U zakonu vam sve jasno piše

Ukoliko inspekcija profesionalno i nepristrasno radi svoj posao, to bi trebalo da da rezultira zabranom daljeg izvođenja građevinskih radova u Traštama od strane nelicenciranog podizvođača - kompanije PS, te novčanom kaznom za to pravno lice u iznosu od 5.000 do 40.000 eura.

3741 pregleda 5 komentar(a)
Trajekti ispred upravne zgrade Pomorskog saobraćaja, Foto: Siniša Luković
Trajekti ispred upravne zgrade Pomorskog saobraćaja, Foto: Siniša Luković

Da li oko inspekcijskog nadzora nad time što kompanija već mjesecima radi na gradilištima novih i postojećih hidrigrađevinskih objekata u zalivu Trašte, istinu govori Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja i urbanizma koje tvrdi da je inspekcijski nadzor u toku, ili kompanija “Pomorski saobraćaj” (PS) koja kaže da o tome nema ni govora, pokazaće vrijeme.

Ja ću kao novinar, svakako sa zanimanjem dočekati konačni ishod ove sage i to u dobroj kondiciji da se i dalje bavim njome u javnom interesu, uprkos ogromnoj energiji koju PS ulaže da brojnim reagovanjima na moje argumentovane tekstove, pokuša odbraniti neodbranjivo. Stoga ću još jednom koristeći se navođenjem odredbi zakona i zdravom logikom, menadžmentu PS-a pokušati da približim koliko su neosnovane njihove tvrdnje da su aktivnosti te pomorske kompanije na građevinama u zalivu Trašte legalne.

1. Kada se sa trajekta direktno u more, iz kamiona iskrcavaju kamene gromade i drugi sličan materijal, to nije “pomorski transport”, već obavljanje hidrograđevinskih radova. Ili (ako to više odgovara menadžmentu PS-a, u smislu manje kazne koje će platiti), to onda nisu hidrograđevinski radovi, već uništavanje životne sredine za što počinilac - PS, onda odgovara po drugom zakonskom osnovu.

2. Kada je vaš trajekt NEPOMIČNA RADNA PLATFORMA sa koje građevinska mašina poput dizalice, vrši manipulaciju sa betonskim elementima i drugim materijalom za gradnju lukovbrana, onda to jeste vršenje hidrograđevinskih radova, a ne pomorski transport.

3. Da bi se neko u ovoj državi legalo bavio hidro ili bilo kojom drugom vrstom građevinjskih radova (a što PS već mjesecima radi u zalivu Trašte), taj neko MORA ISPUNJAVATI Zakonom o planiranju prostora i izgradni objekata predviđene uslove propisane članovima 121, 122 i 123 tog zakona. Ispunjenost tih uslova od strane nekoga ko se želi baviti građevinskom djelatnošću, kontroliše Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i na osnovu toga tom subjektu onda izdaje ili ne izdaje LICENCU za obavljanje građevinskih radova (članovi 135 i 136 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekta)

4. PS NE POSJEDUJE LICENCU za izvođenje građevinskih radova, niti ima stalno zaposlenog licenciranog građevinskog inženjera među svojim osobljem, a na osnovu čije stručne i od Inženjerske komore verifikovane ekspertize, bi ta kompanija eventualno mogla tražiti od MEPU da joj izda licencu za obavljanje građevinsskih radova. Tako da je ovaj sitni detaljčić sve, ali ne “ireleventan” kako to u svojim reagovanjima uporno tvrdi menadžment PS-a. Po članu 200 stav 30 Zakona o planiranju prostora ovaj “irelevantni detalj” spada pod ovlašćenja za kontrolu od strane građevinsko-urbanističkog inspektora.

Sve gore navedeno, moglo bi po istom zakonu, ukoliko inspekcija profesionalno i nepristrasno radi svoj posao, da rezultira zabranom daljeg izvođenja građevinskih radova u Traštama od strane nelicenciranog podizvođača - kompanije PS, te novčanom kaznom za to pravno lice u iznosu od 5.000 do 40.000 eura. Ostaje da se vidi hoće li i kako institucije sistema (inspekcija) reagovati u ovom slučaju koji je sasvim jasan svakome ko ima oči, uši, pismen je i ima IQ veći od 85.