"posebno u dijelu edukacije stanovništva"

Srzentić: Crnogorske NVO dale snažan doprinos oporavku od krize izazvane koronavirusom

Ona je navela da su aktivna i glasna uloga civilnog sektora u Crnoj Gori i njihov značaj u demokratizaciji društva, prepoznati u Ministarstvu koje je, kako je kazala, izuzetno posvećeno konceptu participativne demokratije i razvoju civilnog društva

4373 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Crnogorske nevladine organizacije (NVO) dale su snažan doprinos oporavku od krize izazvane koronavirusom, posebno u dijelu edukacije stanovništva, ocijenila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Srzentić je, na regionalnom onlajn forumu “Odgovor i prilagodljivost organizacija civilnog društva“, istakla da je taj resor posvećen stvaranju boljih uslova za rad NVO.

Ona je navela da su aktivna i glasna uloga civilnog sektora u Crnoj Gori i njihov značaj u demokratizaciji društva, prepoznati u Ministarstvu koje je, kako je kazala, izuzetno posvećeno konceptu participativne demokratije i razvoju civilnog društva.

“Moje razmišljanje je u pravcu kako da prevaziđemo izgrađeni jaz između vladinih i nevladinih organizacija i kako da osiguramo da vladine institucije nauče da koriste tako važan i moćan resurs kao sto su organizacije civilnog društva”, poručila je Srzentić.

Ona je kazala da ne može da zamisli nijednu uspješno planiranu javnu politiku, ni razvoj programa u korist građana, ukoliko tokom planiranja vladine organizacije ne koriste specifične podatke i znanja kojima raspolažu NVO.

“Zato moramo i dalje obostrano podsticati prikupljanja zajedničkih podataka i njihovu brzu razmjenu”, naglasila je ministarka Srzentić.

Ona je navela da su se u crnogorskom društvu, usljed pandemije koronavirusa, dodatno pojačale postojeće socijalne ranjivosti, kao i da su određeni segmenti društva izloženi novim.

Kako je navela, organizacije Ujedinjenih nacija i brojne vlade širom svijeta, odaju počast doprinosu koje su NVO imale tokom epidemije.

“To priznanje zaslužuju i crnogorske NVO, iako ste se i sami součili sa ekonomskim posljedicama koje je kriza prouzrokovala u vašem sektoru. Vi ste više radili i bili izloženi nezaštićenom radu”, kazala je Srzentić.

Ona je dodala da je preusmjeravanja globalnih fondova na finansiranje posljedica koronavirusa smanjilo sigurne izvore prihoda, pa je došlo do smanjivanja broja zaposlenih, dok su neke NVO u tom periodu su prestale sa radom.

Srzentić je rekla da su u Ministarstvu aktivno radili na kreiranju povoljnijeg ambijenta za djelovanje civilnog društva, sa posebnim osvrtom na izazove koje je pandemija dodatno prouzrokovala.

Kako je kazala, u saradnji sa partnerima iz civilnog društva, i uz tehničku podršku koja je finansirana od Evropske komisije, pripremljen je Nacrt strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, koji je na javnoj raspravi.

“U Nacrtu strategije mapirali smo izazove u dosadašnjoj saradnji države i nevladinog sektora među kojima su ključni slabosti postojećeg modela državnog finansiranja, kao i regionalno neuravnotežen razvoj nevladinog sektora”, navela je Srzentić.

Ona je kazala da su kao slabosti prepoznate slaba profesionalizacija nevladinog sektora i nedovoljna unutar-sektorska povezanost i koordinacija nevladinih organizacija u oblasti javnog zastupanja, kao i neadekvatan normativni okvir za volontiranje i nedostatak podsticaja za razvoj volontiranja.

“Jedan od strateških ciljeva odnosi se upravo na jačanje NVO sektora kao jednog od partnera države, kako bi se ojačao civilni sektor u oblasti pružanja usluga, smanjile regionalne razlike i podstaklo umrežavanje NVO u pojedinim oblastima”, rekla je Srzentić

Ona je navela da su, paralelno sa tim procesom, u Ministarstvu radili na identifikovanju problema i iznalaženju mogućih rješenja kod budžetskog finansiranja NVO.

“Vi ste manje i agilnije organizacije u odnosu na Vladine institucije, želim vam brzu i učinkovitu primjenu naučenih lekcija iz kovid krize i uspješno prilagođavanje izavovima digitalizacije. U meni ćete uvijek imati prijatelja i partnera”, zaključila Srzentić.

Regionalni onlajn forum “Odgovor i prilagodljivost organizacija civilnog društva“ dio je regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vrijeme krize“.

Taj projekat, kako je saopšteno iz Ministarstva, sprovode NVO Partneri Albanija, Centri civilnih inicijativa iz BiH, Kosovska fondacija civilnog društva, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, NVO Građanske inicijative iz Srbije i CRNVO iz Crne Gore.