konferencija dan rukovodilaca javne uprave 2022.

Srzentić: Uspostavljanje funkcionalne javne uprave jedan od glavnih izazova evropskih integracija

“Možemo uspjeti u dostizanju evropskih standarda ukoliko budemo vrijedno radili i osigurali uslove za implementaciju strategije reforme javne uprave koja pruža odgovore na sve izazove koji nas u organizaciji i optimizaciji javne uprave očekuju”

1137 pregleda 0 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Sa konferencije, Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Uspostavljanje funkcionalne javne uprave jedan je od glavnih izazova procesa evropskih integracija, a evropski standardi mogu biti dostignuti vrijednim radom i osiguravanjem uslova za implementaciju strategije reforme javne uprave, kazala je resorna ministarka Tamara Srzentić.

Ona je, na konferenciji Dan rukovodilaca javne uprave 2022, poručila da viši rukovodni kadar treba da pokrene i sprovede reforme javnog sektora u skladu sa smjernicama strategije reforme javne uprave.

“Možemo uspjeti u dostizanju evropskih standarda ukoliko budemo vrijedno radili i osigurali uslove za implementaciju strategije reforme javne uprave koja pruža odgovore na sve izazove koji nas u organizaciji i optimizaciji javne uprave očekuju”, rekla je Srzentić.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, navela da nema uspješne države bez profesionalne javne uprave.

“Srzentić je istakla da su najveći teret procesa tranzicije vlasti iz decembra 2020. godine, kao i ovog koji nas očekuje u predstojećim danima iznijeli i iznijeće zaposleni u javnoj upravi”, kaže se u saopštenju.

Ona je kazala da je prethodnih mjeseci svjedočila nevjerovatnoj energiji zaposlenih na svim nivoima javne uprave.

“Upoznala sam i najbliže sarađivala sa javnim službenicima koji su spremni da uče, napreduju, upravljaju karijerama, da dijele, kako institucionalnu memoriju, tako i lično znanje”, rekla je Srzentić.

Ona je navela da je kroz brojne oglase i javne konkurse, za različite pozicije u javnoj upravi, svjedočila koliko je stručni kadar iz svih sektora spreman i voljan da radi u javnoj upravi i lično doprinese radu vladinih institucija.

Srzentić je kazala da je svjedočila vrlo važnoj promjeni kulture, da javni službenici ne služe politici i političkim partijama, već javnim politikama koje kreiraju u interesu svih građana.

Ona je dodala da su to razlozi zbog kojih smatra da je neophodno nastaviti sa stvaranjem uslova u kojima će otvarati javnu upravu za sve, za znanje i iskustvo iz drugih sektora – civilnog sektora i privrede.

“A zaposlenima u javnoj upravi nuditi mogućnosti da grade svoje, usavršavaju se, sarađuju, planiraju i teže naprednim rješenjima”, navela je Srzentić.

Ona smatra da je osnaživanje javnih službenika u njihovom karijernom razvoju strateški prioritet javne uprave.

Zbog toga je, kako je dodala Srzentić, pokrenuto nekoliko programa sa ciljem da se omogući dodatna edukacija i napredak zaposlenih u digitalnoj eri.

Ona je kazala da je ponosna na rezultate EU-Twinning projekta „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“, koji će doprinijeti jačanju dobrog upravljanja u javnoj upravi i poboljšati učinak vladinih organizacija.

Srzentić je ukazala da uspostavljanje funkcionalne javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa evropskih integracija, koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju javne usluge i podstiču konkurentnost i rast.

“Strategija reforme javne uprave naš je odgovor na to kako implementaciju novog – tehničkog, organizacionog i uslužnog koncepta vlade i promjenu kulture, možemo da primijenimo u praksi i da rezultati budu zadovoljavajući”, navela je Srzetnić.

Ona je kazala da su strategijom reforme javne uprave pomjerili granice u odnosu uprava – građanin.

“Kroz pet strateških ciljeva nastojali smo da stvorimo viziju javne uprave koja će kvalitetno pružati usluge građanima i imati dovoljno administrativnih kapaciteta za pristupanje Crne Gore EU”, istakla je Srzentić.

Ona je poručila da će javna uprava moći da odgovori svim potrebama građana.

“I to kroz odgovornost, potrebu da pružimo kvalitetne javne usluge, profesionalnost, efikasnu javnu upravu, podizanjem svijesti da svi podaci koji su u posjedu organa moraju biti na raspolaganju građanima”, navela je Srzentić.

Konferencija je organizovana u okviru EU-Twinning projekta Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru.