"problem nije lako riješiti za godinu"

Vuković: Holandski konzorcijum zainteresovan za sanaciju deponije Mislov do

On je naveo da je Sekretarijat za uređenje prostora novom sistematizacijom planirao formiranje eko policije, odnosno eko rendžera, koja bi sprovodila kaznenu politiku, kao i da je na najkritičnijim lokacijama planirano postavljanje video nadzora

9685 pregleda 17 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Holandski konzorcijum je zainteresovan za sanaciju deponije Mislov do i izgradnju gasne elektrane kazao je predsjednik Skupštine Opštine Nikšić Nemanja Vuković, dodajući da u Nikšiću ima oko 40 divljih deponija.

Vuković je agenciji MINA kazao da problem sa deponijom Mislov do nije lako riješiti za godinu, dodajući da se nada da će ta deponija biti sanirana u razumnom roku.

“Naša mehanizacija je prošle godine uklonila gotovo sve divlje deponije, međutim, na istim mjestima su ponovo napravljene nove”, rekao je Vuković.

On je naveo da je Sekretarijat za uređenje prostora novom sistematizacijom planirao formiranje eko policije, odnosno eko rendžera, koja bi sprovodila kaznenu politiku, kao i da je na najkritičnijim lokacijama planirano postavljanje video nadzora.

Prema riječima Vukovića, iako lokalna samouprava od preuzimanja vlasti ulaže maksimalne napore, na deponiji Mislov do postoji problem na koji decenijama niko nije obraćao pažnju.

Taj problem, kako je kazao, nije lako riješiti za godinu.

“Nadamo se da će deponija Mislov do u razumnom roku biti sanirana, budući da je urađen projektni zadatak, a već ove nedjelje objavljuje se javni poziv za izradu studije izvodljivosti. Nakon toga slijedi tender za izbor najboljeg ponuđača za sanaciju te deponije”, rekao je Vuković.

On je kazao da se sve to, do najsitnijeg detalja, mora ispoštovati zakonski okvir.

“Holandski konzorcijum je zainteresovan za sanaciju i izgradnju gasne elektrane što može biti dobro rješenje, i vjerujemo da će sanacija otpočeti ubrzo nakon sprovođenja neophodne zakonske regulative”, rekao je Vuković.

Govoreći o planu u susretu sezoni požara, Vuković je rekao da zatečeno stanje u Službi zaštite i spašavanja, naročito u dijelu mehanizacije i opreme, nije na zadovoljavajućem nivou.

“Ne postoje adekvatni kapaciteti u odnosu na površinu naše opštine. Naravno, tu ne mislim na ljudstvo jer oni pružaju maksimum u svakom trenutku”, dodao je Vuković.

Prema riječima Vukovića, u svrhu pripreme za požarnu sezonu, servisirana su i pripremljena sva vozila za šumske požare, što, kako je dodao, govori o tome da čine sve što je u okviru njihovih mogućnosti kako bi taj period dočekali što spremniji.

Govoreći o dugoročnom planu Opštine, Vuković je rekao da je na prvom mjestu, da u saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, utiču na podizanje ekološke svijesti kod građana.

“Uvjereni smo da bi dosljednom primjenom kaznene politike i povećanjem broja kontejnera došlo do smanjenja divljih deponija ili njihovog potpunog nestanka. Svakako, spremni smo i da spektar mjera proširimo, ukoliko se to pokaže neophodnim”, rekao je Vuković.

Miodrag Karadžić iz Udruženja mladih ekologa Nikšića rekao je da je sav otpad u tom gradu na neuređenim deponijama.

“Neke su nastale od građana a osnovna u Mislovom dolu je nastala 2003. godine kao privrmeno odlagalište dok se ne nađe novo rješenje. Kao što se može vidjeti taj problem još nije riješen”, rekao je Karadžić.

Kako je ocijenio, održivog rješenja za Mislov do nema.

“On je nastao bez minimuma standarda koje treba da posjeduje jedna deponija u nastajanju ili u njenom startu kako bi se kasnije njen vijek trajanja završio revitalizacijom i omplemenivanjem terena, odnosno u skladu sa predviđenim standardima”, naveo je Karadžić.

To nije moguće u potpunosti uraditi sa Mislovim dolom, dodao je Karadžić i naveo da tim stručnjaka treba da odradi plan i da se na osnovu postojećih parametara dobije najbolje rješenje po građane i životnu sredinu.

On je rekao da su po pitanju upravljanja otpadom održali više sastanaka sa lokalnim rukovodstvom.

“Održali smo više sastanaka i iznijeli predloge za rješavanje trenutnog problema. Takođe nas ohrabruju i povratne informacije koje konačno upućuju da ćemo u doglednoj budućnosti imati riješen problem sa upravljanjem otpadom u Nikšiću. Jako je bitno što se stvari pomjeraju sa mrtve tačke”, kazao je Karadžić.

On je naveo da su požari nešto što je najmanje poželjno da se vidi na deponiji jer, s obzirom na sastav otpada, nose direktan kacerogeni uticaj na građane.

Karadžić je poručio da zbog toga kompletna zajednica treba da se odgovorno odnosi i da doprinese sprečavanju akcidentnih situacija.

“Stanje koje smo imali sa požarima na deponiji Mislov do nije primjereno razvijenom društvu u 21. vijeku”, zaključio je on.