Regionalni vodovod kroz istraživačke projekte traži održivo rješenje za vodosnabdijevanje primorja

"Želimo da usmjerimo sve raspoložive resurse na rješavanje ključnih izazova u radu Regionalnog vodovoda - padu izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre i obezbjeđivanju dodatnih količina vode za crnogorsko primorje u kritičnom, ljetnjem periodu"

6012 pregleda 5 komentar(a)
Regionalni vodovod, Foto: Regionalni vodovod
Regionalni vodovod, Foto: Regionalni vodovod

Uz kontinuirane aktivnosti na tekućem, redovnom, održavanju regionalnog vodovodnog sistema (RVS), stručne službe Regionalnog vodovoda su u prvoj polovini 2022. planiranom dinamikom sprovele sve predviđene aktivnosti na pripremi RVS za maksimalni režim rada u toku ljetnje turističke sezone 2022, izjavio Josip Đurašković, izvršni direktor ovog Društva.

"A, otpočeli smo i nekoliko planiranih projekata na prevazilaženju posljedica pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre i ispitivanju mogućnosti za dobijanje dodatnih količina vode iz neposrednog okruženja vodozahvata. Stabilizacijom finansijskog poslovanja Društva i ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom po završnom računu za 2021. godinu, a nakon negativnog iz 2020. godine koji sam zatekao po dolasku na mjesto direktora Regionalnog vodovoda, uz podršku zaposlenih smo uspjeli da stvorimo osnovni preduslov da u narednom periodu, koristeći benefite učešća u projektu Interreg IPA CBC IT-AL-CG i podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) usmjerimo sve raspoložive resurse na rješavanje ključnih izazova u radu Regionalnog vodovoda", rekao je Đurašković.

A ključni izazovi su, kaže on, "pad izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre i obezbjeđivanje dodatnih količina vode za Crnogorsko primorje u kritičnom, ljetnjem periodu".

Prema njegovim riječima usljed priliva većeg broja gostiju u predsezoni, pojedine opštine crnogorskog primorja već sada nagovještavaju potrebu za isporukom dodatnih količina vode u odnosu na ugovorene.

"To će, s obzirom na pad izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, biti jedan od najvećih izazova sa kojima se Regionalni vodovod suočava. Sve službe Regionalnog vodovoda, a posebno tehnički sektor, su maksimalno angažovane na iznalaženju načina za djelimično ublažavanje efekata pada izdašnosti izvorišta, kako bi obezbjedili održivo i uredno vodosnabdijevanje primorja tokom ove sezone, a posebno kako bi dugoročno rješili ovaj problem i otklonili potencijalni rizik po cjelokupnu turističku privredu Crne Gore u narednom periodu. ​Koristeći IPA fondove posredstvom učešća u programu Interreg IPA CBC IT-AL-CG, kao i u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Regionalni vodovod je obezbjedio dodatnu finansijsku i stručnu pomoć za pokretanje i sprovođenje nekoliko značajnih istraživačkih projekata na ispitivanju mogućnosti za obezbjeđivanje dodatnih količina vode iz samog vodoizvorišta Bolje Sestre, ili iz neposrednog okruženja vodozahvata”, navodi Đurašković.

Kako ističe sklopiki su ugovor vrijednosti 242.000 euraza izgradnju monitoring stanica podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre.

"To predstavlja osnovni infrastrukturni preduslov za praćenje stanja podzemnih voda i dobijanje relevantnih podataka za planiranje budućih koraka. Do kraja juna tekuće godine počinje izgradnja crpne bušotine na vodoizvorištu Bolje Sestre za potrebe ispitivanja mogućnosti za zahvatanje dodatnih količina vode sa nižih kota, a rezultati ovih ispitivanja se očekuju u periodu niskih voda, tj. u avgustu-septembru 2022. godine. ​Ovako dobijeni podaci će se povezali sa bazom podataka Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u skladu sa Sporazumom o saradnji koji Regionalni vodovod ima sa ovom institucijom. Na osnovu dobijenih rezultata bi se ispitala održivost jednog od rješenja koje je ponudila Tehničko-ekonomska analiza, za čiju izradu je Regionalni vodovod izdvojio 202.000 Eura dobijenih iz projekta CrossWater Interreg IPA CBC IT-AL-CG", naglašava on.

​U okviru ugovora o izradi Tehničko-ekonomske analize sprovedeno je, kako dodje, i precizno utvrđivanje III zone sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre i slivnog područja koje utiče na izdašnost vodoizvorišta sa kojeg Regionalni vodovod isporučuje nedostajuće količine vode za šest opština na primorju.

"Rezultati ovih istraživanja koje Regionalni vodovod intenzivno sprovodi i moguća pozitivna rješenja do kojih će se doći predstavljaju osnov za buduće poslovne planove, koji uključuju i proširenje RVS izgradnjom 2. i 3. faze, za šta je Regionalni vodovod već obezbjedio sredstva iz kredita EBRD, kao i saglasnost Vlade Crne Gore. S obzirom da nas očekuje veoma sušno ljeto, Regionalni vodovod će voditi dnevnu kontrolu raspoloživih količina vode, planirati rad pumpnih agregata na način da se zahvate maksimalne raspoložive količine vode iz vodozahvata i uložiti sve napore da obezbjedi isporuku svih ugovorenih količina vode, a nadamo se da neće biti velikih problema ni u isporuci dodatnih količina opštinama crnogorskog primorja, zaključuje Đurašković.

​Pored aktivnosti iz svoje nadležnosti, Regionalni vodovod računa i na podršku nadležnih državnih organa u konačnom zaustavljanju dugogodišnjeg nelegalnog iskopavanja šljunka u koritu rijeke Morače, kao i u okviru druge zone sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, koja u velikoj mjeri utiče na pad izdašnosti izvorišta.

Bonus video: