Tuđa njega putuje od suda do suda

Institucija Zaštitnika utvrdila je da je podnosiocu pritužbe, koji pokušava da ostvari pravo na njegu i pomoć drugog lica, povrijeđeno pravo na pravično i zakonito postupanje, kao jedno od segmenata prava zagarantovanog Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

5451 pregleda 2 komentar(a)
Podnosilac pritužbe ima epilepsiju i još osam bolest, Foto: Shutterstock
Podnosilac pritužbe ima epilepsiju i još osam bolest, Foto: Shutterstock

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković upozorila je više institucija da dalje nepostupanje po odlukama Upravnog suda može imati za posljedicu vođenje postupaka protiv Crne Gore.

Institucija Zaštitnika utvrdila je da je podnosiocu pritužbe, koji pokušava da ostvari pravo na njegu i pomoć drugog lica, povrijeđeno pravo na pravično i zakonito postupanje, kao jedno od segmenata prava zagarantovanog Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

U periodu od skoro sedam godina, koliko traje postupak na tri nivoa nadležnosti, donijeto je 12 odluka - četiri prvostepene, četiri drugostepene i četiri presude Upravnog suda.

”Bilo je i slučajeva kada u takvom začaranom krugu ‘ping-pong’ odlučivanja, stranka umre ne dočekavši pravosnažnost postupka. Stoga zaštitnik ukazuje da ovi postupci zahtijevaju ažurno i efikasno postupanje, imajući u vidu da oboljele osobe, nerijetko nemaju vremena, već im je i dok postupci traju potrebna njega i pomoć kako bi mogli da žive život dostojan čovjeka i za vrijeme trajanja postupka”, upozorava se u mišljenju Mijušković.

Podnosilac pritužbe podnio je zahtjev Centru za socijalni rad Podgorica za ostvarivanje prava na njegu i pomoć drugog lica. Na osnovu mišljenja socijalno ljekarske komisije, Centar je četiri puta odbijao njegov zahtjev kao neosnovan. Njegove žalbe odbijalo je isto toliko puta i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, nakon čega je on podnosio tužbe Upravom sudu.

Upravni sud je u četiri presude utvrdio da su odluke zasnivaju na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, te da ni prvostepena ni drugostepena ljekarska komisija nisu imale u vidu činjenicu da je podnosiocu dijagnostikovana epilepsija, od koje uz još osam bolesti podnosilac boluje i koja predstavlja medicinsku indikaciju za ostvarivanje traženog prava. Takođe kod posnocioa pritužbe je dijagnostikovano i oštećenje sluha 100 odsto na jednom i 80 odsto na drugom uhu.

Predmet je vraćen prvostepenom organu na ponovi postupak i odlučivanje.

Mijušković je dala preporuke Centru i Ministarstvu da preduzme sve neophodne mjere kako bi u što kraćem roku, imajući u vidu sve razloge i upute Upravnog suda, okončao ponovni postupak. Preporuka je i da odluke koje donesu sadrže valjano obrazloženje i jasno obrazlože zašto prihvataju ili ne prihvataju određeni dokaz.

Preporuka Upravnom sudu je da u budućim sličnim slučajevima, shodno odredbama Zakona o upravnom sporu, sam riješi upravnu stvar, kako bi se izbjeglo višestruko vraćanje istog predmeta.

Bonus video: