.

To tvrdi, u regovanju na tekst, “Grujić i CEDIS razmijenili tužbe”, Budislav Minić, punomoćnik Mila Grujuća.

Temeljna činjenica je, kaže on, “upravo da je konkretni infrastrukturni objekat dalekovod 35/10 kV Breza-Rijeka Mušovića nastao i postoji protivno svim relevantnim nacionalnim propisima”.

”Taj dalekovod je nastao i postoji protivno Ustavu Crne Gore koji garantuje pravo na imovinu i protivno konvencijskom pravu koje ima prioritet u odnosu na domaće zakonodavstvo i neposredno se primjenjuje kada pravni odnos drukčije uređuje od domaćeg zakona (član 9 Ustava). Već član 1 prioritetnog Protokola 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama tretira kršenjem osnovnog imovinskog prava poslovičnu bahatost kojim se CEDIS odnosi prema imovini građana, ne samo u slučaju tog dalekovoda. To ilustruje snagu zakonskih odredbi na koje se CEDIS poziva, prećutkujući preduslov za njihovu primjenu - zakoniti postupak izgradnje elektrodistributivnih objekata na privatnoj imovini”, tvrdi Minić iz Udruženja za zaštitu i promociju prava građanina “Pravozastupnik”.

Sljedeća bitna činjenica je, objašnjava on, “da su Grujić i stručni tim CEDIS-a, u proljeće prethodne godine, postigli dogovor”. Taj dogovor, kaže Minić, podrazumijevao je “da će Grujić svakoj CEDIS-ovoj ekipi i u svakom trenutku omogućiti nesmetan pristup DV 35/10 kV Breza - Rijeka Mušovića”. Međutim, objašnjava, uslov za to je bio “da CEDIS taj dogovor pretoči u pisani sporazum za preciziranim datumom kada će biti uklonjena dokumentovana neposredna opasnost po život i imovinu Grujića od havarija zapuštenog i neuslovnog dalekovoda”.

”Strane su se saglasile da to bude na način koji je 2016. godine bio dogovoren i oročen na tri godine i izigran od CEDIS-a. Umjesto da formalizuje postignuti dogovor, CEDIS inicira četiri sudska postupka, računajući na poslovični privilegovani status pred crnogorskim sudovima, ali ga dva okončana postupka demantuju. Peti postupak je inicirao Grujić, kako bi uvjerio CEDIS da, saglasno članu 118, st. 2 Ustava, ‘sud sudi na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora’, a ne uticaja političkih centara moći na koje računa CEDIS ignorišući i javni interes za distribuiranje električne energije na siguran, bezbjedan, pouzdan i kvalitetan način”, tvrdi Minić.

CEDIS se, kaže on, vodi “logikom da snabdijevanje skijališta na Bjelasici električnom energijom ima prioritet nad životom Grujića i u slučaju nove havarije, pa i sa tragičnim ishodom”.